Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Test

7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları

“7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 194 Cevapları

1. “Orada apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” Bu ayette söz edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurban
B) Hac
C) Namaz
D) Zekât

 • Cevap: B

2. “Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi olur.” Bu hadis, aşağıdaki hacla ilgili hususlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Kazandırdıkları
B) Zamanı
C) Mekânı
D) Sünnetleri

 • Cevap: A

3. Aşağıdaki hadislerden hangisi haccın mükafatıyla ilgilidir?

A) “Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da bir ihtiyaç ortaya çıkar.”
B) “Resulullah (sav.) şöyle buyurdu: ‘Ey insanlar! Hac size farz kılındı, haccedin!’”
C) “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: (Bunlardan biri) Kâbe’yi haccetmektir.”
D) “…(Allah tarafından) kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir.”

 • Cevap: D

4. Hac ibadeti ile ilgili görevlerden hangilerinin sembolik anlamı doğru verilmiştir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 195 Cevapları

5. Hac ibadetiyle ilgili görevler şunlardır: 
I. İhrama girme
II. Arafat vakfesi
III. Şeytan taşlama
IV. Kurban kesme
V. Ziyaret tavafı
Numaralanmış görevlerden hangileri hac ibadetinin farzlarıdır?

A) I, II ve V.
B) I, III ve V.
C) II, III ve IV.
D) III, IV ve V.

 • Cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin ortak görevlerinden biri değildir?

A) Sa’y yapmak
B) Tavaf etmek
C) İhrama girmek
D) Vakfe yapmak

 • Cevap: D

7. Bu mektupta hac ile ilgili kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A) İhram
B) Vakfe
C) Tavaf
D) Sa’y

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 196 Cevapları

8. Bayram ziyaretinde söz hac ibadetine gelir:
Emine Hanım : Kurban Bayram’ın mübarek olsun kızım!
Senin de mübarek olsun Emine teyzeciğim. Nasılsın? İyileştim çok şükür.
Komşusu Emine Hanım Komşusu
Hastalık yüzünden hacca gidemedim diye üzülüyordun. Bak, bu sayede bayramı birlikte geçiriyoruz. İstersen bayramdan hemen sonra hacca gidebilir, Allah’ın emrini yerine getirebilirsin.
Bu metindeki yanlış bilgi hac ibadetinin hangi yönüyle ilgilidir?

A) Adabı
B) Zamanı
C) Mekânı
D) Yasakları

 • Cevap: B

9. Bu görselde hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki görevlerden hangisi yerine getirilmektedir?

A) Sa’y
B) Vakfe
C) Tavaf
D) Kurban

 • Cevap: C

10. Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin ortak mekânıdır?

A) Mina
B) Kâbe
C) Arafat
D) Müzdelife

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 197 Cevapları

11. Öğretmen, hac ve umre arasındaki farklar konusuyla ilgili bilgi kartları hazırlar. Öğrencilerden, aşağıda verilen bilgi kartlarından hac ile ilgili olanları mavi renge, umre ile ilgili olanları sarı renge, her ikisiyle de ilgili olanları yeşil renge boyamalarını ister. Bu durumda bilgi kartlarının hangileri yeşil renk ile boyanmalıdır?

A) I ve III.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) II ve IV

 • Cevap: D

12. Bu ibadeti yapmak isteyen kişi, mikat yerinde ihrama girer ve Mescid-i Haram’a gelir. Burada Kâbe’yi tavaf eder ve Safa Tepesine gider. Safa ve Merve Tepeleri arasında sa’y edip ardından tıraş olarak ihramdan çıkar. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Umre ve Hac Arasındaki Farklar
B) Hacla İlgili Kavramlar
C) Umre İbadeti
D) Hac İbadeti

 • Cevap: C

13.
• “Ramazanda yapılan bir umre, (sevap bakımından) hacca denktir.”
• “Umre farz mı?” sorusuna Hz. Peygamber; “Hayır, fakat umre yapmanız, pek faziletlidir.” demiştir.
Bu hadisler umrenin;
I. hükmü,
II. yapılışı,
III. önemi
hususlarından hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 198 Cevapları

14. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat çekilmiştir?

A) Ne zaman yerine getirileceği
B) İçtenlikle yerine getirilmesi gerektiği
C) Hangi hayvanların kurban edileceği
D) Kurban etinin nasıl değerlendirileceği

 • Cevap: B

15. “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onları kurban edeceğiniz zaman Allah’ın adını anın. Cansız olarak yere serildiklerinde kurban etinden siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” Kurban ibadeti hakkındaki bu ayette aşağıdaki hususların hangisine değinilmemiştir?

A) Kurbanlık hayvanların niteliklerine
B) Kurban etinden kimlerin faydalanacağına
C) Kurban ibadetinin nasıl yerine getirileceğine
D) Kurban ibadetinin İslam dininde özel bir yeri olduğuna

 • Cevap: A

16. Hz. Peygamber kurban kestikten sonra evden ayrılır. Eve döndüğünde:
“Ayşe, kurban etini ne yaptın?” diye sorar. Hz. Ayşe:
“Hepsini dağıttım bize sadece bu parça kaldı.” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
“Desene bu parça dışında kurbanın hepsi bizim oldu.” buyurur.
Bu hadiste Hz. Muhammed (sav.) kurban ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir?

A) Allah için kesilmesi gerektiğine
B) Başkalarıyla paylaşmanın önemine
C) Kurbanlık hayvana nasıl davranılacağına
D) Kesenlerin de etinden yemesi gerektiğine

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 199 Cevapları

17.
Fatih : Merhaba Mehmet Bey. Oğlunuz sınava hazır mı?
Mehmet : Evet. Nasip olursa çalışmasının karşılığını alacak.
Fatih : Kızım için adak adadım. Sınavı kazanırsa bir koç kurban edip etinin bir kısmını fakirlere dağıtacağım, geri kalanını akraba ve komşularımla yiyeceğim.
Mehmet : Siz de mi yiyeceksiniz! Fatih Bey, unuttunuz sanırım—.
Mehmet Bey’in cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

A) adak kurbanı Ramazan ayında kesilmelidir.
B) adak kurbanının eti zor günler için saklanmalıdır.
C) adak kurbanının etinden adak sahibi ve ailesi yiyemez.
D) bir dilek gerçekleştiğinde akika kurbanı kesilmelidir.

 • Cevap: C

18. “Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban, henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun (bu iş size zor gelmesin).”
Bu hadisten kurban ibadetiyle ilgili,
I. Allah’ın razı olduğu salih amellerden biridir.
II. Kurban edilecek hayvanlara güzel davranılmalıdır.
III. Gönül huzuruyla yerine getirilmelidir.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D II ve III.

 • Cevap: B

19. “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resul, bir nebi idi. Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.” Buna göre Hz. İsmail ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Özü sözü bir olan güvenilir bir insandır.
B) Allah’ın mesajlarını bildirmekle görevlidir.
C) Allah’ın kendisinden razı olduğu bir kişidir.
D) Hz. İbrahim’in soyundan gelen bir peygamberdir.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 200 Cevapları

20. Bütün peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Yüce Allah elçilik görevi verdiği bu kişilerin ömürlerinin sonuna kadar bu inanca uygun davranmalarını emretmiştir. Bu nedenle onlar hayatlarının tamamında Yüce Allah’ın hoşnutluğunu gözetirler. Bu konuda En’âm suresi, 162. ayetinde Hz. Peygambere hitaben şöyle buyrulmuştur: “De ki: ‘Benim namazım, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir.’”
Bu metinden peygamberler ile ilgili,
I. Allah’ın rızasına uygun ömür sürerler.
II. Allah tarafından mucize ile desteklenirler.
III. Allah’ın mesajlarını yaşadıkları topluma iletirler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: C

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!