Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Dünyayı Güldüren Adam Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 3. Tema Doğa ve Evren Sayfa 86 Dünyayı Güldüren Adam Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 86 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Nasrettin Hoca denilince aklınıza gelen ilk şey nedir?Niçin? 

 • Cevap: Nasrettin hoca denilince, zeki, komik, güldüren, eşek, eşeğe ters binen, esprili adam ve ders verici fıkralar aklıma geliyor.

Fıkra anlatmayı ya da dinlemeyi sever misiniz?

 • Cevap:  Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan hoş bir üslupla yazdığı, kısa fikir yazılarına “fıkra” denir. Fıkra anlatmayı değil de dinlemeyi severim. Çünkü, fıkra anlatırken dinleyenleri güldürüp düşündüremiyorum. Ancak, fıkra dinlediğim zaman gülüyor, eğleniyor ve öğüt alabiliyorum.

Konuşalım 

Aşağıdaki fıkraları okuyunuz. Fıkraların içerikleri ve verilmek istenen mesajları hakkında sınıf arkadaşlarınızla konuşunuz.

 • Cevap: Birinci fıkra da eşeğine kızan Hoca ikinci fıkrada yaşını gizlemek için yalan söylememe bahanesine sığınmıştır.

Okuyalım

“Dünyayı Güldüren Adam” metnini, aşağıda verilen tarih, yer, isim ve ifadelerin ne anlama geldiğini örnekteki gibi not alarak sessiz okuyunuz.

 • 1208: Nasrettin Hoca’nın doğum yılı.
 • Hortu köyü: Sivrihisar’ın bir köyü.
 • Akşehir: Konya’nın bir ilçesi.
 • 7 Nisan 1906: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin” adlı derginin ilk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmış
 • 5-10 Temmuz: Her sene kutlanan Nasrettin Hoca Festivali tarihi.
 • Lütfi Ökeşli: Temsili Hoca olanlardan biridir.
 • Sivrihisar Medresesi: Hoca’nın bitirdiği okulun adı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 89 Cevabı

Söz Varlığım

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını “Dünyayı Güldüren Adam” metninin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Türk mizahının en önemli temsilcilerinden olan Nasrettin Hoca, miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur.

Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri

Mizah: Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay

Bilgi: insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad.

Millet olarak kültürümüze sahip çıkmalıyız.
Nükteleriyle herkesi eğlendirir.
Nasrettin Hoca fıkralarıyla meşhur biridir.
Babamın her konuda bilgisi var.

Atalarımızın Sözleri

Aşağıda, okuduğumuz metinden verilen ifadedeki altı çizili atasözünün anlamını atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız. Bu atasözünün metne katkısını belirleyiniz.

Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.” üslubuyla yöneticilere de birtakım mesajlar iletmeye çalışır.

 • Anlamı: Söylenme istenen sözün aslında başkaları üzerinden asıl muhatabına yöneltilmesi
 • Metne Katkısı: Metnin daha etkili olmasını sağlamıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 90 Cevabı

Aşağıda “fıkra” kelimesinin iki ayrı anlamı verilmiştir. Bu kelimenin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyiniz, fıkra kelimesini bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.

 • Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik.
 • Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları en ufak bölümlerden her biri.

Cümlem: Geçen gün komik bir fıkra öğrendim.

Gazeteye bir fıkra yazısı gönderdim.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Dünyayı Güldüren Adam” metnine göre cevaplayınız.

1. Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede doğmuştur?

 • Cevap: Miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur.

2. Nasrettin Hoca’nın Timur’la konuşması ve aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün müdür? Neden?

 • Cevap: Hayır mümkün değildir. Bu kurgusal bir metin. Kurgusal bir metinde hayali öğeler fazla olabilir. Timur’la konuşması ise olabilecek bir durumdur. Aynı dönemde yaşamışlardır çünkü.

3. Nasrettin Hoca fıkraları Anadolu halkıyla ilgili neleri anlatmaktadır?

 • Cevap: Anadolu halkının yaşamını, yaşadığı zorlukları, sivri zekasının önemli kazanımlarını ve de her türlü olay karşısındaki pratik zekasını mizahi bir yolla anlatmaktadır.

4. Jelil Memmedkuluzade tarafından çıkarılan derginin adı nedir? İlk sayısı ne zaman çıkmıştır?

 • Cevap: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin İlk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmış

Nasrettin Hoca’nın Özellikleri

Okuduğunuz metinden hareketle Nasrettin Hoca’nın kişilik özelliklerini yazınız.

 • Cevap: Esprili
 • Cevap: Zeki
 • Cevap: Hoşgörülü
 • Cevap: Pratik zekalı
 • Cevap: Alim
 • Cevap: Güvenilir
 • Cevap: İyilik yapmayı seven biri

“Nasrettin Hoca da Türk anlatı geleneğinde fıkra tipi olmuş ve ün kazanmış kişilerden biridir hatta birincisidir.” cümlesinde geçen “fıkra tipi olmak” ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

 • Cevap: Fıkra tipi olmak deyimiyle kast edilen şey halkın çok sevdiği kendi içinden yetişmiş insanları bazen çok fazla içselleştirerek onun hakkında yapsın ya da yapmasın her türlü hikayeyi kulaktan kulağa anlatmaları sonucu oluşmuş tiptir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 91 Cevabı

Düşünelim – Yorumlayalım

Nasrettin Hoca’nın fıkralarında vazgeçilmez unsurlar nelerdir? Nasrettin Hoca günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok nelere yer verirdi?

Metnin Özelliklerini Belirleyelim

Aşağıda verilen özelliklerden metne uygun olanları işaretleyiniz.

 • Metnin bölümleri alt başlıklarla belirtilmiştir. (X)
 • Metinde konuşma cümlelerine yer verilmiştir. (X)
 • Nasrettin Hoca fiziksel özellikleriyle gözümüzde canlandırılmıştır. (X)
 • Metnin anlatıcısı Nasrettin Hoca’dır. ()
 • Yazar kişisel görüşlerine yer vermiştir. (X)
 • Örnekleme yapılmıştır. (X)
 • Metne çarpıcı bir giriş yapılmıştır. (X)

Öznel mi, Nesnel mi?

Metinden alınan aşağıdaki cümleler nesnel ise cümlelerin başındaki kutucuklara “N”, öznel ise “Ö” yazınız. Kutucuklardaki harfe göre okuduğunuz metinden örnek cümleler bularak yazınız.

 • Kocaman kavuğunun altındaki pamuk şekeri gibi kaba sakallarıyla gülümserken hayal ederiz onu. (Ö)
 • Nasrettin Hoca miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur. (N)
 • O, bunları söylerken bazen bilge, açıkgöz, atak, kurnaz; bazen de bilgisiz, vurdumduymaz, utangaç, şaşkın, korkak gibi çelişik niteliklere bürünür. (Ö)
 • Nasrettin Hoca’nın hayatta olduğu zamanlar birtakım nükteleri yaygınlık kazanmıştır. (N)

Türünü Belirleyelim

“Dünyayı Güldüren Adam” bir biyografi metnidir. Bu metnin biyografi olduğunu hangi gerekçelerle söyleyebilirsiniz? Aşağıya yazınız.

Metin biyografidir çünkü

 • Cevap: Çünkü tarihe mal olmuş birinin yaşamı hakkında bilgi vermektedir.
 • Cevap: Çünkü Nasrettin Hoca’yı tanıtan bir yazıdır.
 • Cevap: Çünkü tarihi belge ve kaynaklardan yararlanılmıştır

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 92 Cevabı

Biyografi Yazalım

“Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri”nde temsilî Hoca olan sanatçılardan birisiyle ilgili kısa bir biyografi yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyerek bir metin taslağı oluşturunuz. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

 • Cevap: Sanatçı Metin Şentürk bu yıl temsili Nasreddin Hoca’lık görevini üstlenecek. Kendisi görme engelli bir sanatçımız. İnşallah kendisini Temmuz ayındaki şenliğimizde Akşehir’imizde misafir edeceğiz. Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. Daha detaylı görüşmeler devam edecek. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk Bey Nasreddin Hoca’mızı temsil etmiş olacak.

Yazdıktan Sonra

Yazdığınız biyografi çalışmasını anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçiriniz ve düzeltiniz. Daha sonra yazılarınızı sınıf veya okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapmalısınız.

Nasrettin Hoca farklı toplumlarda, şehirlerde, ülkelerde tanınmakta ve sevilmektedir. UNESCO 1996 yılını “Nasrettin Hoca Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu gelişmenin Türk kültürü açısından önemi nedir? Duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazınız.

 • Cevap: Türk kültürünün en önemli isimlerinden birisi Nasrettin Hoca’dır. Nasrettin Hoca hem saygı duyulan kişiliği hem de fıkralarıyla herkesin kalbinde taht kurmuştur. Türk kültürünü dünyaya tanıtma anlamında Unecso’nun almış olduğu bu karar hem kültürümüzü tanıtmış hem de Nasrettin Hoca’ya duyulan saygıyı artırmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 3. Tema Doğa ve Evren Sayfa 86 Dünyayı Güldüren Adam Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
7
8
2
16
4
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!