Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Belkıs Tiyatrosu Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 7. Sanat Sayfa 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 Belkıs Tiyatrosu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 216 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Mimari eserler sizce sanat değeri taşır mı? Niçin?

 • Cevap: Bizce, mimari eserler sanat değeri taşırlar. Çünkü, mimari eserler estetik bir kaygıyla kültür değerleri birikimiyle bir millete özgü olarak teknik araçlarla ortaya konmaktadır. Bu nedenlerle mimari eserler, sanat eserleri olarak ortaya çıkmakta bir millete özgü işaretler ve renkler taşımakta ve millete ait olduğunu ortaya koymaktadır.

Mimari eserleriyle tanınmış Türk büyüklerinden hangilerinin adlarını biliyorsunuz?

 • Cevap: Mimar Sinan, Mimar Hayrettin, Sedefkar Mehmed Ağa, Mimar Kemaleddin

Konuşalım

Aşağıdaki mimari eserleri inceleyiniz. Çeşitli kaynaklardan bu mimari eserler hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle bir sunu hazırlayıp sınıf arkadaşlarınıza sununuz. Ülkemizdeki mimari eserlerin korunmasıyla ilgili önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

Okuyalım

Belkıs Tiyatrosu” metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Metin içindeki soruları cevaplayarak metindeki olayların gelişimiyle ilgili tahminlerde bulununuz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 217 Cevabı

BELKIS TİYATROSU

Sizce Belkıs nasıl görünüyordu?

 • Cevap: Güzelliğiyle insanları etkileyebilen, çok şık giyinen, saçlar yapılı, altın ve elmas mücevher ile takılarla süslü bir prenses geliyor aklıma.

Kral nasıl bir karar vermiş olabilir?

 • Cevap: Aspendos kenti için kim faydalı ve güzel bir eser yaparsa kızımı ona vereceğim demiş olabilir.

Yeni eser sizce ne olabilir?

 • Cevap: Kentin başka bir boşluğunu dolduran büyük bir tiyatroymuş. Büyük, ak duvarlar içinde
  büyük bir salon… Alımlı bir sahne… Gözlere şaşkınlık veren localarla süslü büyük bir tiyatro.

Kralın kulağına gelen ses neler söylüyor olabilir?

 • Cevap: Kızının kendisinin olacağını söyleyen bir delikanlının sözlerini duymuştur.

Kral sizce nasıl bir emir vermiştir?

 • CevapAspendos için en faydalı ve en güzel eser bu tiyatrodur. Kızımı bunu yapana vereceğim demiş olabilir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 218 Cevabı

Söz Varlığım

Okuduğunuz metinde geçen “Sahnede bir genç bir baştan bir başa dolaşıyor, adımlarını attıkça mırıl mırıl mırıldanıyormuş.”, “Aspendos için en faydalı ve en güzel eser bu tiyatrodur.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin metinde kullanıldığı anlamları işaretleyiniz.

Sahne:

Tanık olunan, gözlenen olay. ()

Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. ()

Bir konu veya çalışma çevresi, çalışma dalı. ()

İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan; oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk.  (X)

tiyatro:

Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer. ()

Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. (X)

Dram, komedi gibi edebiyat türlerini izleyiciler önünde sahnede oynayan grup. ()

Kutucuktaki kelimeleri bulmacadan bulunuz. Kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten faydalanarak belirleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 220 Cevabı

Aşağıdaki tabloları istenenlere göre doldurunuz.

kendinden geçmek

Metinde geçtiği cümle: Kral oraya çıkınca o kadar sevinmiş ki kendinden geçmiş.

Sözlük anlamı: Bir şey karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak

Cümlem: En sevdiği şarkı çalmaya başlayınca kendinden geçti.

göz doldurmak

Metinde geçtiği cümle: Uzaktan bakılınca büyük, süslü, güzel yapılar gözleri doldurur, yüreklere heyecan verirmiş.

Sözlük anlamı: Görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek

Cümlem: Ablam nişan gecesi giydiği kıyafet ile göz dolduruyordu.

bir düşünce almak

Metinde geçtiği cümle: Bu haberi alan kızın taliplerini almış bir düşünce.

Sözlük anlamı: Bir konuda kaygılanarak çözüm yolu bulmaya çalışmak

Cümlem: Test için çalıştığı sınavın yazılı olduğunu öğrenince aldı onu bir düşünce…

hoşuna gitmek

Metinde geçtiği cümle: Bu kemer kralın çok hoşuna gitmiş.

Sözlük anlamı: Beğenmek

Cümlem: Çamurla oynamak çocuğun çok hoşuna gidiyor.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Belkıs Tiyatrosu” metnine göre cevaplayınız.

1. Aspendos şehrinde ne tür sanat eserleri bulunmaktaymış?

Cevap: Ak mermerlerden yapılan heykeller, kabartmalar, oymalar, yapılar bulunmaktaymış.

2. Kral, nasıl bir sarayda yaşıyormuş?

Cevap: Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan büyük bir sarayda yaşıyormuş.

3. Kral, kızının evlenme çağına geldiğini nasıl anlamış?

Cevap: Kızını isteyenler çoğalınca anlamaya başlamış.

4. Belkıs ile evlenmek için kimler eser hazırlamışlar?

Cevap: Filozoflar, ozanlar, çeşit çeşit sanatçılar eser hazırlamışlar.

5. Kral, tiyatronun hangi özelliklerine hayran kalmış?

Cevap: Büyük, ak duvarlar içindeki büyük salonuna, sahnesine, localarına hayran kalmış.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 221 Cevabı

Hikâye Unsurlarını Belirleyelim

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Belkıs Tiyatrosu

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Kral, Belkıs, Belkıs’ın talipleri, yonutucu, tiyatroyu yapan genç.

Zaman: Çok çok zamanlar önce (geçmiş zaman)

Anlatıcı: 3. kişi

Olay Örgüsü: Aspendos şehri kralı, kızının evlilik çağı geldiğini anlayınca, Aspendos için en güzel ve faydalı eseri yapana kızını vereceğini söyler. Talipliler bunun için yarışırlar. Taliplilerden biri bir tiyatro yapar. Kral bu tiyatroyu beğenir ve kızını tiyatroyu yapan gence verir.

Mekan: Aspendos, saray, tiyatro

Bu hikâyede gerçekleşen olayları oluş sırasına göre yazınız.

• Kralın, kızı Belkıs’ın gelinlik çağa geldiğini fark etmesi

 • Cevap:
 • Kralın, kızı Belkıs’ın gelinlik çağa geldiğini fark etmesi
 • Kızının taliplilerine şehir için en faydalı ve güzel eseri yapana kızını vereceğini şart koşması.
 • Taliplilerin şartı yerine getirmek için eser oluşturmaları.
 • Kralın tüm eserleri incelemesi, eksiklerini söylemesi
 • Kralın yapılan tiyatroyu çok beğenmesi ve kızını tiyatroyu yapana vermesi.
 • Belkıs’ın güzel bir gelin olması.

•  Belkıs’ın güzel bir gelin olması

Nasıl Bir Kral ?

Okuduğunuz metindeki krala ait olan özelliklerin bulunduğu kutucukları işaretleyiniz.

Bencil ()
Vatansever (X)
Sanatsever (X)
Kibirli ()
İnce ruhlu (X)
İyi yürekli (X)
Tembel ()
Duygusuz ()

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 222 Cevabı

İçeriği Yorumlayalım

Kralın, ülkesini çok sevdiğini hangi davranışlarından anlıyorsunuz? Metnin içeriğine atıfta bulunarak noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Kral, kızına talip olanlardan sadece güzel bir eser yapmalarını değil aynı zamanda faydalı bir eser yapmalarını istiyor. Bu da onun ülkesini çok sevdiği gösterir.

Hangi Anlatım Biçimi ?

Okuduğunuz metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyip nedenini yazınız.

Açıklayıcı anlatım biçimi çünkü:

Betimleyici anlatım biçimi çünkü:

(X)Öyküleyici anlatım biçimi çünkü: tasarlanmış ya da yaşanmış bir olay yazıyla anlatılmıştır.

Tartışmacı anlatım biçimi çünkü:

Sarayı Betimleyelim

Okuduğunuz metinde saray nasıl anlatılmaktadır? Metinde geçen betimleyici ifadelerden istediğiniz iki tanesini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • CevapKralın sarayı tüm yapılardan yüceymiş. Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan bu büyük sarayda oturan kralın Belkıs adında bir de kızı varmış.

Sen Olsan…

Siz olsaydınız Aspendos için en faydalı eserin ne olacağını düşünür, nasıl bir eser ortaya koyardınız? Noktalı yerlere yazınız. Düşündüğünüz eserin bir resmini yapınız.

 • Cevap:Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 223 Cevabı

Düğün Pastasını Biz Yapalım

Belkıs’ın düğün pastasını yapmak için verilen aşamaları oluş sırasına göre numaralandırınız.

 

 • [6] Kalan kremayı ikinci katın üzerine sürelim.
 • [1] Krema malzemelerini karıştırıp pişirelim.
 • [2] Kek malzemelerini karıştırıp pişirelim.
 • [3] Keki ikiye bölelim.
 • [4] Pişen kremanın yarısını kekin ilk parçasına sürelim.
 • [7] Süsleyerek pastamızı tamamlayalım.
 • [5] Kekin ikinci parçasını kremalı ilk katın üzerine koyalım.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 224 Cevabı

Yazalım – Tanıtalım

Yaşadığınız yere yakın olan tarihî bir mekânı seçip tanıtınız. Tanıttığınız mekâna ait görselleri aşağıda verilen alanlara yapıştırınız. Yazınıza uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

 • Cevap:Urfa Kalesi

  Urfa Kalesi’nin M.Ö. 10.000 yıllarına ait neolitik bir alan üzerine kurulduğu tahmin edilmektedir. Kalenin yanıbaşında çıkarılan ve Şanlıurfa Müzesinde sergilenen 12.000 yılık Balıklıgöl Heykeli ve Kale alanı, Balıklıgöl havzasının tarihini gözler önüne sermektedir. 6.yy’ye ait kayıtlarda kaleden bahsedilmemektedir.

  Kale ile ilgi ilk kayıtlar 11.yy’ye aittir. Buna göre kale 6 yy. ile 11. yy arasına tarihlenebilir. Kale ilgili kabul edilen görüş: M.S. 812-814 yıllarıarasında Abbasiler döneminde yapıldığıdır. Kalenin üzerindeki korint başlıklı iki sütun Edessa Karalı 9. MANU döneminde, M.S. 240-242 yılları arasında birer anıt sütun olarak yapılmıştır. Doğudaki sütun üzerindeki Süryanice kitabede: “Ben askeri komutan BARŞAMAŞ (Güneşin oğlu)’in oğlu AFTUHA. Bu sütunu ve üzerindeki heykeli veliaht Prens MANU kızı, kral MANU eşi, hanımefendim ve velinimetim kraliçe ŞALMETH için yaptım” yazılıdır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 7. Sanat Sayfa 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 Belkıs Tiyatrosu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!