Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Yazılı Soruları

7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1.İnsanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsayan güzel davranışlara ne denir?
A)Davranış B) Vicdan C) Sorumluluk D) Ahlak

 • Cevap:  D

2. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan değildir?
A) Adalet-dostluk B) Dürüstlük-Saygı C) Sorumluluk-Sabır D)Bencillik-Ümitsizlik

 • Cevap: D

3.Allah cc isimlerinden birisi olan “Adl”ne anlama gelir?
A) Hakkaniyetle hükmeden B) Rızık veren C) Kapılar açan D) Affedici olan

 • Cevap: A

4.Müminler birbirini sevmede birbirine merhamet etmede tıpkı bir organı hastalandığında diğer organlarıda uykusuzlukla bu acıyı paylaşan bedene benzer.(Buhari) Hadiste vurgulanan temel düşünce nedir?
A) Müminlerin kardeşliği B)Müminlerin adaleti
C) Müslümanların ibadetleri D) Müslümanların itaati

 • Cevap: A

5.”Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir”ayeti ile ifade edilen mücadele hangisidir?
A) Sabır B) Öz denetim C) Yardımsever D) Adalet

 • Cevap: B

6.Hz. Salih ve kavmi hakkında ki bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Semud kavmine gönderilmiştir. B) Nuh as soyundandır
C) Uğultulu sesle dizüstü çöktüler D) Hz.Salih’e tüm kavim iman etmiştir

 • Cevap: B

7.Medine döneminde inmiştir-5 ayettir-bazı kötülüklerden Allah’ cc sığınılması gerektiği bildirilen bu sure hangisidir?
A) İhlas B) Nas C) Kafirun D) Felak

 • Cevap: D

8.”Güçlü bir kimse insanları güreşte yenen değil de öfke anında kendisine hakim olandır”(Müslim)Bu hadiste hangi değerden bahsedilir?
A) Kulluk B) Sorumluluk C) Güvenirlik D) Özdenetim

 • Cevap: D

9.Hz.Muhammed “evlenirim- uyurum – uyanık kalırım – oruç tuttuğum olur tutmadığımda”bu açıklama neye örnektir?
A)Kul olmasına B) Kur’an-ı açıklamasına C) Uyarıcı olmasına D) Allah’ın cc elçisi olmasına

 • Cevap: A

10.Hangisi peygamberimizin özelliklerinden değildir?
A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir B) Kendisini insanlardan üstün görmemiştir
C) İnanmayanları önemsememiştir D) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir

 • Cevap: C

11.Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) “Muhammed Allah’ın elçisidir” (Fetih) B)” Ey Resul Rabb’inden sana indirileni tebliğ et”(Maide)
C)” Oysa sen onlardan bir ücret beklemiyorsun”(Yusuf) D) “Rabbinin rızasına ermek için sabret”(Müddesir)

 • Cevap:  C

12.”Muhammed ancak bir peygamberdir.Ondan öncede nice peygamberler gelip geçmiştir.Şimdi O ölür veya öldürülürse eski halinize gerimi döneceksiniz”(Ali imran) Bu ayette verilmek istenen mesaj nedir?
A) Hz. Peygamberin tebliğ görevi vardır B) Hz. Peygamber meleklerden üstündür
C) Hz.Peygamberin getirdiği mesajlar evrenseldirD) Hz. Peygamberin insanlardan hiçbir farkı yoktur

 • Cevap: D

13.Hz Muhammed Tebük seferi dönüşünde Hicr vadisinde konakladıklarında bulundukları topraklarda su içmemeleri konusunda ashabını uyarmıştır.Sözü gecen topraklar hangi kavme aittir?
A) Medyen B) Semud C) Kudüs D) Mısır

 • Cevap: B

14. Doğru-Yanlış Soruları 15p

( Y ) Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiştir.
( D ) Tutum bir kişinin bir sorun karşısında tuttuğu yoldur.
( Y ) Hz.peygamberin hicret arkadaşı Hz.Ömer’dir.
( D ) İnsanın Allah’a cc karşı en önemli sorumluluğu kulluktur.
( D ) Adalet toplum düzenini sağlamak için vazgeçilmez bir değerdir.
( D ) Sabır ile iman birlikte ele alınması gereken bir kavramdır.
( D ) Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olandır.
( D ) Müslümanların bir birine tebessüm etmeleri sadakadır.
( D ) Hz.Ali’nin naklettiği peygamberimizin vücut yapısı ve üstün özelliklerinin yazıldığı levhalara”Hilye-i Şerif”denir.
( D ) Hz.Peygamberin uyarıları O henüz hayattayken birçok ülkenin yöneticisine gönderilmiştir.
( D ) ”Hatemü’l Enbiya”peygamberlerin sonuncusu anlamına gelir.
( Y ) Hz.Muhammed insanları İslama davet etmek için Taif’e gitmiştir ve orada çok güzel bir şekilde karşılanmıştır.
( D ) Hz.Muhammed’in ahlakı Kur’an ahlakıdır.
( Y ) Allah cc Kur’an da bildirdiği ilkelerin çoğu anlaşılacak açıklıkta iken bazı ilkelerde kapalı bir üslupta bildirilmiştir.
( D ) Hz.Muhammed uyarıcı ve müjdeleyici bir peygamberdir.

15. Felak suresini yazınız:

 • Cevap:

Bismillahirrahmânirrahîm. …..

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Hazırlamış olduğumuz “7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
4
clap
3
happy
3
unlike
1
angry
0
love
0
confused
0
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!