Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Din ve din anlayışı arasında ne fark vardır? Söyleyiniz.

 • Cevap: Din, vahye dayanırken din anlayışı akla dayanır. Din evrenseldir, tüm insanları ilgilendirirken, din anlayışı bireyseldir. Din asla değişmez, din anlayışı değişebilir.

2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:  Din anlayışı, dinin yorumlanmasıdır. Dinin yorumlanması yine dini kaynaklarla olmaktadır. Bu kaynaklar Peygamber (a.s.)’ın hadisleri ve sahabenin uygulamalarıdır. Dinin anlaşılmasının önündeki engeller ise dinin insanlara bıraktığı konularda içtihatların din olarak kabul edilmesidir. Din anlayışı bütün bunların ötesinde en doğrusunu arar.Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri eski zamanlarda yazılı kaynakların nadir bulunması ve rivayet üzerine amel edilmesidir. İçtihatların hadislerin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesinden doğmasıdır. Bu nedenle mezhepler ortaya çıkmış ve belli bölgelerdeki farklı sosyal durumlar dinin yaşanmasında farklılıklar meydana getirmiştir. Bu da din anlayışındaki farklılıkların sebeplerini oluşturmaktadır.

3. Tasavvufi yorumlar hangileridir? Üç örnek veriniz.

 • Cevap: Tasavvufi yorumlara şunları örnek verebiliriz;Yesevilik
  Kadirilik
  Nakşibendilik
  Mevlevilik
  Alevilik-Bektaşilik:

4. Fıkhi yorumlar nasıl ortaya çıkmıştır? Bilgi veriniz.

 • Cevap: Fıkıh, İslam hukuku demektir. İslam kaynakları olan Kuran, sünnet gibi değerlerin doğru anlamlandırılması ve hükümlerin çıkarılması için kurulan bir müessesedir. Fıkıh, Kuran ve Sünneti esas alır. Bunun için peygamberin hayatı, sahabenin hayatı ve ümmetin birleştiği noktaların araştırılması fıkhın konusudur.Bütün bunlara rağmen Kuranı Kerim’in insanlara havale ettiği şekillerin, peygamberin bir şey beyan etmediği konuların ve alimlerin görüş bildirmediği şeylerin halledilmesinde fıkıh çalıştırılmaktadır. Fıkhi ihtilaflar da farklı rivayetlerin farklı açılardan değerlendirilmesi sonucunda meydana gelir. Bu da kültür. örf ve adet, zorunluluklar, coğrafya şartları olarak farklılık gösterip fıkhı etkileyebilir.

5. Cem ne demektir? Nasıl yapılır? Kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Cem Alevilerin toplu halde ettikleri ibadete verilen addır.Ceme ilk olarak dede gelir ve kendisine ayrılan posta, niyaz ederek oturur. Dededen sonra diğer insanlar girer. Halk halka şeklinde oturur. Dargınlar barışır, anlaşmazlıklar çözülür ve abdest alınır. Zakir sazı çalar ve nefeslerler, deyişler söyler. Ardından eller, dizlere vuruldu huşu içinde:
  “La ilahe illallah
  Ali mürşit, Ali Şah
  Ali Haydar, Ali Şah
  Şahım eyvallah eyvallah”

  Cemi yürüten dedeler, Salonu tıklım tıklım dolduran kalabalığa öğütler verir. Kadınlar ve erkekler meydana çıkarlar, deyişler söylenirken, dönmeye başlarlar. Yaklaşık 4 saat süren bu ibadetin sonunda topluluğa, dede tarafından dualanmış su dağıtılır. Saka suyunun dağıtılmasıyla birlikte cem sona erer.

6. On iki hizmette dedenin rolü nedir? Anlatınız.

 • Cevap: On iki hizmette dede,  cemin mutlak hakimi konumundadır. Manevi olarak Kainın Efendisi, İki Cihan Güneşi, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustfa; Şah-ı Merdan, Damad-ı Nebi, İlmin kapısı İmam  Ali ve Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’yi temsil eder. Cem erkanının başkanlığını yapar. Cemde ikrar alır ve nasip verir. Canlar arasındaki her türlü problemi çözer.

7. Din anlayışındaki farklılıklar niçin zenginliktir? Açıklayınız.

 • Cevap:  Din anlayışındaki farklılıklar zenginliktir.çünkü farklı dinler kültürel gelişim ve hoşgörü demektir bu da din olsun dil olsun zenginlik olarak ifade edilir.

8. Din ve inanç konusunda zorlama yapmak niçin yanlıştır? Anlatınız.

 • Cevap: Din ve inanç konusunda zorlama yapılmamalıdır. Çünkü zorla güzellik olmaz, kişinin dinini, inanışlarını kendisinin özgür iradesiyle seçmesi gerekir. Bir kimseyi bu konularda zorlarsak istenmeyen sonuçlar doğabilir, kaş yapayım derken göz çıkarabiliriz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biri değildir?
A) Hanefilik B) Şafiilik C) Maturidilik D) Hanbelilik

 • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yaygın olan tasavvufi yorumlardan biri değildir?
A) Eş’arilik B) Mevlevilik C) Nakşibendilik D) Yesevilik

 • Cevap: A

3. Alevilik-Bektaşilik kültüründe cem sırasında yerine getirilmesi gereken bazı görevler vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilikte cem törenini yönetmekle görevlidir?
A) Saka B) Bekçi C) Musahip D) Dede

 • Cevap: D

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Alevilik-Bektaşilik kültüründe yol kardeşliği anlamına gelir?
A) Semah B) Musahiplik C) Razılık D) Gülbenk

 • Cevap: B

5. İslam kültüründe ortaya çıkmış, Müslümanlar arasında yaygınlaşmış farklı din anlayışları vardır. Din anlayışındaki farklılıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Din anlayışındaki farklılıklar fikir zenginliğidir.
B) Farklı yorumlar dinimizin ilkelerinin kolay yaşanmasına katkı sağlar.
C) Din ilahî ilkelere, din anlayışı insanların yorumlarına dayanır.
D) Farklı din anlayışları toplumda kutuplaşmaya neden olur.

 • Cevap: D

6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dinde zorlama yapmak doğru bir davranış değildir.
B) İnsanları ahirette ceza görmekten korumak için onlara baskı yapmak gerekir.
C) Din bir gönül işidir. Herkes inanıp inanmamaya kendi isteğiyle karar verir.
D) Dinî konularda baskı yapmak, insanların dinden uzaklaşmalarına neden olur.

 • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir