Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Harman Yerinde Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177 Harman Yerinde Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Harman Yerinde Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 172 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Çalışkanlığıyla bilinen masallara, öykülere konu olmuş hayvanlar hangileridir?

 • Cevap: Karıncalardır. Özellikle Karınca ile Ağustos Böceği’nin hikayesi herkesin bildiği bir anlatıdır. 

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Atatürk’ün bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Katılıyorum. Çünkü bu dünyada çalışmadan yemek de olmaz yaşam da olmaz. Her gün bir önceki günün üstüne bir şey koymalı her zaman var gücümüzle çalışmalı ve üretmeliyiz. 

Konuşalım

Aşağıda verilen fablı okuyunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayıp çalışma ve üretmenin önemiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Karınca nasıl bir karaktere sahiptir?

 • Cevap: Çalışkan geleceği gören tedbirini önceden alabilen zeki biridir. 

2. Ağustos böceğinin bu duruma düşmesinin sebebi nedir?

 • Cevap: Çünkü yarını düşünmeyerek yarın rahata ermek için bugün çalışması gerektiğinin farkında olmayan eğlenceyi şarkı söylemeyi seven ama iş çalışmaya gelince hiç sevmeyen biridir. 

3. Karıncanın yerinde siz olsaydınız ağustos böceğine nasıl davranırdınız? Empati kurma yöntemini kullanarak duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Ben ne olursa olsun yine de komşuma bir şans daha verir Ağustos Böceği’ne yardımda bulunurdum. Çünkü vicdanım elvermezdi bu duruma. 

Okuyalım

“Harman Yerinde” şiirini metnin tür özelliklerine uygun biçimde, ezberleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz.

 • Cevap: Bu etkinliği sizler yapmalısınız. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 174 Cevabı

Söz Varlığım

“Harman Yerinde” metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyip aşağıdaki tabloları doldurunuz.

Aşağıda okuduğunuz şiirde geçen dizeler verilmiştir. Dizelerdeki deyimlerin altını çiziniz. Deyimlerin bu dizelere kattığı anlamları yazınız.

Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ.

Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?

Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 175 Cevabı

Hangi Söz Sanatı ?

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinden dörtlükler verilmiştir. Bu dörtlüklerde kullanılan söz sanatlarını noktalı yerlere yazınız.

Kucak kucak ekinler toplandı, geldi yine
Köyün başucundaki geniş harman yerine
Tıraş olmuş bir başa benziyor şimdi tarla
Altın gibi samanlar uçuşuyor rüzgârlarla

 • CevapBenzetme

Harman yerine karşı bakıyor ulu bir dağ
Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ
Bu ak saçlı tepenin yukarılarından bakışı
Bize hatırlatıyor yaz günü kara kışı

 • CevapKişileştirme

Anlayalım – Cevaplayalım

“Harman Yerinde” şiiriyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. Ekinler toplanıp nereye getiriliyor?

 • CevapKöyün başucundaki harman yerine getiriliyor.

2. Şair ekinleri toplanmış tarlayı neye benzetiyor?

 • CevapTıraş olmuş bir başa benzetiyor.

3. Şair “ak saçlı tepe” sözüyle neyi anlatmak istiyor?

 • CevapTepenin karlı olduğunu anlatmak istiyor.

4. Şair kışın rahat etmek için temmuz ayında ne yapmak gerektiğini düşünüyor?

 • CevapKış ayındaki soğuk günleri hesaba katmak gerektiğini düşünüyor.

5. Şaire göre çalışanların sabah erkenden kalkmalarının sebebi nedir?

 • Cevap: Geçen yıldan daha fazla ürün alabilmek için.

Hangi Dörtlük ?

Okuduğunuz şiirden aşağıda verilen atasözleri ile benzer anlam içeren dörtlükleri noktalı yerlere yazınız.

Yazın çalışan, kışın gülüşür.

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Erken kalkan yol alır.

Sabahleyin erkenden işe bulaşmak için
Geçen yılki ürünü birkaç kat aşmak için
Çarığını çözmeden, soyunmadan yatıyor
Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

Bu Deyimin Anlamı Ne ?

Yandaki görselde hangi deyim anlatılmaktadır? “Harman Yerinde” metninden de hareketle emeğin, çalışmanın insan hayatındaki yerini ve önemini anlatınız.

 • CevapGörselde “Armut piş, ağzıma düş.” deyimi anlatmaktadır.

  İnsan hayatı boyunca rahat ve mutlu yaşamak ister. Bunun için de insanlarla iyi geçinmek, gerçek dostlar edinmek ve para kazanmak gerekir. Çalışmak, insanlarla ilişki kurmanızı ve onları tanımanızı sağlar. Çalışarak para kazanabiliriz. Bu nedenlerden dolayı çalışmak, insan hayatındaki en önemli eylemlerden biridir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 176 Cevabı

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konusu: Çalışmanın önemi

Ana Duygusu: Hayatı rahat ve huzurlu yaşayabilmek için emeğini esirgemeden çalışmak gerekir.

Düşünelim – Yorumlayalım

“Harman Yerinde” şiirinde köylerdeki üretim ve çalışmadan bahsedilmiştir. Peki, büyük şehirlerde hangi üretimlerle ve çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabiliriz?

 • CevapFabrikalarda birçok ürün üretebiliriz. Şirketlerde hizmet, bilişim, teknoloji gibi alanlarda çalışmalar yürütebiliriz.

Yapılarına Göre Fiiller

Aşağıdaki cümlelerde aynı renkle yazılmış fiillerin ortak özellikleri ne olabilir? Söyleyiniz.

• Geçen hafta akraba ziyaretleri yaptık.
• Sınava gireceğim için odamda soru çözdüm.
• Soğuk su içince kardeşim hastalandı.
• Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdım.
• Ona yapmak istediğimiz bütün yardımları reddetti.
• Acıktığım zaman kendime makarna pişirebilirim.
• Başım dönünce düşeyazdım.
• Yanıma çabucak geliver.
• Anlattıklarımı duyunca bakakaldı.
• Ablam sınava girmek için ÖSYM’ye başvurdu.
• Hatasını anlayınca süt dökmüş kediye döndü. 

Yeşil renkli fiiller basit, mavi renkli fiiller türemiş, kırmızı renkli fiiller birleşik fiillerdir.

Ortak özelliklerini belirlediğiniz fiilleri ilgili kutucuklara yazınız.

Basit Fiiller: Yeşil renkli fiiller

Türemiş Fiiller:  mavi renkli fiiller

Birleşik Fiiller: kırmızı renkli fiiller 

“Harman Yerinde” şiirinden basit, türemiş, birleşik fiillerin her birine birer örnek bulunuz.

Basit Fiiller:
– yaptık
– çözdüm

Türemiş Fiiller:
– hastalandı
– kaçırdım

Birleşik Fiiller:
– reddetti
– pişirebilirim
– düşeyazdım
– geliver
– bakakaldı
– başvurdu

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 177 Cevabı

Farklı Bir Metin Türü Olsaydı

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinin bir dörtlüğü verilmiştir. Şair bu dörtlükteki duygu ve düşüncelerini farklı bir metin türüyle ifade etseydi bu metin türü ne olurdu? Dene bakalım! Farklı bir metin türü seçerek bu dörtlükteki duygu ve düşünceleri yeniden işle!

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

 • CevapBu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Hikâyeyi Tamamlayalım

Aşağıda verilen hikâyeyi “Başarıya ulaşmak için inanç ve çalışma gerekir.” yargısına ulaşacak şekilde tamamlayınız.

KAYIKÇININ KÜREĞİ

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Kayığın küreklerinin birinde “inanç”, diğerinde “çalışmak” yazıyormuş. Bu sözleri niçin yazdığını soranlara:

 • Cevap— Nehirden geçmek için her iki küreğe de ihtiyacım var. Çalışmadan inanç; inanç olmadan da çalışmak bir işe yaramaz. Bunlardan birinin eksikliği, tek kürekle kayığı yürütmeye çalışmak gibidir. O da kendi etrafında döner. Hedefe asla ulaşamaz. Başarıya ulaşmak için bunların ikisine de ihtiyacımız vardır. Yoksa olduğumuz yerde döner dururuz. Hedefe bir türlü ulaşmayız, demiş.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177 Harman Yerinde Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!