Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Saf Madde ve Karışımlar Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 4. Ünite Saf Madde ve Karışımlar Sayfa 118, 119, 120, 121, 122  4. Ünite Saf Madde ve Karışımlar Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Saf Madde ve Karışımlar Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.

 • Cevap:

1. Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur. (Y)
2. Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton’dır. (Y)
3. Bileşikler formülle gösterilir. (D)
4. Ev yapımı limonata heterojen karışımdır. (D)
5. Karışımlar formülle gösterilir. (Y)
6. Çözeltiyi karıştırmak, çözünen maddenin çözünme hızını artırır. (D)
7. Ayran ve süt heterojen karışımdır. (D)
8. Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken karışımlar belli oranda bir araya gelirler. (Y)

B. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz.

 • Cevap:

(c) 1. Çözünme hızına etki eden faktörlerden biridir.
(f) 2. Geri dönüştürülemeyen maddelerden biridir.
(e) 3. Çözeltiyi oluşturan elemanlardan madde miktarı az olandır.
(b) 4. Bileşiklerin gösterilme şeklidir.
(d) 5. Elementlerin gösterilme şeklidir.

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).

molekül
karbonmonoksit
geri dönüşüm
proton
buharlaştırma
damıtma
elektron
karbondioksit

 • Cevap:

1. Elementler molekül yapılı olabilir.
2. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik proton.
3. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem buharlaştırma.
4. Kullanım dışı kalan maddelerin, tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm adı verilir.
5. Gazlı içeceklerde, yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı karbondioksit.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

D. Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözüp, anahtar sözcüğü bulunuz.

Yukarıdan Aşağı

1. Saman ve buğday karışımını ayırmak için kullanılan yöntemdir. (yüzdürme yöntemi)
3. Bir maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip en küçük parçacıktır. (atom)
6. Çözelti içerisinde madde miktarı fazla olan maddedir. (Doygun çözelti)
8. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımdır. (heterojen)
11. Elementlerin gösterilme şeklidir. (sembol)
12. Atomların gruplar hâlinde birbirine bağlanmasıyla oluşan parçacıktır. (element)
13. Atık maddelerin imalat sürecine tekrar kazandırılmasıdır. (geri dönüşüm)
15. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. (element)
17. Homojen karışımın diğer adıdır. (çözelti)

Soldan Sağa

2. Bileşiklerin gösterilme şeklidir. (formül)
4. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımdır. (homojen)
5. Tuzun suda homojen olarak görülmeyecek şekilde dağılmasıdır. (çözelti)
7. Petrolden…yöntemi ile benzin oluşturulur. (damıtma)
9. Atomik ve moleküler yapılı olmak üzere iki çeşit olan saf maddedir. (bileşik)
10. Çözelti içerisinde madde miktarı az olan maddedir. (Seyreltik çözelti)
14. En az iki çeşit atomdan oluşan saf maddedir. (element)
16. Salça yapımında kullanılan ayırma yöntemidir. (buharlaşma

 • CevapFEN BİLİMLERİ

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

E. Atomla ilgili teorileri ortaya atan bilim insanları aşağıda verilmiştir. Bu bilim insanlarının atom ile ilgili düşüncelerini noktalı alanlara yazınız.

 • Cevap:

➜ Democritus: Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir.
➜ John Dalton: Katlı oranlar yasasını bulmuştur. Dalton’un atom kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.
➜ John Joseph Thomson: Thomson 1897 yılında elektronu keşfetmiştir. Aslında Thomson atom modelinin en önemli farkını elektron fikri oluşturacaktır. Daha önce atomun en küçük yapı olduğu düşünülmekteydi.
➜ Niels Bohr: Bohr atom modelinde çekirdekte bulunan artı yüklü parçacıkların etrafında dönen negatif yüklerin olduğunu ortaya koymuştur. Bu atom hakkında bilgimize önemli bir katkı sağlamıştır.
➜ Ernest Rutherford: Rutherford atom modeli, atomun klasik modeldir. Rutherford’un modeli kısaca bir atomun büyük ölçüde boşluk meydana geldiğini, elektronların sabit ve pozitif yüklü bir çekirdeğin etrafında hareket ettiğini söyler. Bu modele göre elektronların hareket edeceği yerleri öngörülebilirdir.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

F. Aşağıda verilen şemaya göre soruları cevaplayınız.

1. Yukarıda verilenlerden hangileri elementtir?

 • Cevap: 1, 3, 5, 8

2. Yukarıda verilenlerden hangileri bileşiktir?

 • Cevap: 2, 4, 6, 7

3. Yukarıda verilenlerden hangileri formüldür?

 • Cevap: 2, 3, 4, 5, 6, 7

4. Yukarıda verilenlerden hangileri semboldür?

 • Cevap: 1, 8

G. Aşağıda tabloda verilen bileşiklerin formüllerine bakarak uygun bir şekilde tabloyu doldurunuz.

 • Cevap:

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

H. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. N sembolü ile gösterilen element hangisidir?

A) Sodyum
B) Azot
C) Neon
D) Flor

 • Cevap: B

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fosfor elementinin sembolü yer alır?

A) P
B) F
C) CI
D) S

 • Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?

A) Tuzlu su
B) Kolonya
C) Gazoz
D) Toprak

 • Cevap: D

4. Aşağıdakilerden hangisi çözünme hızına etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Temas yüzeyi
B) Sıcaklık
C) Karışım miktarını artırma
D) Karıştırma

 • Cevap: C

5. Aynı miktarda su bulunan kaplarda belirtilen türlerde 10 g şeker çözülüyor. Çözeltilerin, çözünmenin tamamlanma süresine göre en kısa olandan en uzun olana doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) III, I, II
B) II, I, III
C) I, II, III
D) II, III, I

 • Cevap: A

6. Kâğıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılan SO2 bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kükürt oksijen
B) Kükürtdioksit
C) Karbondioksit
D) Şeker

 • Cevap: B

7. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemeyen maddelerdendir?

A) Kâğıt
B) Metal
C) Cam ve pet şişeler
D) Meyve ve sebze kabukları

 • Cevap: D

8. Yanda verilen model, hangi maddeye ait olabilir?

A) Atomik yapılı element
B) Molekül yapılı element
C) Molekül yapılı bileşik
D) Molekül yapılı olmayan bileşik

 • Cevap: C

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118, 119, 120, 121, 122 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
137
angry
61
love
38
unlike
34
clap
7
sad
4
happy
4
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!