Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İlk Türk İslam Devletleri Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İlk Türk İslam Devletleri Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 77, 78, 79, 80, 81 İlk Türk İslam Devletleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

İlk Türk İslam Devletleri

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

İlk Türk-İslam devletleri hangileridir? Araştırınız.

 • Cevap: İlk Türk – İslam devletleri Karahanlılar Devleti ve Gazneliler Devleti olarak bilinmektedir.

Kaşgarlı Mahmut’un verdiği bilgilerden yararlanarak Karahanlı Devleti’nin kültürü, ekonomisi ve sosyal yaşamı hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Karahanlılar Devleti’nde kültür ve eğitim faaliyetleri revaçtadır. Ticari faaliyetler de dokumacılık, kilimcilik, oymacılık, ahşapçılık, çinicilik, bakırcılık, demircilik olarak faal durumdadır.

Yusuf Has Hacib’in açıklamalarına göre Karahanlı Devleti hükümdarlarının taşıdığı özellikler nelerdir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Karahan Devleti’nde hükümdarlık bulunmaktadır. Adalet sistemi İslam hukukuna göre yapılmaktadır. Hakim, kadı ve müftüler bulunmaktadır.

Harita 3.9’dan yararlanarak Karahanlı Devleti’nin sınırlarını belirtiniz. Devletin sınırları içinde yer alan şehirleri sıralayınız.

 • Cevap: Batıda Harzemşahlar, kuzeyde Kırgızlar, güneyde Gazneliler ve doğuda Karahitaylar bulunmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Gazneli Mahmut’a “sultan” unvanının verilmesi neyin göstergesidir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Gazneli Mahmut’a sultan denmesi, devletin hükümdarlık ile yönetildiğinin ve hanedan tarafından idare edildiğinin göstergesidir. Ayrıca tek başlı bir devlet sistemi bulunmaktadır..

Gazneli Mahmut’un hayatı ile ilgili bilgilerden yararlanarak Gazneli Devleti hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Çok cesur bir komutan olarak İslam’ı temsil planında muzaffer göstermiştir. Eğitime, bilime, sanata, kültüre çok değer vermiştir. Bu nedenle onun döneminde kütüphaneler, okullar, ticaret merkezleri mimari eserler arasında sıkça bulunmaktadır.

Harita 3.10’u inceleyiniz. Gazneli Devleti’nin hangi devletlerle komşu olduğunu söyleyiniz.

 • Cevap: Abbasiler ve Karahanlılar Devletleri’ne komşu bulunan Gazneliler, Asya topraklarında hüküm sürmüştür.

Metinden yararlanarak Gaznelilerin ekonomik faaliyetlerinin temel dayanaklarının neler olduğu söylenebilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çin ve Hindistan ilişkileri nedeniyle ipek ticareti, zirai ürünler ticareti revaçta olarak yün ve deri ticareti de yapılmıştır. Kıymetli madenlerin süs ve ev eşyası olarak kullanılması için de bu alanda ticari faaliyetler yapılmıştır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Tuğrul Bey’in önderliğinde Büyük Selçukluların batıya yönelik yaptıkları fetihler Türk tarihini ne şekilde etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Büyük Selçuklular’ın batıya doğru yaptığı seferler neticesinde batı toprakları ve başta Anadolu olmak üzere İslam olma yolunda önemli bir yol kat etmiştir.

Metinden yararlanarak Tuğrul Bey Döneminde Büyük Selçuklularda yaşanan siyasi gelişmeleri söyleyiniz.

 • Cevap: Gazneliler ve Abbasiler Devletleri’ne son vererek İslam devlet ideali nispetinde bir tek başlılık ve güçlü bir devlet anlayışıyla ortaya çıkmaları bu dönemde olmuştur.

Abbasi halifesinin Tuğrul Bey’i Bağdat’a neden çağırdığını ve bu çağrı sonrasında yaşanan gelişmelerin neler olduğunu araştırınız.

 • Cevap: Abbasi Halifesi, Tuğrul Bey’i çağırmakla İslam’ın temsil planında güçlenmesi için Abbasi Devleti’nin feshedilip Büyük Selçuklu’nun güçlenmesini teyit etmiştir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Sizce Alparslan Döneminde Büyük Selçuklular neden bilim, sanat ve şehirlerin imarına önem vermiş olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Sultan Alparslan ile birlikte yeni yurtlar edinen müslümanlar, edindikleri yurtları imar etmek için bilim, sanat ve mimariye önem vermişler, önemli şehir eserleri ortaya koymuşlardır.

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden ne anladığınızı söyleyiniz.

 • Cevap: Büyük Selçuklu Devleti’nde babadan oğula geçen bir devlet yönetim sistemi vardır. Bu sistemde devlet idarecisinin bir de danışmanı bulunur.

Sultan Melikşah ve Vezir Nizamülmülk’ün hayatlarından yararlanarak Büyük Selçuklular hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Selçuklu’nun bilim, sanat, kültür, eğitim, din, siyaset konularında söz sahibi olduğu ve dünyanın yönetimini elinde bulundurduğu söylenebilir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Yukarıdaki metinden yararlanarak Büyük Selçuklular ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • Cevap: Ticarette önemli ticaret merkezleri kurarak hanlar, kervansaraylar yapmışlardır. Sosyal hayatta mektep, medrese kurarak eğitime önem vermişlerdir. Kültür faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir.

Aşağıdaki harita 3.11 ’i inceleyiniz. Büyük Selçuklu Devleti sınırlarının nerelere ulaştığını söyleyiniz.

 • Cevap: Büyük Selçuklu Devleti Sınırları Avrupa kıtasına, Orta Asya’ya, ve Afrika kıtasına kadar ulaşmaktadır.

Sizce bir millet kendisini tanımak ve kültürel mirasına sahip çıkmak için ne yapmalıdır? Söyleyiniz.

 • Cevap: Tarihini bilmeli, kütüphanelerine sahip çıkarak siyasi alanda akademik eğitim vermeye devam etmelidir.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
3
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!