Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Akıllı Evlat Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Erdemler Sayfa 126, 127, 128, 129  Akıllı Evlat Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Akıllı Evlat Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 126 Cevabı

Masalların dünyası ile yaşadığınız dünyayı karşılaştırınız.

 • Cevap

• Bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Neden?

 • CevapMasallar, olağanüstü özelliklerle bazı manevi ve milli kültür ve değerlerin aktarılmasını ve öğretilmesini sağlar. Olağanüstü olayların olağanüstü kişiler yoluyla anlatılması masalların en büyük özellikleridir. Masallar iyiyi, güzeli, doğruyu, merhameti, adaleti, insafı öğretmek için bir araç olarak kullanılmaktadır.Bir masal kahramanı olmak istediğim keloğlan olmak isterdim. Zekası, çevikliği, kurnazlığı, çalışkan olması, merhametli olması, insaflı ve vicdanlı olması onun örnek bir kahraman olmasında etkili olmaktadır. Bu nedenler her çocuk onun gibi olmak ve kötülerle mücadele edip adalet için çalışmak ister. Masal dinlemek ve masal kahramanlarına özenmek her çocuğun hayatındadır.

• Sahip olduklarınız mı yoksa sahip olduklarınızla yaptıklarınız mı önemlidir? Neden?

 • CevapBir şeye sahip olmak onu mülk edinmekle ilgili olduğu gibi o mülkün üzerindeki tasarruf hakkıyla da ilgilidir. Yani bir şeye sahip olunması sadece sahip olmakla ilgili değil sahip olunan şeyle ne yapıldığına bağlıdır. Hayatta her şeyin bir anlamı ve değeri vardır. Bu da eşyanın işlevselliği ile ilgilidir.Sahip olduklarımızdan çok sahip olduklarımızla ne yaptığımız daha önemlidir. Bir kaleminiz olabilir. Fakat yazı yazmıyor ve üretmiyorsanız kalem artık bir işe yaramaz ve işlevsel olmaktan çıkar. Bunun gibi bir şeye sahip olmak o şeyi yerli yerinde ve zamanında kullanmakla doğrudan ilgilidir.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 127 Cevabı

Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap:  Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinde zengin adamın oğullarının birer kese altınla yaptıkları hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazınız.

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 128 Cevabı

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Zengin adam, oğullarım yanına neden çağırmıştır?

 • Cevap: Mirasını paylaştırmak için çağırmıştır.

2. Baba, oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor?

 • Cevap: Oradan gitmelerini, 3 yıl sonra gelmelerini, bu süre boyunca verdiği paralar ile iş yapmalarını ve geri dönmelerini istiyor.

3. Zengin adam, büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Açıklayınız.

 • Cevap: Zengin adam bir değerlendirmede bulunmuyor.

4. Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz?

 • Cevap: Eşit bir şekilde paylaştırıp kimsenin üzülmemesini sağlardım. 

5. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri, yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir?

 • Cevap: Toplum, iyi yetişmiş, topluma faydalı olacak kişilere sahip olmuş olur. Bu da toplumu geliştirir, toplumdaki insanların daha huzurlu ve mutlu yaşamasına vesile olur.

6. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız bir kese altınla neler yapardınız?

 • Cevap: Fakir ve yardıma muhtaç insanlara eşit bir şekilde dağıtırdım. 

4. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinde anlatılan olayların tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Zengin adam çocukları çağırdığında günlerinin sayılı olduğunu belirtmiştir. Fakat kısa zaman içinde öleceğini tahmin eden adamın oğullarını test etmek için üç yıl süre vermesi mantıksızdır. Zengin adam bu üç yıl içerisinde ölürse, malları nasıl paylaştıracağını düşünememiştir.

5. ETKİNLİK 

Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla derlemiş olduğunuz tekerlemelerden hareketle “Tekerleme Atışması” yapınız.

 • Cevap: Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

6. ETKİNLİK 

Aşağıda “Akıllı Evlat” metninden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yer alan basit, türemiş ve birleşik fiilleri bularak uygun kutulara yazınız.

Basit Fiiller:

– gelip
– öpmüşler
– binip
– çıkmışlar
– gittikten
– çıkmış
– yürümüş
– olmuş
– esmiş
– gelmiş
– çatmış

Türemiş Fiiller:

– başlamışlar
– bitirdikleri
– uzaklaşmışlar
– kovalamış

Birleşik Fiiller:

– birleşiverip
– varamamış

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 129 Cevabı

Dinlediğiniz metnin istediğiniz bir bölümünü arkadaşlarınızla görev dağılımı yaparak canlandırınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki verilen unsurlardan hareketle bir masal yazınız. Yazdığınız masalın içeriğine uygun bir başlık bulunuz.

 • Cevap

Konu: Alçakgönüllü olmak
Kahramanlar: Kral ve Köylü
Yer: Orman
Zaman: Sisli bir ilkbahar günü

KRAL VE KÖYLÜ

Bir varmış, bir yokuş. Ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Kralın bir de güzeller güzeli kızı varmış. Kral kızının gözü tok ve alçakgönüllü biriyle evlenmesini istiyormuş. Ama şimdiye kadar hiç öyle biriyle karşılaşmamış.

Sisli bir ilkbahar günü kral yanındakileri de alarak ormana avlanmaya gitmiş. Avlanıp geri dönerken ormanın içinde fidan diken yaşlı bir köylü görmüş. Kral köylüye:

– Dedem. Bu fidanlar ne zaman büyüyüp de meyve verecek? Bu fidanlar meyve verinceye kadar sen toprak olursun. Bu meyvelerden yemek sana nasip olacak mı dersin?

Köylü:

– Nasip olacağını sanmam, artık günlerim sayılıdır, diyerek cevap vermiş.

Kral:

– O zaman neden yoruyorsun kendini?

Köylü:

– Kralım. Biz atalarımızın diktiği ağaçların meyvelerini yemiyor muyuz? Torunlarımız da bizim diktiklerimizin meyvelerini yesinler.

Bu cevap Kral’ın pek hoşuna gitmiş. Cebinden çıkarıp köylüye bir kese altın vermiş.

Köylü:

Bakın kralım, bizim fidanlar şimdiden meyve vermeye başladılar bile, demiş.

Kral bu cevabı da çok beğenmiş. Bir kese altın daha vermeye çalışmış fakat köylü:

– Aman kralım. Her ağaç yılda bir kez meyve verir. Bu senin yüce gönüllülüğündür. Bana bu altınlar ölünceye kadar yeter. Sen bu altınları ihtiyacı olanlara ver.

Kral bir kez daha yaşlı köylüye hayran kalmış. Böyle bir adamın oğlu da gözü tok ve alçakgönüllüdür. Tam da kızıma layıktır, diye düşünerek köylünün oğlu ile kızını evlendirmiş.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

 • Cevap

Örnek aldığınız bir kişinin (sporcu, sanatçı, yazar, bilim insanı, gazeteci…) hayatını araştırınız.

Thomas Alva Edison Amerikalı mucit ve iş insanıdır. 1879’da ampulü icat etmesiyle ün kazanmıştır. Ayrıca dünyanın ilk endüstriyel araştırma laboratuvarını kurmuştur.

Edison 11 Şubat 1847 yılında Milan, Ohio’da doğmuştur. 18 Ekim 1931 yılında New Jersey’de ölmüştür.

Yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Michigan’daki Port Huron’a yerleşmiş ve ilköğrenimine burada başlamıştır. Okula başladıktan yaklaşık 4 ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırılmıştır. 3 yıl boyunca özel öğretmenlerin desteği ile eğitimini sürdürmüştür.

Fizik ve kimyaya ilgi duyan Edison 10 yaşındayken evlerinin bodrumuna basit bir kimya laboratuvarı kurmuştur. Laboratuvarında Volta kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmalarla ilgilenmiştir.

12 yaşındayken bir trende dergi ve meyve satarak, bir yandan da trenin yük vagonunu yerleştirdiği küçük bir baskı makinesi ile haftalık bir gazete basarak ailesine destek olmaya çalışmıştır. Bu arada vagondaki kimyasal maddelerin patlaması sonucu ağır bir şekilde yaralanmış, işitme sorunu meydana gelmiştir.

Bu olaydan sonra birkaç telgrafhanede çalışmıştır. Bu süreçte yeni bir telgraf aleti tasarlayarak ilk icadını yapmıştır. Kimya deneylerini sürdüren Edison, yanlışlıkla yere döktüğü asitin masalara zarar vermesi sonucunda işten atılmıştır.

New York’a giden Edison burada bir borsa şirketinde işe başlamıştır. Aynı anda 4 telgraf çeken bir cihaz geliştirmiş ve patentini almıştır. Bundan sonra buluşlarını sürekli arttırmış, bu buluşlara ait patentler ile para kazanmıştır.

1879’da Edison elektrik ampulü icat etmiştir. Ancak 1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Wilson Swan da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Bu iki bilim adamı güçlerini birleştirmeye karar vererek Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni kurmuşlardır.

Edison, 1883’te ısıtılmış bir filamanın moleküler boşlukta elektron yayılmasını bulmuş daha sonra akkor lambanın üretimini geliştirmeyi başararak ampulün halk arasında yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Hayatı boyunca 1093 tane patent almayı başaran Edison, başkalarının icatlarını geliştirerek ya da kendi bulduğu icatlarla dünyanın en büyük mucitlerinden biri olmayı başarmıştır.

Diğer önemli icatları:

 • Elektrikli oy kaydedici (1868)
 • Telefondan iletilen sesi iyileştiren karbon vericisi (1877)
 • Fonograf (1887)
 • Gramafon (1887)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Erdemler Sayfa 126, 127, 128, 129  Akıllı Evlat Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
107
clap
23
angry
19
love
13
unlike
6
sad
5
happy
5
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!