Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Aşık Veysel Şatıroğlu Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Sanat Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239  Aşık Veysel Şatıroğlu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Aşık Veysel Şatıroğlu Metni Cevapları 

• Bildiğiniz halk türküleri hangileridir?

 • Cevap: Çıktım Belen Kahvesine Baktım Ovaya, Dersini Almış Ediyor Ezber, Deniz Üstü Köpürür. 

• Ozanlık geleneği hakkında neler biliyorsunuz?

 • Cevap: Âşıklık ve halk ozanlığı Anadolu’da toplumun öncüsü olmuş bir gelenek, halka mal olmuş bir kültürdür. Yaşamını halkla birlikte idame ettiren ozan, sazıyla sözüyle halkın sesidir.

• Halk ozanlarından hangilerini tanıyorsunuz?

 • Cevap: Aşık Veysel, Aşık Mahzuni, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş.

• “Aşık atışması” ne demektir?

 • Cevap: Ozanlar, sazlı sözler söyleyerek şiirleri anlık olarak da yazabilirler. Bu durumda sazlı söz söyleyen ozanlara “aşık” denir. Aşıkların karşılıklı olarak şiirler söyleyip daha iyisini dile getirme yarışmasına da aşık atışması denir. 

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 235 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap: Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Âşık Veysel, ne zaman ve nerede doğmuştur?

 • Cevap: 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğmuştur.

2. Âşık Veysel’in gözlerini kaybetmesine neden olan olayları anlatınız.

 • Cevap: Veysel yedi yaşında iken çiçek hastalığı nedeniyle sol gözünü kaybeder. Bir gün inek sağarken babasının arkasında bir değnekle durduğunu fark etmez ve aniden arkasını dönünce babasının elindeki değnek sağ gözüne saplanır, sağ gözünü de kaybeder.

3. Babası Aşık Veysel’e neden saz almıştır?

 • Cevap: Oynaması için almıştır.

4. Âşık Veysel’in babasının yerinde olsaydınız, gözlerini kaybeden Âşık Veysel için neler yapardınız?

 • Cevap: Ben de bir enstrüman alırdım. Aynı zamanda ona halk hikayeleri okurdum. 

5. Okuduğunuz metinde adı geçen âşıklar hangileridir? Bunların dışında tanıdığınız âşık ya da âşıklar var mıdır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Âşık Ala, Karacaoğlan, Emrah, Âşık Sıtkı, Âşık Veli.

6. 5 Aralık 1931’in Âşık Veysel için neden dönüm noktası olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Kendisi de bir şair olan Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Kutsi Tecer “Sivas Halk Ozanlarını Koruma Derneği”ni kurmuştur. 5 Aralık 1931’de başlayan ve üç gün süren şenliklerde Aşık Veysel halk tarafından tanınmış ve çok beğenilmiştir.

7. Ahmet Kutsi TECER’le tanışan Âşık Veysel’in hayatında metinde anlatılanların dışında ne gibi değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Anlatınız.

 • Cevap: Aşık Veysel Ahmet Kutsi Tecer’le tanıştıktan sonra müziğe ve sanata bakış açısı gelişmiştir. Ahmet Kutsi Tecer sayesinde pek çok sanatçıyla tanışmış olan Aşık Veysel’in müziği de gelişmiştir. 

8. Âşık Veysel’in şiirlerinin halk tarafından sevilmesinin nedenleri neler olabilir? Anlatınız.

 • Cevap: Âşık Veysel’in şiirleri, halkın yaşayışını, duygularını, kültürünü birebir yansıtmaktadır. Halk onun şiirlerinde kendisinden bir şeyler bulmaktadır. Bu nedenle çok sevilmektedir.

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 236 Cevabı

Okuduğunuz metindeki öznel ve nesnel yargıları belirleyerek aşağıya yazınız.

 • Cevap

Öznel Yargılar:

• Babasının teselli bulması için aldığı saz ile yakın arkadaş olur.

• Veysel kör olduğundan savaşa katılamadığı için çok üzülmektedir.

• Ahmet Kutsi Tecer ile arkadaşlığını ilerleterek onun sayesinde ozanlığını geliştirdi.

Öznel Yargılar:

• Bu çocuğun babası Şatıroğullarından “Karaca” lakaplı Ahmet Bey, annesi Gülizar Hanım’dır.

• Veysel’den önce iki ablası çiçek hastalığından vefat etmiştir.

• Emlek Yöresi denen, halk ozanlarının, âşıkların çok olduğu bir yörededir Sivrialan.

4. ETKİNLİK 

Âşık Veysel ŞATIROĞLU” metninde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedenleriyle birlikte yazınız.

 • Cevap: Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Yazar Aşık Veysel hakkında bilgi vermiştir. Onun hakkında okuyucuyu bilgilendirmek, okuyucuya bir şeyler öğretmek amacıyla sade ve anlaşılır bir dille anlatım yapmaktadır.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki duvar resminin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.

 • Cevap: Resimde bir çocuğun dünyaya olan bakışını anlatmaktadır. Çocuk dünyaya, renkli yani hayal gücü yüksek olarak bakmaktadır.

6. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 237 Cevabı

İnsanların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasında fiziksel, sosyal ve kültürel etmenlerin rolü” ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: Kişilerin yetenekleri ve bu yeteneklerini kullanarak elde ettiği başarılar zaman içinde ortaya çıkar. Yaşadığı çevre ile olan etkileşimi ve fiziksel durumu insanları gittiği yolu etkiler. Mesela gözleri görmeyen bir kişinin duyma yetisi gelişir. Böylece müziğe daha yatkın hale gelebilir. Yaşadığı çevredeki sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler de kişinin yeteneğini ortaya çıkarabilir. Yoksul bir ortamda, şairlerin yoğun olduğu bir çevrede yetişen kişi, yaşadığı duygu yoğunluğunu şiirler ile dışa aktarmanın yolunu bulur ve şairlik yeteneği ortaya çıkar ve gelişir.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? İşaretleyiniz.

(   ) Tatile ailesi ile beraber çıkacaktı.
(   ) Neden bu filmi seçtiğini bilmiyorum.
(X) Bu yıl tiyatrolarda perdeler erken kapandı.
(X) Bizi lafa tutması son aracı kaçırmamızı sağladı.
(X) Sıcaklar, bahçedeki ağaçları hatta çiçekleri bile kuruttu.
(   ) Şiir, duyguların coşkulu anlatımıdır.

8. ETKİNLİK 

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluğunu nedenleri ile örnekteki gibi eşleştiriniz.Aşık Veysel Şatıroğlu Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 238 Cevabı

a) Âşık Veysel’in “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” adlı türküsünü dinleyiniz. Dinlediğiniz türkünün sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden yola çıkarak istediğiniz türde bir yazı yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

 • Cevap: Aşık Veysel’in Benim Sadık Yarim Kara Topraktır (Dostlar Beni Hatırlasın) türküsü adeta kendi hikayesini anlatır niteliktedir. Veysel, küçük yaşta çiçek hastalığı salgınına tutulmuş ve bir gözünü kaybetmiş, diğer gözünün ise görme yetisi oldukça azalmıştır. Genç yaşta Sivaslı saz şairlerine olan ilgisini gören babası ona da çalması ve söylemesi için fırsat vermiştir.
  Aşık Veysel, yirmi beş yaşında evlenmiş, evlendikten bir süre sonra da annesi ve babasını kaybetmiştir. İlk eşinden olan iki çocuğunu da küçük yaşta kaybetmiştir. Veysel’in ikinci eşinden ise altı çocuğu olmuştur. Uzun bir süre boyunca kendi deyişlerini utandığından söyleyememiştir.  Veysel’in yaşadığı bölgede hiç meyve ağacı bulunmamasına rağmen o uğraşmış, çabalamış köyünün etrafına her türlü meyve ağacını ekmiş ve büyütmüştür. Veysel, bu ağaçları o insanlara bırakmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 239 Cevabı

Yazdığınız yazıyı anlatım bozuklukları ve imla-noktalama yönünden gözden geçiriniz. Gerekli düzeltmeleri yaparak yazınızı yeniden yazınız.

 • Cevap

Gelecek Derse Hazırlık

Yanda verilen geleneksel el sanatlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz sanatla ilgili (kullanılan malzemeler, yapım aşamaları vb.) araştırma yapınız.

 • Cevap: Çini sanatı; Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş geleneksel Türk sanatlarından biri olan iç ve dış mimari süslemelerin yanı sıra toprağın pişirildikten sonra şekil verilip kap-kacak, tabak, vazo, sürahi vb gibi eşyalar üretilmesine olanak sağlayan bir el sanatıdır.

Çinicilik nedir?

Fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süsleme işine “çinicilik” denir.

Çini sanatının tarihçesi

Çini sanatı bin yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Çini sanatı ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanan bir tarihe sahiptir. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları çiniyi mimari süslemelerde sıkça kullanmış. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra, çini sanatında Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla yeni bir dönem başlamıştır.

Çini sanatı ilk örnekleri nerelerde görülür?

1. İznik Yeşil Cami
2. Bursa Yeşil Cami
3. Bursa Muradiye Camisi
4. Edirne Muradiye Camisi
5. Edirne Şah Melek Paşa Camisi
6. Çinili Köşk
7. İstanbul?da Yavuz Sultan Selim Camii ve Türbesi
8. Haseki Medresesi
9. İstanbul Mahmut Paşa Türbesi

Çini sanatı ustaları kimlerdir?

1. Baba Nakkas
2. Veli Can
3. Mimar Sinan

Çini sanatının teknikleri

1. Mozaik Çini Tekniği
2. Sır Altı Boyama Tekniği
3. Renkli Sır Tekniği
4. Perdah Tekniği?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Sanat Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239  Aşık Veysel Şatıroğlu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close