Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Varlıklar âlemini nasıl sınıflandırabiliriz? Örnekler veriniz.

 • Cevap: görünen ve görünmeyen olarak varlıklar alemini ikiye ayırabiliriz. Örneğin melekler görünmeyen, ağaçlar ise görünen varlık alemi sınıfındadır.

2. Meleklerin özellikleri nedir? Bilgi veriniz.

 • Cevap:
 • Yemezler
 • İçmezler
 • Uyumazlar
 • Erkek ya da dişi değildirler
 • Nurdan yaratılmışlardır

3. Meleklere imanın davranışlarımız üzerinde ne gibi olumlu etkileri vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Melekler bizi kötülük yapma davranışından uzak tutarlar. Onlar sayesinde iyi insan olma yolunda ilerleriz. Onlar her zaman bizi kötü davranışlardan kendi nefsimize düşme gafletinden alı koyarlar.

4. Kur’an-ı Kerim’de cin ve şeytan hakkında ne gibi açıklamalar yer alır? Bilgi veriniz.

 • Cevap: Kuran’da cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, şeytanın ise ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca cinlerin iman eden ve etmeyenler olarak ikiyi ayrıldıkları, şeytanın ise Allah’ın emrine karşı gelerek huzurundan kovulduğu anlatılmaktadır.

5. Batıl inançlar nelerdir? Örnekler veriniz.

 • CevapBatıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışlara denir. Gerçek bir sonucu olmayan, tepkisi kanıtlanamayan davranışlarda bulunmak, sözler söylemek, veya inançlara inanmaktır. Örneğin ağaçlara bez asmak, 13 rakamının uğursuz olduğuna inanmak ya da kara kedi görmenin uğursuzluk getireceğine inanmak.

6. Ahiret ve kıyamet ne demektir? Açıklayınız.

 • Cevap: Ahiret: dinsel inançlara göre, insanların öldükten sonra dirilip sonsuza değin kalacakları ve Tanrı’ya bu dünyadaki eylemlerinin hesabını verecekleri yer, öteki dünya.
 • Kıyamet: İslamlığa ve öteki tek tanrılı dinlerin inanışına göre, dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilip mahşerde toplanacağı zaman.

7. Dünya hayatında yapılanların karşılığı nerede ve nasıl görülecektir? Anlatınız.

 • Cevap: Ahirette görülecektir. Orada yapmış olduğumuz iyilik ya da kötülüklerin karşılığı olarak ya cehenneme ya da cennete gideceğizdir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Melekler hızlı hareket eden varlıklardır.
B) Melekler özgür irade sahibi varlıklardır.
C) Cebrail, peygamberlere vahiy getiren melektir.
D) Melekler iyiliğin ve güzelliğin sembolüdür.

 • Cevap: B

2. Kıyamet koptuktan sonra, bütün insanların dirilip Allah’ın huzurunda, dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir?
A) Hesap B) Cennet C) Mahşer D) Mina

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi sûra üflemekle ve kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi başlatmakla görevli melektir?
A) İsrafil C) Azrail B) Cebrail D) Mikâil

 • Cevap: A

4. İslam dinine göre insan yaptıklarından sorumlu bir varlıktır. İnsanın dünya hayatında yaptığı her şey, onun iyi ve kötü her davranışı, ahirette mahiyetini sadece Yüce Allah’ın bildiği bir terazide tartılacaktır. Bu teraziye ne ad verilir?
A) Mahşer C) Hesap B) Mizan D) Hannâs

 • Cevap: B
0
like
1
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir