Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163 Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 158 Cevabı

Metne Hazırlanalım

“Hukuk” kavramı size ne ifade ediyor?

 • Cevap: Arapça “hak” kavramının çoğulu olan hukuk; bir toplumun yaşamında, kişilerle devlet arasındaki, devletle çeşitli örgütlenmeler ve kurumlar arasındaki, kişilerin kendi aralarındaki ilişkileri belirleyen kurallar bütünü şeklinde tanımlanır.

Hukukun üstünlüğü ne demektir? Örneklerle açıklayınız.

 • CevapHukukun üstünlüğü, temel olarak hukukun bir topluluktaki veya ülkedeki yayılmışlığını ve yetkisinin yüksekliğini ifade eder. Mesela iki kişi arasında bir sorun yaşanırsa bunu ancak hukuk ile çözmelidirler. Yasaların vereceği hükümle hak yerini bulabilir.

Konuşalım

Aşağıdaki metni okuyup verilen sorular etrafında sınıfça konuşunuz.

Değirmenci neye güvenerek değirmenini satmıyor?

 • Cevap: Berlin’deki yargıçlara. Yani hukukun üstünlüğüne.

“Adalet her sabah bana sıcak bir ekmek kokusuyla gelirdi.” sözüyle Kral ne anlatmak istiyor?

 • Cevap: Adalet yani fırıncının güvendiği yargıçlar ve bir ülkedeki hukukun üstünlüğü inancı Kral’ın komşusu olan fırıncının her sabah getirdiği ekmek ile yeniden kral tarafından anlaşılmaktaydı.

Bir ülkede hukukun üstünlüğü olmadığında ne gibi sorunlar yaşanır?

 • Cevap: Orada adaletsiz bir düzen olmuş olur. Adaletsiz bir düzende ise insanlar haksızlıklara uğrarlar. Bu da hiç kimsenin istemeyeceği bir şeydir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 159 Cevabı

Söz Varlığım

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını dinlediğimiz metnin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Orada fokur fokur kaynamakta olan et çömleğinin başına gelmiş.

çömlek

 • Tahminim: Tencereye benzeyen mutfak gereci.
 • Sözlük anlamı: topraktan yapılan ve pişirilip ateşe dayanıklı duruma getirilmiş olan tencere.

Bunu gören dükkânın sahibi, adamın yakasına yapışmış.

yakasına yapışmak

 • Tahminim: Gömleğin üst kısmı
 • Sözlük anlamı: hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak

Yahu, ben senin ne etinden aldım ne de etinin suyundan… İnsaf et!..

insaf etmek

 • Tahminim: Anlayış göstermek
 • Sözlük anlam: adaletli davranmak, hakkını tanımak, acımak.

Nasrettin Hoca, derhâl yoksul adamın ifadesini almış.

ifadesini almak

 • Tahminim: Savunma almak.
 • Sözlük anlam:Sorguya çekmek.

Olay hakkında bir kanaat sahibi olunca cebinden birkaç akçe çıkarıp sallamaya başlamış.

kanaat

 • Tahminim: Fikir sahibi olmak
 • Sözlük anlam: elindekiyle yetinme durumu, yeter bulma, kanıklık.

akçe

 • Tahminim: Eskiden kullanılan bir para birimi
 • Sözlük anlam: küçük gümüş para

Dükkân sahibi: 

“Duydum Kadı Efendi!” deyince Nasrettin Hoca taşı gediğine koymuş: “Yemeğin buharını yemenin ücreti ancak paranın sesini uymaktır.”

taşı gediğine koymak

 • Tahminim: Tam yeri geldiğinde lafı koymak.
 • Sözlük anlam: birine söylemek istediği sözü, tam sırasını getirip söylemek.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 160 Cevabı

Zamanı Belirleyelim

Aşağıdaki cümlelerde fiillerin hangi haber kipinde çekimlendiğini söyleyiniz. Bu kipin cümlelere kattığı anlamı noktalı yerlere yazınız.

Kardeşim şimdi yatağında uyuyor.

 • Cevap: Şimdiki zaman

Ekmeği her gün babam alıyor.

 • Cevap: Geniş zaman

Fiil çekimlerinde kullanılan kip ekleri her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir.

Siz de aşağıda verilen cümlelerdeki zaman eklerini ve bu eklerin hangi zamanı (anlamı) karşıladığını noktalı yerlere yazınız.

Nasrettin Hoca bir gün komşudan ödünç kazan ister.

 • Cevap: Ek geniş zaman, anlam geçmiş zaman

Cuma günleri Nasrettin Hoca pazara geliyor.

 • Cevap: Ek şimdiki zaman, anlam geniş zaman

Akşamları bir bardak meyve suyu içiyorum.

 • CevapEk şimdiki zaman, anlam geniş zaman

Bu kitabı okuyacaksınız ve özetini bana getireceksiniz.

 • Cevap:  Ek gelecek zaman, anlam emir 

Yarın okula birlikte gideriz.

 • Cevap: Ek geniş zaman, anlam gelecek zaman

Dinleyelim – Cevaplayalım

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dükkân sahibi yoksul adamın yakasına neden yapışmış?

 • Cevap: Yoksul adam elindeki ekmeği yemeğin buharına tutup yemiş. Dükkan sahibi de buharın parasını istemek için yoksul adamın yakasına yapışmış.

2. Yoksul adam kendisini nasıl savunmuş?

 • CevapYoksul adam yemeğin etinden ve suyundan almadığını söylemiş.

3. Dükkân sahibi ve yoksul adam kadıya neden gitmiş?

 • CevapDükkan sahibi haklı olduğunu düşünerek hakkını almak için kadıya gitmiş.

Hikâye Unsurlarını Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder

 • Şahıs ve Varlık Kadrosu: Dükkan sahibi, yoksul adam, Nasrettin Hoca

  Mekan: Aşçı dükkanı

  Zaman: Nasrettin Hoca’nın Akşehir’de kadılık yaptığı zamanlar, geçmiş zaman

  Anlatıcı: 3. şahıs

  Olay Örgüsü: Dükkan sahibinin yemeğin buharından yediği için yoksul bir adamdan para istemesi, parayı alamayınca kadıya gitmeleri.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 161 Cevabı

Sen Olsaydın

Dinlediğiniz metinde Nasrettin Hoca’nın sorunu çözme yöntemini doğru buldunuz mu? Nasrettin Hoca’nın yerinde siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz?

 • Duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Ana Fikrini Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin ana fikrini belirleyiniz.

Ana Fikir: Eninde sonunda adalet yerini bulur

Nasıl Biri?

Dinlediğiniz metindeki kahramanların kişilik özelliklerini belirleyerek yazınız.

 • Cevap:KADI
  Adaletli, zeki

  YOKSUL ÇOCUK
  Fakir

  DÜKKAN SAHİBİ
  Aç gözlü, anlayışsız

Canlandıralım

Kişilik özelliklerini belirlediğiniz kahramanların rollerini paylaşarak dinlediğiniz fıkrayı sınıfta canlandırınız.

Değerlendirelim

Hukukun üstünlüğünün bir toplumdaki adalet kavramını muhafaza etmedeki rolü nedir?

 • Cevapİnsanlar bireysel olarak yaptıkları işlerde kendilerini haklı görürler, dar açıdan baktıkları, durum değerlendirmesi yapamadıkları için adalet sağlanamaz. Adaletsizliği çözmek için adaletli birinin çözümüne ihtiyaç duyulur. Eğer hukukun üstünlüğü olmazsa kimse adalet için verilen kararları uygulamaz, adalet sağlanamaz.

Adalet ve adaletin sağlanması masallarda, fıkralarda sıkça işlenen konulardır. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

 • CevapTopluluk halinde yaşayan insanların birbirleri ile ilişkilerinde en önemli şey adaletin sağlanmasıdır. Adaletin önemini anlatmak, insanların doğru ve yanlışı ayırt edebilmeleri için masal ve fıkralarda bu konu sıkça işlenir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 162 Cevabı

Düşünelim – Yazalım

Aşağıda verilen özdeyişlerden ve öğrendiklerinizden hareketle “hukukun üstünlüğü” konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

“Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.” Yasaların bittiği yerde zulüm yaşanır.”

 • Cevap: Hukuk olmadan bir ülkede adaletin sağlanması mümkün değildir. Bunun için bir ülkede adalet ve mutluluk olması için öncelikle hukukun üstünlüğü olmalıdır.  Hukukun üstünlüğü, demokratik bir unsurdur. Demokrasi teamülleri arasında bulunur. Hukukun üstünlüğü demek, bir toplumda veya devlet teamülünde var olan hakların geçerli yüksekliği ve idare ve iradedeki önceliği demektir. Hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, yasamanın tarafsızlığı, yürütmenin bağımsızlığı anlamlarına gelir. Anayasal olarak yasama bir kanun çıkardığında Anayasa Mahkemesi onayıyla anayasal uygunluğu tespit edilir ve onaylanır.Hukukun üstünlüğü, bir toplumu veya devleti bağlayan hukuki ve ahlaki sistemlerin ve değerlerin toplumda her kıymet hükmünün ana belirleyicisi olarak üstün durumda olmasıdır. Demokratik teamülleri gereği hukukun üstünlüğüne herkes eşit olarak uymak zorundadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 163 Cevabı

El Âlemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin

Aşağıdaki görselleri inceleyip açıklamaları okuyunuz. Eksik bırakılan yerleri “El Alemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin” fıkrasına göre tamamlayınız.

Nasrettin Hoca oğlunu okuldan almaya eşekle gelmiş. Oğluyla eşeğin üzerinde evin yolunu tutmuşlar. Aradan zaman geçmiş. Bir grup insan önlerine çıkmış. İçlerinden biri demiş ki:

 • Cevap— Hoca, yazık değil mi hayvana, ikinizi birden nasıl taşısın bu hayvan, sende hiç insaf yok mu?

Hoca da oğlunu eşekten indirip kendi eşeğe binerek yoluna devam etmiş. Aradan zaman geçmiş. Onları gören biri:

 • Cevap — Yazık vallahi. Küçücük çocuğu yürütüp, sen eşeğin üzerinde yolculuk yapıyorsun. Hiç acımıyor musun bu çocuğa?

Hoca oğlunu eşeğe oturtmuş. Kendi yoluna devam etmiş. Aradan yine zaman geçmiş. Birisi:

 • Cevap— Başımıza taş yağacak, dünya tersine döndü. Yaşlılara hiç saygı kalmamış. Utanmıyor da yaşlı babasını yürütmeye…

Hoca ve oğlu eşeği de yanlarına alıp yollarına yaya devam etmişler. Oradan geçen gevezenin biri:

 • Cevap— Hay Allah iyiliğini versin Hoca. Eşek dururken ikiniz de yürüyorsunuz. Sizde hiç akıl yok mu? Madem binmeyeceksin, ne diye yanında taşırsın bu eşeği? Komiksin vallahi.

Bunun üzerine Nasrettin Hoca: “Görüyorsun ya oğlum, el âlemin ağzı torba değil ki büzesin.”

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163 Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
16
30
8
6
3
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!