Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 144, 145, 146, 147, 148, 149 Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 144 Cevabı

• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz, sürekli erteleyip bir türlü yapamadığınız şeyler nelerdir? Anlatınız.

 • Cevap: Hobilerim var. Mesela yüzmek, bağlama çalmak, balık tutmak, psikoloji kitapları okumak gibi . Ama sürekli erteliyorum vakitsizlikten. En kısa zamanda zaman ayırıp yapacağım.

• Başarılı olmak için neler yapmalıyız?

 • Cevap:

Planlı programlı olmalıyız.
Çok çalışmalıyız.
Araştırma yapmalıyız.

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146 Cevabı

Aşağıda, metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Verilen kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.

1. azim
2. esnek
3. strateji
4. olimpik
5. antrenman
6. icat etmek
7. talep etmek
8. kapısını çalmak
9. başının etini yemek

a) Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle. (YIĞIN)
b) Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan. (olimpik)
c) Bir işteki engelleri yenme kararlılığı. (azim)
ç) Karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya söylenmek. (başının etini yemek)
d) İstemek, istekte bulunmak. ( talep etmek )
e) Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan hazırlık. (antrenman)
f) İzlem, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. ( strateji)
g) İlk kez yeni bir şey yaratmak. (icat etmek)
h) Görüş ve tutumlarında katı olmayan.(esnek)
ı) Birine başvurmak. ( kapısını çalmak)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre hedefinize ulaşmak için geçmeniz gereken kapı kapalıysa nasıl bir yol izlemelisiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Önce o kapıyı bir kez çal ve sonra “oluruna bırak.” Bu acemiliğin yoludur.Aynı kapıyı kırk kez daha çal.

2. “Kırk farklı kapıyı kırk farklı şekilde çal.” ifadesi ile anlatılmak istenen nedir?

 • Cevap: Her seferinde farklı bir yol seç, farklı stratejiler kullan demek istenmektedir.

3. Yazar başkalarının kapılarını zorlamak yerine ne/neler yapmanızı öneriyor?

 • Cevap: Öyle bir şey yap ki insanlar senin kapında biriksin.

4. Sizce başarıya gitmek mi, başarıyı çekmek mi gerekir? Neden?

 • Cevap: Başarıya gitmek gerekir. Bunun da yolu vazgeçmemekten, çok çalışmaktan sürekli kendini geliştirmekten geçmektedir.

5. Sizin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Anlatınız.

 • Cevap: Mesela ben iyi gitar çalmaktayım. Bu da beni en azından çevremde gitar çalmayanlardan daha iyi yapmaktadır.

6. Yazarın yerinde olsaydınız insanlara başarıyı yakalamaları için ne/neler tavsiye ederdiniz? Neden?

 • Cevap:

Çok çalışılmasını
Çok kitap okunmasını
Tecrübeli insanların görüşlerinden faydalanmasını öneririm

3. ETKİNLİK

Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: İnsanlar sürekli gelişim halinde olmalıdırlar. Bunun yolu da sürekli kendini yenileyebilmektir. İnsanların kendilerini geliştirmelerini mümkün kılan ve kişisel gelişime katkısı olan sosyal ve kültürel etkinlikler konferanslar, seminerler, toplantılar, gençlik toplantıları, kitap okuma, film izleme, müzik dinleme gibi faaliyetler olabilir. Böylece insanlar toplumda kendilerini ifade etme yeteneklerine sahip olarak kendilerini geliştirme imkanı bulmuş olurlar.

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 147 Cevabı

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve okuduğunuz metinle ilgili düşüncelerinizi ifade eden kutucukları işaretleyiniz. ( EVET- HAYIR- KISMEN)

Atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanılmıştır. (X)
Anlatımı güçlendirmek için söz sanatlarına yer verilmiştir. (X)
Metni oluşturan cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri (oysaki, başka bir deyişle, özellikle vb.) kullanılmıştır.X
Metnin başlığı içeriği yansıtmaktadır. (X)
Metinde karşılaştırma, benzetme, örneklendirme kullanılmıştır. (X)
Metinde önemli noktalar altı çizme, koyu veya italik yazma, farklı punto kullanma gibi yöntemlerle vurgulanmıştır.X
Duygu belirten ifadelere yer verilmiştir. (X)

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metnine göre cevaplayınız. Cevaplarınızdan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

1. Yazar, kendi düşüncelerini mi anlatmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet kendi düşüncelerini okura sunmuştur. Bunu şu cümlelerden çıkarmak mümkündür: Dış dünyadan istediklerini ısrarla talep etmeyi unut. Kendi içine dön, içinde yeni bir oluşum başlat. Dünyanın tutkuyla senden isteyeceği yeni bir şey bulacaksın!

2. Yazar, düşüncelerini sorular sorarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi mi anlatmıştır?

 • Cevap: Evet. Bazı yerlerde okuyucuyla sohbet eder havası vardır. Bu da bu tür yazılar oldukça normal bir üsluptur.

3. Herkesi ilgilendiren konuları mı seçmiştir?

 • Cevap: Genellikle. Başarılı olmak herkes tarafından istenen bir şeydir çünkü.

4. Düşüncelerini kesin yargılara varmadan mı anlatmıştır?

 • Cevap: Bazı yerlerde evet ama bazı yerlerde de kesin yargılara varmaktadır.

5. Açık, anlaşılır ve samimi bir dil mi kullanmıştır? Neden?

 • Cevap: Açık anlaşılır ama bazen de abartmadan deyimlerden söz sanatlarından faydalanarak oluşturmuştur yazısını.

6. ETKİNLİK

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz dramayı canlandırınız.

 • Cevap: Bunu sınıfça yapmalısınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarını karşılarındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız.

Sabahları çocuklar cıvıldaşır okulun bahçesinde. (Sabahları)
Yarın hep beraber son çalışmaları yapacağız. (yarın)
Yemeği fazla yiyince akşam rahatsızlandım. (akşam)
Geçen gün yağmur şiddetli yağmış. (geçen gün)
Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeniz gerekiyor. (şimdi)
Her akşam iş çıkışı bize uğramayı ihmal etmez. (her akşam)
Yarıyıl tatilinde Van’a gideceğiz. (yarıyıl tatilinde)

8. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 148 Cevabı

Aşağıdaki grafikte Elif, Yusuf, Ecem ve Ömer’in birleşik fiiller, söz sanatları ve zarflar ile ilgili çözdükleri soruların dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi grafikle ilgili dört doğru, dört yanlış yargı yazınız.

Doğru yargılar: Birleşik fiillerde en çok soruyu Ömer çözmüştür.

 • Cevap:

Söz sanatları ile ilgili en çok soruyu Yusuf çözmüştür.
Zarflarla ilgili en az soruyu Elif çözmüştür.
Birleşik fiillerle ilgili en az soruyu Yusuf çözmüştür.
Birleşik fiillerle ilgili en çok soruyu Ömer çözmüştür.

Yanlış yargılar: Zarflarla ilgili en fazla soruyu Ecem çözmüştür.

 • Cevap:

Söz sanatları ile ilgili en çok soruyu Elif çözmüştür.
Zarflarla ilgili en az soruyu Yusuf çözmüştür.
Birleşik fiillerle ilgili en az soruyu Ecem çözmüştür.
Birleşik fiillerle ilgili en çok soruyu Elif çözmüştür.

9. ETKİNLİK

“Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metninden alınan aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız.

 • Cevap: Örnek verme, Karşılaştırma tekniklerinden faydalanılmıştır.

10. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 149 Cevabı

Aşağıda giriş bölümü verilmiş olan yazıyı sohbet türüne uygun olarak devam ettiriniz ve yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Eşyalarımı toparlarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Birden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Siz şimdi beni gülümseten şeyi merak ediyorsunuz değil mi?

 • Cevap: Geçmişin o güzel anları gülümsetti yüzümü. Baktıkça o geri gelmeyecek muhteşem anların hatıralarına yüzümde ister istemez bir gülümseme oluştu. Sonrasında tek tek dostlarımı aradım. Onlar ne kadar özlediğimi fark ettim.

Gelecek Derse Hazırlık

• “Braille (Bıreyıl) Alfabesi” hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap: Körlerin okuyup yazabilmesi için kabarık noktaların çeşitli şekillerde birleşmesinden meydana gelen bir alfabedir. Braille (Bray) harfleri, kalın bir kâğıdın üzerine, sivri uçlu kalem şeklinde bir aletle bastırılarak yapılan noktalarla yazılır. Noktalama işinde, muntazam şekilde delinmiş metal bir cetvel kullanılır. Yazı bittikten sonra okunabilmesi için kâğıdın arkası çevrilir, çünkü noktaların çıkıntısı o tarafa doğrudur. Körler, bunları parmaklarının ucu ile takip ederek okurlar. Braille alfabesinin harfleri 1-6 nokta arasında değişir. Sayıların yazılmasında sıra ile alfabenin harfleri kullanılır, A, 1; B, 2; C, 3… yerine geçer. Müzik notalarını yazmak için de bir Braille sistemi vardır.

• Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu araştırınız.

 • Cevap: Ulaşımın gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşarlar.*İletişim kurma bozukluğu yaşayabilirler.*Toplum tarafından dışlanırlar.*Yardıma muhtaç durumda oldukları için yardımsız kalabilirler.*Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar yaşarlar.*Sağlık sorunlarının çözülmesinde aksaklıklar yaşarlar.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 144, 145, 146, 147, 148, 149 Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
146
love
37
angry
24
unlike
14
clap
8
happy
8
confused
5
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!