Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Anadolu’da Kilim Demek Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

blank

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Milli Kültürümüz Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191  Anadolu’da Kilim Demek Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Anadolu’da Kilim Demek Etkinlik Cevapları

blank

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186 Cevabı

Sizce renklerin dili var mıdır? Anlatınız.

 • Cevap: Sözlü ve yazılı iletişimde, kelimeler, yazılar, metinler ne kadar güçlü bir etkiye sahipse sözsüz iletişimde beden hareketleri ve renkler o derece önemli bir etkiye sahiptir. Renkler sadece insanların yaşam dünyasında değil, tüm canlıların dünyasında önemli bir iletişim aracı, anlamlandırılmış semboller grubudur.

• Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait hangi özellikleri görmekteyiz?

 • Cevap: Milli kültürümüze ait olan birçok sanat eseri bulunmaktadır. Bu eserler zaman içinde geleneksel bir değer kazanarak geçmişten günümüze kadar varlığını korumuştur. Yaşadığımız yöreye has olan bu sanat eserlerinin gelişmesinde beşeri faaliyetler oldukça önemlidir ve öne çıkmaktadır. El sanatları oldukça değerlidir.
  Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait özellikler de bulunmaktadır. Halı ve kilim, dokumacılık sanatı gereğince ortaya çıkmaktadır. Halı ve kilim sanatlarında kültürümüze ait unsurlar olarak üçgenler, yıldızlar, ay ve yıldızlar, kırmızı renkler bulunmaktadır. Türklerin kültüründe ay ve yıldız önemli bir yere sahiptir.

• Evinizde ya da çevrenizde bulunan kilimlerin desenlerini ve renklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Halı ve kilim sanatlarında kültürümüze ait unsurlar olarak üçgenler, yıldızlar, ay ve yıldızlar, kırmızı renkler bulunmaktadır. Türklerin kültüründe ay ve yıldız önemli bir yere sahiptir. Bizim evde de bunlara benzer motifli halılar bulunmaktadır.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 189 Cevabı

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından ve metni okurken altını çizdiğiniz anahtar kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.
Cümlem: Keloğlan, hastalanan annesini iyileştirmesi için tılsımlı kolyenin peşine düştü.

yağlık: Sırma işlemeli, büyük mendil, çevre.
Cümlem: Babaannem bayram hediyesi olarak bize kendi işlediği yağlıklardan verdi.

gergef: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.
Cümlem: Yeni gelin, yemeği hazırladıktan sonra gergefin başına geçip kilim dokumaya devam etti.

tırmık: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.
Cümlem: Gece karanlığında yerdeki tırmığı görmeyip üstüne basmış, tırmığın sapı o şiddetle kaşını patlatmış.

totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
Cümlem: Eskiden bu mağarada yaşayan insanlar mağaranın önündeki ağacı totem kabul etmiş, korumak için etrafını taşlarla çevirmişler.

yaygı: Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.
Cümlem: Yere serilen yaygının üzerinde, bugüne kadar hiç görmediğim bir yemek çeşidi vardı.

yörük: Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen.
Cümlem: Buranın en besili hayvanlarını yörükler yetiştirir.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini hangi yollarla anlatmıştır?

 • CevapKendine özgü şekillerle, renklerle anlatmıştır.

2. Anadolu’da kilimin hangi anlamlara geldiğini anlatınız.

 • CevapAnadolu’da kilim, Anadolu insanının doğadan istekleridir, kadının alın yazısı, çilesidir, manevi dünyalarını yansıtır, türküdür, özlemdir, inançtır, sevgidir, dilekçedir, mektuptur, manidir.

3. Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 • CevapKilimde bir çok renk bulunur. Doğadaki renklere özlem duyan Anadolu insanı, bu renkleri kilimlerde kullanırlar.

4. Sizce, kilimlerde kullanılan renk ve desenlerin anlamları neler olabilir?

 • Cevap: Dokuyan kişinin iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini yansıtır.

5. Yörük beyi, çadırının önüne atılan kilimden nasıl bir anlam çıkarmıştır? Anlatınız.

 • Cevap: Dokuyan kızın istemediği bir kişiyle zorla evlendirilmek istendiği anlamını çıkarmıştır.

6. Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri nasıl elde etmektedir?

 • CevapÇeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından elde edilir.

7. Bir kilim dokuyacak olsaydınız hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte anlatınız.

 • Cevap: Gri ve siyah renkleri ve uzay ile ilgili gezegen, yıldız gibi desenleri kullanmak isterdim. Uzaya ilgim olduğu için bu renk ve desenleri kullanırdım.

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 190 Cevabı

Aşağıda, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.

 • Cevap

• Yıllar yılı okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış; bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir.

• Kısacası Anadolu’nun tüm insanları, manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde yüze güler.

• Bir gün bir yörük beyi, çadırının önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar.

• Adam önce şaşırır, bey bunları nereden biliyor diye. Sonra dili çözülür:
— Doğrudur beyim.

• Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül vermiş.

dile getirmek: Konuşma kudreti, yeteneği, olmayan varlık konuşmak, dillenmek, lisana gelmek

yüze gülmek:  sevimli, alımlı görünmek.

yüreği sızlamak: Derin bir acıma duygusuyla üzülmek.

dili çözülmek: Konuşamayan veya susan kişi konuşmaya başlamak

gönül vermekSevmek, âşık olmak

4. ETKİNLİK 

Anadolu’da Kilim Demek” metnini sözlü olarak özetleyiniz.

 • Cevap: Okutulmayan Anadolu insanı duygularını, düşüncelerini kendilerine özgü renk ve şekillerle dile getirmeye çalışmıştır. Bu renk ve şekilleri halılara, kilimlere, çoraplarına işlemişlerdir. Anadolu kadını işlediği kilimi bir kitap, mektup, dilekçe olarak kullanır. Hayattan istediklerini renklerle ve şekillerle kilimine dokuyarak anlatır. İşlenen kilimlerde Anadolu insanının karakterini, yaşam tarzını, duygusal dünyasını görebiliriz. Kilim Anadolu’nun sanat anlayışını yansıtır. Anadolu insanı kilim ile hayatına renk verir, tabiata hakim olmaya çalışır.

5. ETKİNLİK 

“Anadolu’da Kilim Demek” metnindeki öznel ve nesnel yargıları tespit ederek ikişer tanesini yazınız.

Öznel Yargılar:
– Anadolu kadını, tezgâhının ya da gergefinin başına geçti mi tam bir okuryazardır.
 Anadolu kilimleri doğaya karışmış; doğanın çocuğu Anadolu kadınının alın yazısıdır, çilesidir.

Nesnel Yargılar:
– Her yazı bir düşünceyi anlatır, bir sözü gerektirir.
– Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılır.

6. ETKİNLİK 

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemiyle ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: Isınma ve soğuktan, nem ve böceklerden korunma amacıyla kullanılan halı ve kilimler, göçebe hayatı yaşayan atalarımızın en önemli ihtiyaçlarından olmuştur. Göçebe olarak yaşayan ve barınma ihtiyaçlarını çadırlarda karşılayan atalarımız, toprağın neminden, çadıra giren böceklerden korunmak için, taşıması kolay, yere kolayca serilebilen halı ve kilimleri sıkça kullanmış, zamanla halı ve kilim dokumacılığı bir sanat haline gelmiştir.Halı ve kilimler, olumsuz şartlardan korunma amacı taşısa da zamanla ailenin satütüsünü gösteren ve o ailenin estetik zevkini yansıtan eşyalar haline gelmişlerdir. Göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçilse de bu eşyalar odaların zeminlerini ve duvarlarını süslemeye devam etmiştir.Geçmişten günümüze halı ve kilim dokumacılığı Türklerin kültürleri ile özdeşlemiş, Türk kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Türkler halı ve kilimleri sade düz bir yaygı olarak kullanmak yerine, kendi yaşam tarzlarını, duygu ve düşüncelerini yansıtan; kuş, böcek, bitki, hayvan gibi doğadan esinlendikleri motifler ve renklerle süslemişlerdir. Bu konuda gösterilen önem, halı ve kilim dokumacılığını bir sanat dalı haline getirmiştir.

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 191 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerin olumsuz biçimlerini örnekteki gibi yazınız.

Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrasıdır.
Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrası değildir.

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçınmış.

 • Cevap:Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçın değilmiş.

Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygındı.

 • Cevap: Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygın değildi.

Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.

 • Cevap: Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türkü değildir.

Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağızmış.

 • Cevap: Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağız değilmiş.

Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, mânilerinde söz atkısıdır.

 • Cevap: Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısıdır; türkülerinde, mânilerinde söz atkısı değildir.

Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık vericidir.

 • Cevap: Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık verici değildir.

8. ETKİNLİK 

Anadoluda Kilim Demek metnin sizde uyandırdığı duygulardan yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

 • Cevap

KİLİM

El emeği, alın teri, göz nuru;
Bu kilimde üç çilenin yünü var;
Boşa değil şu kibri, gururu;
Yedi iklim dört köşede ünü var.Renk almış yaylanın çiçeklerinden,
Desen tutmuş buğday başaklarından,
Gökkuşağı ağmış saçaklarından;
Üzerinde bir ilkbahar günü var.

Her teli bir pınar olup akmada,
Her düğüm yar gözü gibi bakmada,
Biçimler el ele halay çekmede;
Sanki ortasında köy düğünü var.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ünlü Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yaptığı katkılar hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap:

ULUĞ BEY

Türk matematikçilerinden birisi olan Uluğ Bey, Timur’un erkek torunlarından hükümdar olanlardan birinin oğludur. Asıl adı Mehmet’tir. Fakat o, daha çok Uluğ Bey adı ile ünlü olmuştur. 1394 yılında Sultaniye kentinde doğmuştur. Timur’un öldüğü sıralarda Uluğ Bey Semerkant’ta bulunuyordu. Semerkant ve Maveraünnehir, Mirza Halil Sultan’ın saldırısı ve işgali üzerine babasının yanına gitmek zorunda kalmıştır. Babası buraları yeniden yönetimine alarak on altı yaşında olan Uluğ Bey’e yönetimini bırakmıştır. Uluğ Bey, bu tarihten sonra, hem hükümeti yönetmiş ve hem de öğrenimine devam etmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Milli Kültürümüz Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191  Anadolu’da Kilim Demek Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
34
57
13
49
75
5
33

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!