Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 6. Ünite Demokrasinin Serüveni Sayfa 159, 160 Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. Şekilde “?” ile gösterilen kutucuğa hangi yönetim şekli yazılmalıdır?
A. Oligarşi B. Monarşi C. Cumhuriyet D. Teokrasi

 • CevapA. Oligarşi

2. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, özgürlüğü “Başkalarının haklarını ihlal etmemek şartıyla istediğini yapmakta şerbest olmak.” şeklinde tanımlamaktadır.
Paragrafta verilen açıklamayla aşağıdaki ifadelerden hangisi uygunluk gösterir?
A. Bütün insanlar özgür doğar ve eşit haklara sahiptir.
B. Devlet, temel hakları ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür.
C. Özgürlük istenilen her şeyin yapılabilmesidir.
D. Özgürlükler sınırsız değildir.

 • CevapD. Özgürlükler sınırsız değildir.

3. Anayasa’mızın 40. maddesinde yer alan, “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir.” Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? 
A. Yaşama hakkı B. Dilekçe hakkı C. Kişi dokunulmazlığı hakkı D. Eğitim hakkı

 • CevapC. Kişi dokunulmazlığı hakkı

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Orta Asya’da ilk Türk devletlerinde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahipti.
B. Türk kadını siyasal haklarını Avrupalı kadınlardan daha sonra elde etmiştir.
C. Günümüzde kadınlar istedikleri mesleği yapabilmektedirler.
D. Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kadını çeşitli haklar kazanmıştır.

 • CevapB. Türk kadını siyasal haklarını Avrupalı kadınlardan daha sonra elde etmiştir.

5. I. Hukukun üstünlüğü
II. Millî egemenlik
III. Hürriyet ve eşitlik
Verilenlerden hangisi ya da hangileri demokratik devletlerde bulunan özelliklerdendir?
A. Yanız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III

 • CevapD. I, II ve III

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız

(Y) 1. Teokrasi ile yönetilen devletlerde egemenlik halka aittir.
(Y) 2. Demokrasiyi oluşturan ilkeler arasında siyasi partilere yer yoktur.
(D) 3. Demokrasi, MÖ V. yüzyılda Atina’da ortaya çıkmıştır.
(D) 4. Kanunuesasi, ilk Türk ve Osmanlı anayasasıdır.
(D) 5. Toplum çıkarları gerektirdiğinde bazı haklar belirli ölçüde kısıtlanabilir.

(Y) 6. Kişiler kendi haklarını korumak için her şeyi yapma hakkına sahiptirler.

 • CevapY, Y, D, D, D, Y

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız

(bağımsızlık) (1926) ( Tanzimat) (eşitlik ) ( laiklik ) (egemenlik) (teokrasi)

 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: YAŞAMA
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime: EŞİTLİK
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: TEOKRASİ
 4. Cümlede boşluğa gelecek kelime: 1926
 5. Cümlede boşluğa gelecek kelime: TANZİMAT
 6. Cümlede boşluğa gelecek kelime: EGEMENLİK

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1. İnsan haklarının korunmasında devlete düşen görevler nelerdir?

 • Cevap: Hukukun üstünlüğüne dayalı, hürriyet ve eşitliği esas alan kanuni bir düzen içinde yargılama ortamı oluşturulmalıdır.

2. Demokrasi neden insan haklarının en iyi korunduğu yönetim şeklidir?

 • Cevap: Demokraside milli egemenlik, hukukun üstünlüğü ve hürriyet ve eşitlik bulunmaktadır.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!