Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları / 7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 110 Cevabı

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 110 Cevabı

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Din ile din anlayışı arasındaki fark nedir? Belirtiniz.
2. Din anlayışındaki farklılıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir? Sıralayınız.
3. İnsanların farklı yapıda olmaları niçin din anlayışındaki farklılıklara neden olmaktadır? Açıklayınız.
4. Başlıca fıkhi yorumlar hangileridir? Belirtiniz.
5. Tasavvufi yorum ne demektir? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. “Dinde zorlama yoktur…” (Bakara suresi, 256. ayet.) “Sen hatırlat, öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin.” (Ğaşiye suresi, 21, 22. ayetler.) ayetlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Hiç kimse bir dine girmek için zorlanamaz.
B) Bir dine inanıp inanmamak insanların vicdanına bırakılmıştır.
C) Allah (c.c.) insanları imana zorlamıştır.
D) Peygamberlerin görevi insanlara öğüt vermektir.

2. Aşağıdakilerden hangisi mezhepler için söylenemez?
A) Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberlerdir.
B) Mezhepler dinin aslında olmayan, sonradan ortaya çıkan oluşumlardır.
C) Mezhepler dinî anlayış farklılıklarından ortaya çıkmıştır.
D) Mezhepler dinin yerine geçmez ve dinin yerini tutmaz.

3. İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varabilir. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışlarının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerin başında gelmektedir. Yukarıdaki paragrafta din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?
A) Ekonomi B) Ortam ve kültür C) İnsanın yapısı D) Toplumsal değişim

4. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder?

A) Allah bağışlar ve merhamet eder.

B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.

C) Allah sabredenlerle beraberdir.

D) Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.

5. Aşağıdakilerden hangisinin olduğu toplumlarda din ve vicdan hürriyetinden söz edilemez?
A) Herkes istediği dine inanabilmelidir.
B) İnsanlar inancının gereklerini yerine getirirken herhangi bir zorlamayla karşılaşmamalıdırlar.
C) Aynı toplumda farklı inançlara sahip insan olmamalıdır.
D) İnsanlar inandıkları dinin öğretilerini rahatça öğrenip ve öğretebilmelidir.

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü Kitabı Sayfa 110 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir