Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları / 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Doğa ve Evren Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Doğa ve Evren Teması Tema Sonu Değerlendirme

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Doğa ve Evren Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları 6. Tema Doğa ve Evren Sayfa 170, 171, 172 Tema Sonu Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları

TEMA SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Ağaca verilen kıymet bugün daha da artmıştır. İzinsiz ağaç kesmek yasaktır. Bu hususta verilen cezalar, bazı memleketlerde pek ağırdır, ölüm cezası bile verilmiştir. Bizim memleketimize gelince halkımızın gönlünde köklü bir ağaç sevgisi vardır. Onun bu sevgisi, modern ağaç bilgisi ile ışıklanırsa yurdumuz az zamanda yemyeşil bir cen-
net olur.

A. Aşağıdaki sorulan yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Yazar, ağaca verilen değerin arttığını hangi örneklerle açıklıyor?

 • Cevap İzinsiz ağaç kesmenin yasak olmasıyla ve de bazı ülkelerde ölüm cezasının bile verilebilmesiyle.

Ağaç sevgisinin modern ağaç bilgisiyle ışıklanması ne demektir? Belirtiniz.

 • Cevap  Günümüzde ağaçların önemini ormanın doğanın korunmasını halka iyice benimsetmek. Modern tekniklerle günümüz bilgileriyle ağaçları korumak.

Yukarıdaki metnin ana fikrini yazınız.

 • Cevap Ağaç sevgisi. Doğanın önemi.

Metne bir başlık yazmanız istenseydi hangi başlığı yazardınız?

 • Cevap  AĞACIN ÖNEMİ

“Ağaç sevgisi” ne tür bir tamlamadır? Açıklayınız.

 • Cevap Belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü tamlanan ek almışken tamlayan ek almamıştır.

Metinden, eş anlamlısı ve zıt anlamlısı olan kelimeler bulup yazınız.

 • Cevap  az : çok 

“Onun bu sevgisi modem ağaç bilgisi İle ışıklanırsa yurdumuz az zamanda yemyeşil bir cennet olur.” cümlesinde geçen altı çizili kelimelerin türlerini sırasıyla yazınız.

 • Cevap İsimdir.

Ağaçla ilgili bildiğiniz deyim ve atasözlerini yazınız.

 • Atasözleri: Ağaç yaş iken eğilir. Ağacı nem insanı gam kurutur.
 • Deyimler:

B. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

Dedelerimiz, ömürleri boyunca verimli arkadaşlar saydıkları ağacı her yerde arayıp yetiştirmiş, ona gönüllerinin en derin sevgisini, saygısını armağan etmişlerdir. Ağaçlarımız, halkımızın duyuşuna, düşüncesine girmiş, sinmiştir. Ağaç, yalnız bir tabiat sevgisi olmaktan çok uzaktır. Onlarda bizi, bizde onları görmemek elden gelmez.

1 ve 2. sorulan yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki metinden çıkarılamaz?

 1. Ağaç sevgisini içlerinde duymalan
 2. Ağaçtan birçok eşya üretiliyor olması
 3. Ağacı, her yerde arayıp yetiştirmeleri
 4. Ağacı, verimli bir arkadaş saymaları

Cevap  Ağaçtan birçok eşya üretiliyor olması

*********

2. Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ağaç, tabiatın bir harikasıdır.
 2. Ağaç, bize dedelerimizin armağanıdır.
 3. Ağaç sevgisi hayatımızda önemli bir yere sahiptir.
 4. Ağacı her yerde dikip yetiştirmeliyiz.

Cevap  Ağaç sevgisi hayatımızda önemli bir yere sahiptir.

*********

3. “İle” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde edattır?

 1. Ağaçlar meyveyle doldu.
 2. Pazardan çilekle elma aldım.
 3. Kalemle defter getirsin.
 4. Ali’yle Veli top oynuyor.

Cevap  Ağaçlar meyveyle doldu.

*********

4. Aşağıdaki sıfatların hangisi dış görünüşe ilişkindir?

 1. Sıkılgan
 2. İyi huylu
 3. Gözüpek
 4. Güler yüzlü

Cevap  Güler yüzlü

*********

5. “Ah evladım, bunu niçin daha önce akıl edemedim?” cümlesinde aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur?

 1. İsim
 2. Sıfat
 3. Zamir
 4. Edat

Cevap  Edat

*********

6. ( ) Memleketimizde birçok yerin adı ağaçtan alınmıştır ( ) Çamlıbel ( ) Kirazlıyayla ( ) Kırkağaç ( ) ( )

Yukarıdaki cümlede yay ayraç içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

 1. (—) , (.), (,), (,) (.), (“)
 2. (“) , (.), (,), (;) (.), (“)
 3. (—) , (.), (,), (;) (.), (“)
 4. (“) , (:), (,), (,) (…), (“)

Cevap  (“) , (:), (,), (,) (…), (“)

*********

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır. 

 1. Uçağın kanadında çatlak oluşmuş.
 2. Can çıkmayınca huy çıkmaz.
 3. Yüzünde derin çizgileri olan bir adam geldi.
 4. Çocuk, aile hayatına renk katar.

Cevap  Can çıkmayınca huy çıkmaz.

*********

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşma belirten bir ünlem kullanılmıştır?

 1. Eyvah! Korktuğumuz başımıza geldi.
 2. Ooo! Gözlerime inanamıyorum.
 3. Allah’ım! Ne güzel bir manzara!
 4. Aman, koluna dikkat edin lütfen!

Cevap  Ooo! Gözlerime inanamıyorum.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir