Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları 2. Tema Atatürk Sayfa 62, 63, 64, 65 Tema Sonu Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları

TEMA SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Türk milleti!

On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdakl itimadım sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım.

Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni âlem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır.

A. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorulan yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Atatürk; kime, niçin sesleniyor?

 • Cevap  Türk Milletine

Metinden Atatürk’ün kişiliği ve özellikleriyle ilgili neler çıkarılabilir? Yazınız.

 • Cevap  Türk milletine güvenini
 • Azimliliğini
 • Çalışkanlığına
 • Vatan sevgisini
 • Halk sevgisini
 • Gelecek planlarını öğrenebiliriz.

Atatürk’ün Türk milletinde gördüğü temel özellikler nelerdir?

 • Cevap  Çalışkanlık
 • Bağımsızlık
 • Ulviliği
 • Azmi

Metnin ana fikri ne olabilir? Yazınız.

 • Cevap  Türk milletinin karakteri

5. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

 • millet  ulus
 • millî  ulusal
 • yıl sene
 •  ülkü   amaç
 • muvaffakiyet  zafer
 • medeni uygar
 • katiyet kesinlik
 • âlem  dünya

6. Aşağıdaki cümleleri yazım yanlışları ve noktalama işaretleri yönünden yeniden düzenleyiniz.

Bir gün İngiltere elçisi, ankara pazarında sebze satan köylülere tercüman aracılığıyla: Mustafa kemale neden bu kadar bağlısınız sözünden çıkmıyorsunuz diye sordu. Genç bir çiftçi duraksamadan: Çünkü o bizi bizden iyi tanıyor ve bize gerekli olanı hepimizden iyi anlıyor dedi.

Benoist Mechin

 • Cevap  ankara yanlış = Ankara doğru
 • Mustafa kemal yanlış = Mustafa Kemal doğru

B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılabilir? 

 1. Bugünün İşini yarma bırakma.
 2. Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.
 3. Dost İle ye İç, alışveriş etme.
 4. Mum dibine ışık vermez.

Cevap   D

*********

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır?

 1. İki gün önce geldiğini söyledi.
 2. Öğretmenimin gönlünü aldım.

 3. Atatürk, “Köylü milletin efendisidir.” diyor.
 4. Atatürk, çocukları çok seviyordu.

Cevap  B

*********

3. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

 1. Gece – gündüz

 2. Yarar – fayda
 3. Düşünce – fikir
 4. Elem – keder

Cevap  A

*********

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?

 1. Dağda
 2. Sözlük
 3. Öğrenciler
 4. Örtü

Cevap  B

*********

5. “İçimiz çirkinse sırmalar giyinsek süslenemeyiz.” cümlesinden çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yüzü çirkin olanın huyu da çirkin olur.
 2. Süslü giysiler çirkinleri bile güzelleştirir.
 3. Vücudumuzun kusurlarım elbise İle gizleyebiliriz.
 4. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir.

Cevap  D

*********

6. “Endişelerimi geride bırakarak sınıftan sınıfa koşar dururdum.” cümlesinde kaç tane fiil köklü kelime vardır?

 1. 2
 2. 3

 3. 4
 4. 5

Cevap B

*********

7. Eklendiği kelimenin anlamını değiştirmeyen ancak kendi görevini o kelimeye yükleyen eklere çekim eki denir.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almamıştır?

 1. Rüyaları
 2. Günler
 3. Yoksul

 4. Eve

Cevap  B

*********

8. Köklere yapım eklerinin getirilmesiyle ortaya çıkan kelimeye gövde denir.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi gövde durumunda değildir?

 1. Sınıfın
 2. Bezginlik
 3. Sevimli

 4. Güçsüz

Cevap  C

*********

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?

 1. Üzüntü
 2. Hastalık
 3. Öğretmen
 4. Seneler

Cevap  D

*********

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

 1. Güçsüzdü
 2. Umudunu
 3. Sorumluluğunu

 4. Kırıcı

Cevap  C

*********

11. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

 1. Atatürk, cumhuriyeti ilan etmek için Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.
 2. Atatürk, Türk milletine güvendiği için birçok olumsuzluğa göğüs germiştir.
 3. Atatürk, yaşadıklarım anlatmak için “Nutuk” adlı kitabı yazmıştır.
 4. Atatürk iyi bir komutan ve lider olduğu için Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır.

Cevap  A

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!