Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Ak Sakallı Bilge Dede Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 Ak Sakallı Bilge Dede Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 150 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Masalların günlük hayatımızdaki yeri nedir? En sevdiğiniz masalın adını söyleyiniz.

 • Cevap: Masallar ve destanlar nesillerimizin yetişmesinde ve bilgiler edinmesinde önemli bir yere sahiptir. Nesillerin ahlak ve kültür eğitiminde de masallar önemli bir yere sahiptir. Masalların günlük hayatımızda da önemli bir yeri bulunmaktadır. Masallar sayesinde çocukların ahlakı da gelişir.Masallar nesillerin yetiştirilmesinde, kültürün öğrenilmesinde, kültür değerlerinin kazanılmasında, ahlak eğitiminin yapılmasında, ahlak kurallarının öğrenilmesinde, yaşanmasında ve nesiller boyu aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Masalları anlatmak da bir hünerdir. Masalların dinlenmesi için içinde dikkat çekici unsurlara ve olağanüstü olaylara yer verilmektedir.Edebiyatımızın kültür ve ahlak değerlerimizin gelişmesinde ve yaşanmasında önemli bir yeri vardır. Masal da edebiyatımızın en önemli ürünlerinden biridir.

“Adalet” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?

 • Cevap: Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı temel olarak hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Benim için adalet, hakkın gözetilmesini, haklıyı haksızdan ayırt etmeyi ve doğrudan yana olmayı ifade eder.

Konuşalım

Aşağıda verilen olayı yaşanan soruna adaletli bir çözüm üretecek şekilde tamamlayınız. Eleştirel konuşma yöntemini kullanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Ahmet’e yaptığı davranışın ne kadar yanlış olduğunu anlattı. Ahmet’e başkasının hakkına geçmenin ne kadar yanlış olduğunu tane tane anlattı. Ahmet sonunda ikna olmuştu. Pastayı kardeşine verdi. Ondan özür diledi. Böylece bu sorun tatlılıkla halledilmiş oldu. 

Okuyalım

“Ak Sakallı Bilge Dede” metnini özetleyerek okuma yöntemine göre noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

Metni okurken aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışınız. Bulduğunuz cevapları defterinize yazınız.

1. Metinde geçen kişiler kimlerdir ve varlıklar nelerdir?

 • Cevap: Yoksul kadın, genç oğlu, Varsıl komşu, Ak Sakallı Bilge Dede, Dürüst Yargıç.

2. Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

 • Cevap: Olaylar bilinmeyen bir yerde bilinmeyen bir zamanda geçer. Mekan olarak köy ve göl kullanılmıştır.

3. Metnin serim ve çözüm bölümlerinde ne tür değişiklikler olmuştur?

 • Cevap: Serim bölümünde delikanlının parasını alamaması ve haksız olduğu varken çözüm bölümünde Ak Sakallı Dede sayesinde çocuk hakkı olan parayı alabilmiştir. Serim bölümünde Yargıç varsıl komşuyu haklı bulurken çözüm bölümünde delikanlıyı haklı bulmuştur.

4. Metnin her bölümünde biraz durarak defterinize okuduğunuz yerin özetini çıkarınız.

 • Cevap:

Serim: Delikanlının varsıl komşusuyla 100 altın için anlaşması. Göle girmesi annesinin meşale ile yanına gelmesi

Düğüm: Komşunun parayı vermemesi, delikanlının önce Ak Sakallı Bilgeye ardından da Yargıç’a gitmesi sonunda haksız bulunması, Yeniden Ak Sakallı Bilge’ye gitmesi.

Çözüm: Ak Sakallı Bilge’nin bulduğu ders verici çözüm sayesinde Yargıç’ın hatasından dönmesi ve çocuğun parasını alması.

Okumanız bittikten sonra serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin özetini bir ya da iki cümleyle yeniden ifade ediniz. Bu cümleleri birleştirerek tek bir paragrafa dönüştürünüz.

 • Cevap: Serim bölümünde delikanlının parasını alamaması ve haksız olduğu varken çözüm bölümünde Ak Sakallı Dede sayesinde çocuk hakkı olan parayı alabilmiştir. Serim bölümünde Yargıç varsıl komşuyu haklı bulurken çözüm bölümünde delikanlıyı haklı bulmuştur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 154 Cevabı

Söz Varlığım

“varsıl” sözcüğünün anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

Sözlük anlamı: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı

Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız. gönlü razı olmamak

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 155 Cevabı

Anlayalım – Cevaplayalım

“Ak Sakallı Bilge Dede” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Varlıklı adamın kişilik özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Varlığı ile kibirlenen, komşularıyla alay eden bir kişidir.

2. Varlıklı adamın yoksul gence yaptığı teklif nedir? Bu teklifi hangi amaçla yapmıştır?

 • Cevap: Çocuğun göle girip sabaha kadar kalması karşılığında çocuğa yüz altın vermek. Amacı ise eğlenmek.

3. Yoksul genç Ak Sakallı Bilge Dede’ye niçin gitmiştir?

 • Cevap: Çocuğun göle girip sabaha kadar kalması karşılığında çocuğa yüz altın vermek. Amacı ise eğlenmek.

4. Yargıcın kararını değiştiren olay nedir?

 • Cevap: Ak Sakallı Bilge Dede’nin ateş ve yemek kazanları ile yargıca yanlış karar verdiğini fark ettirmesidir.

Nasıl Biri?

Adaletli Bir Son mu?

“Ak Sakallı Bilge Dede” metninde olayın adaletli bir şekilde sonuca bağlandığını düşünüyor musunuz? Niçin? Söyleyiniz.

 • Cevap: Evet düşünüyorum. Yoksul genç başta adaletsizliğe uğrasa da sonunda Bilge Dede’nin sayesinde hakkına kavuşmuştur.

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsanız yoksul gencin yaşadığı soruna nasıl bir çözüm önerirdiniz? Söyleyiniz.

 • Cevap: Ben de onun gibi davranırdım.

Koşul – Sonuç Anlamı

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı olacak şekilde tamamlayınız.

 • Eğer dediğimi yaparsan: seni zengin ederim.
 • Eğer şu göle girer ve sabaha kadar orada kalırsan: sana yüz altın veririm.

Adalet Lazım

Aşağıda verilen soruları “adalet” kavramıyla ilişkilendirerek cevaplayınız.

1. Parkta salıncak sıranızı beklerken birisi önünüze geçse bu davranışı nasıl karşılarsınız? Bu kişiye neler söylerdiniz?

 • Cevap: Sakin bir ses tonu ile sıranın bende olduğunu, bu yaptığının yanlış olduğunu anlatırdım.

2. Futbol ya da basketbol gibi spor karşılaşmalarında takımlardan birinin hep önce başlaması adil bir uygulama mıdır? Bu durum sonucu nasıl etkiler?

 • Cevap: Adil bir uygulamadır. Çünkü bir karşılaşmada önde başlamayan takım, diğer karşılaşmalarda önde başlar. Bu da adaleti sağlar. Bu durum sonucu önemli şekilde etkilemez. Takımlar bu duruma karşı önlem alırlar.

4. Daha çok hangi meslekler adil olmayı gerektirir? Adalet bu tür meslekler için neden önemlidir?

 • Cevap: Hakimlik, savcılık, avukatlık, hakemlik gibi meslekler adil olmayı gerektirir. Bu meslekler adaleti temsil eden mesleklerdir ve görevleri adalet dağıtmaktır.

5. Adaletsiz bir davranışla karşılaştınız mı? Neler oldu? Ne yaptınız? Maruz kaldığınız davranış karşısında neler hissettiniz?

 • Cevap: Evet -, tabiki oldu. Bu adaletsizlik karşısında sakin oldum ve olayı çözmeye çalışırdım.

Ak Sakallı Bilge Dede” ve “Horoz” metinlerini bakış açıları ve mesajları açısından karşılaştırınız.

Ak Sakallı Bilge Dede

 • Bakış açıları: Adaletin sağlanması
 • Mesajlar: Adalet eninde sonunda yerini bulur.

*****

Horoz

 • Bakış açıları: Açıkgözlülük ve emanete sahip çıkmak
 • Mesajlar: Emanete sahip çıkılmazsa insan elindekilerden de olur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 157 Cevabı

Yazalım

En sevdiğiniz masal kahramanlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz masal kahramanının başından geçen, “adalet” konulu bir masal yazınız.

 • Cevap:Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ülkede bir padişah köylülerin yiyeceklerini alıyor, evlerini yakıyormuş.

  Parası olanı seviyor, her zaman parası olanları haklı buluyormuş. Çok adaletsiz davranıyormuş.

  Bir gün zengin bir adam Keloğlanın bahçesine girip bütün meyveler toplamış. Keloğlan “Ne yapıyorsun kardeş. Bu meyveler bizim.” demiş.

  Zengin adam gülmüş. “Git padişaha şikayet et” demiş.

  Keloğlan saraya gitmiş. Padişahın huzuruna varmış. Olan biteni anlatmış.

  Padişah “Kim zengin demiş.” Keloğlan fakir mi fakir. Zengin adam “Zengin olan benim.” demiş.

  Padişah “O zaman sen haklısın.” demiş.

  Keloğlan “Padişahım, böyle adalet mi olur?” demiş. Hapsi boylamış.

  Az bir zaman geçmiş. Padişah hasta olmuş. Kimse derdini bulamamış. Üç güne ölecekmiş.

  Keloğlan anasının şifalı bitkilerinde ilacı yapmış. Padişaha “Seni iyileştiririm, ama bir hasta daha var. Hanginiz zenginse ilacı ona veririm. Ama diğer hasta daha zengin ona vereceğim ilacı” demiş.

  “Aman Keloğlan öyle doktorluk mu olur. Doktor herkese lazım. Sağlık herkese lazım. Sen herkesi iyileştirmen lazım.”

  Keloğlan “Padişahım adalet zengine de ilaç niye zengine olmuyor.” demiş.

  Padişah hatasını anlamış. Özür dilemiş. Ülkeye adalet gelmiş.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 Ak Sakallı Bilge Dede Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
28
52
9
12
21
2

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!