Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Eşsiz Hazine Cevapları

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Atatürk Temaya Hazırlık Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 1. Tema Milli Kültür Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 1. Tema Milli Kültür Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 1. Tema Milli Kültür Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 1. Tema Milli Kültür Sayfa 32, 33 Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

DÜNYANIN 

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 32 Cevabı

KOMŞULUK
Hani cemiyet hayatında bir laf vardır ya, ” karşılıklı yardım sayesinde kalkınmamız mümkün olur.” derler. İşte bu karşılıklı yardım sokakta ihtiyarı elinden tutup karşıya geçirmek veya fukaraya sadaka vermekle değil, komşunun komşuya yardım etmesiyle başlar. Hatta zamanımızda komşunun komşuya yardımı büsbütün değer kazanmıştır. Birbirimizin hayatını güçleştirmemekle, birbirimizin rahatını kaçırmamakla vazifemizi yapabiliriz. Mesela üst kattaki kiracının alt kattaki ailede hasta olduğunu bilmesi ve ona göre hayatını biraz daha sessiz geçirecek şekilde tanzim etmesi, sağdaki komşunun radyoyu yüksek perdeden bağırtmayarak kendi duyacağı kadar açmaya ihtimam göstermesi, üst kattakinin pencereden su dökmemesi öteberi silkerken aşağıdakinin hâlini düşünmesi, komşudan beklediğimiz ilk yardım, bugün bunlardan ibarettir. Yani sadece kötü bir şey yapmamak bile büyük bir nimet yerine geçecektir. Buna karşılık yardımcısız ve küçülebileceği kadar küçülmüş aile çerçevesi içinde, üstelik kadınların da çalışmaları mecburiyeti ortaya çıkınca komşunun komşuya yardımı cemiyet hayatının temellerinden biri hâline gelmiştir. Bugün nice aileler çok iyi komşularının yardımıyla karşılaştıkları güçlükleri yenebiliyorlar. Çalışan annenin mektepten gelen küçük çocuklarını koruyan iyi kalpli komşular sayesinde bazı aileler yıkılmaktan ve bazı çocuklar sahipsiz kalmaktan kurtulmaktadırlar.

Şevket RADO (Ümit Dünyası)

(Aşağıdaki ilk dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

1. Yazara göre karşılıklı yardım nedir? Siz buna katılıyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: İnsanların, özellikle komşuların birbirlerinin hayatlarına yardım etmesidir. Katılıyorum, çünkü insanların hayatlarını en iyi şekilde idare edebilmesi, ancak karşılıklı şekilde sevgi, saygı düzeninin oturmasıyla gerçekleşebilecektir.

2. Yazara göre komşulardan beklediğimiz ilk yardımlar nelerdir?

 • Cevap: Öncelikle komşuların birbirlerinin hayatlarına saygılı olmaları, sonrasında ise ellerinden geldiği derecede birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmasıdır.

3. Hangi durumun ortaya çıkması komşunun komşuya yardımını zorunlu kılmaktadır?

 • Cevap: Özellikle günlük hayatta artık kadınların da çalışmak zorunda olması, büyüklerin gününün büyük kısmının hayat mücadelesi içerisinde geçmesi, komşuların birbirine yardımını zorunlu kılıyor.

4. Ailelerin birbirine yardım etmesi sonucu neler olmaktadır?

 • Cevap: Bu sayede nice aileler dağılmaktan kurtuluyor, yaşamsal ihtiyaçlar karşılanıyor. Toplumsal bağ artarken insanlar da hayatlarını daha huzurlu bir biçimde geçiriyorlar.

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 33 Cevabı

5. Türkülerin mayasıyla, onları doğuran tek tek seslerle benim yaşamımı biçimlendiren örgüler arasında ince benzerlikler, sıcak karşılıklar olmalıdır.
Yukarıdaki parçada hangi kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır?6. Balta girmemiş ormanlardan birine, bir adam gelmiş. Onu gören ilk ağaç hüngür hüngür ağlamaya başlayınca uzaklardan bir başka ağaç, “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş. Yukarıdaki parçada hangi varlık kişileştirilmiştir?
A. Balta B. Orman C. Ağaç D. Adam

 • Cevap: C

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır?
A. Apartman kapısı kapalıydı. B. Bir gecede bütün kitapları okudum. C. Aynaya bakınca kendimi gördüm. D. Kültürümüzü daima yaşatmalıyız.

 • Cevap: B

8. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 • Cevap:

Anlamca birbirinin yerini tutan sözcüklere EŞ ANLAMLI sözcükler denir.

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere ZIT/KARŞIT ANLAMLI sözcükler denir.

Çağrışıma açık konunun anlaşılmasına yardımcı olan kelimelere FİKİR denir.

Kılık kıyafet kelimeleri EŞ ANLAMLI kelimelerdir.

9. Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirir?
A. Oturmak B. Yatmak C. Solmak D. Okumak

 • Cevap: C

10. Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir. İş (kılış) bildiren fiilleri, karşılarına (X) işareti koyarak gösteriniz.

 • (X) okudu
 • () kaçtı
 • (X) süzdü
 • (X) baktı
 • (X) güldü
 • (X) gelmiş
 • (X) dikti
 • (X) sevdi
 • (X)  anlıyor

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?
A. Arabayı çok hızlı kullanıyordu. B. Babası, çocuğu yanına çağırdı. C. Ahmet düzenli bir çocuktu. D. Artık kimseye aldırmıyordu.

 • Cevap: C

12. Aşağıdaki fiillerden hangisinde işin geçmişte yapıldığı anlamı vardır?
A. Düşünmelisin B. Yüzüyor C. Daldı D. Bakar

 • Cevap: C
0
like
2
love
0
haha
0
wow
0
sad
2
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir