Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler İslam Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Yrd. Doç. Adnan MEMDUHOĞLU tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere hassasiyet gösterilmiş ve görsel tasarım İzzettin Yılmaz BAŞKAR, Faize KOPAN tarafından yapılmış.

7. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları İslam Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

7. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Yüce Allah insanlara niçin Peygamber ve kitaplar göndermiştir?

 • Cevap: Allah insanlara doğru yolu göstermek ve insanları sıkıntılardan kurtarmak için Peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsan Allah’ı akıl ile bulabilir ancak ona nasıl ibadet etmesi gerektiğini akıl ile bilemez. Bunu bilebilmesi için de Allah, Kitap ve Peygamber göndermiştir. Allah’ın emir ve yasaklarını, kullarından ne istediğini Peygamber göndermeseydi bilemezdik.

2. Kur’an-ı Kerim’i diğer kitaplardan ayıran özellikler nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap: Kur’an-ı Kerim’i diğer kitaplardan ayıran özellikler:

1. O, Peygamberimiz’e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre ayetler ve sureler halinde indirilmiştir.

2. Kur’an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilahi kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.

3. Kur’an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

4. O, Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır.

5. Kur’an’ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez.

6. Kur’an’ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır.

7. Kur’an, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilafları çözüme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir.

3. İlahî kitaplara inanmanın sağladığı faydalar nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap: İnsanlar kitaplara inanarak doğru yolu bulmaya çalışırlar. Onu huzura götüreceğine inandıkları ilahi kitaba inanır, onun kurallarını uygularlar.

4. Peygamberlere inanmak niçin gereklidir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Peygamberlere inanmak Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenerek Allah’ın  dinine itaat edilmesi için önemlidir. Peygamber Allah’ın sevgili kuludur. Kuranı kerim ile insanlara yol gösterirler. Onlar bize yol gösterici en büyük nimettir. Onlar bizim iyiliğimizi isterler. Onlar Allah’ın gönderdiği dinin ve emrettiği ibadetlerin doğru gerçekleşmesi için bizlere örnek olarak gönderildiler. Onlara işte tam bu yüzden inanmalı ve güvenmeliyiz.

5. Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap:

 • Peygamberler güvenilir kişilerdir.
 • Peygamberler sürekli olarak doğruyu söylerler.
 • Peygamberler çok zeki ve akıllı kişilerdir.
 • Peygamberlerimiz günah işlemekten kaçınan kişilerdir.
 • Peygamberler Allah c.c aldığı mesajları olduğu gibi insanlara iletmektedirler.

6. Peygamberlere inanmanın bireysel ve toplumsal faydalarını belirtiniz.

 • Cevap: Peygambere inanmanın birey ve topluma sağladığı birçok yarar vardır. İnsan akıl yardımıyla Allah’ı, nü­büvvetin gerekliliğini, hayatta iyi ve kötü, faydalı ve zararlı olan şeyleri bilebilir. Ancak namazın nasıl kılınaca­ğını, kaç rekât olduğunu, zekâtın hangi mallardan ne miktarda verileceğini, hac ibadetinin nasıl yapılacağını peygamberlerin açıklama ve uygulamalarıyla öğrenebilir. Yine günlük hayatla ilgili helal ve haramlar gibi bir­çok konuda peygamberlerin açıklamalarına ihtiyacımız vardır (bkz. A’râf suresi ,157. ayet.). Bundan dolayı, Allah’ın ilahî mesajı olan vahiy dinin teorik yanını oluştururken, peygamberlerin söz, davranış ve onaylamaya dayalı uygulamaları, dinin pratik yönünü teşkil eder.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ilahî kitapların özelliklerinden biri değildir?
A) İlahî kitaplar vahiy yoluyla gönderilmişlerdir.
B) İlahî kitapların hepsinde Allah’a (c.c) iman anlatılmıştır.
C) İlahî kitapların hepsi günümüze kadar değiştirilmeden ulaşmıştır.
D) İlahî kitaplarda ahiret hayatının varlığıyla ilgili konulara yer verilmiştir.

 • Cevap: C

2. Kur’an-ı Kerim ilk kez nerede ve ne zaman indirilmeye başlanmıştır?
A) 571 Mekke B) 610 Medine C) 610 Mekke D) 622 Medine E) 571 Medine

 • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir