Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Broşür Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Sağlık ve Spor Sayfa 220, 221, 222, 223, 224, 225  Broşür Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Broşür Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 220 Cevabı

• Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?

 • Cevap: Düzenli ve dengeli besleniyorum. Yediklerimi ve içtiklerime dikkat ediyorum. Uyku düzenime dikkat ediyorum.  

• Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız.

 • Cevap: Doktorlar pek çok sorunla karşılaşabilir. Ama belki de en büyük sorun hasatların bazen onlara karşı kaba ve sert davranmasıdır. Doktorlara karşı kibar ve nazik olmalıyız. 

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 221 Cevabı

“Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.

1. soruya verdiğim cevap:

 • Cevap: Sorulan sorulara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. soruya verdiğim cevap:

 • Cevap: Sorulan sorulara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.

broşür: el ilanı.
fakülte: üniversitede bir bölüm.
kırsal: kır ve köyle ilgili.
müdahale: bir şeye dahil olup karşı çıkma.
yetki: güç.
formül: Bir şeyi açıklayan ve anlatan kurallar.
ahali: halk.

b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

broşür: Genellikle bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı az,küçük kitap, risale, kitapçık
fakülte: Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
kırsal: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer
müdahale: Karışma, araya girme
yetki: Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet
formül: Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı
ahali: Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 222 Cevabı

c) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.

 • Cevap

• Birden bayılan yaşlı adama orada bulunan bir doktor müdahale etti.

• Geceleri asayişi sağlamak için bekçilere olaylara müdahale yetkisi verildi.

• Belediye başkan adayı ahaliye seçildiği zaman yapacaklarını anlattı.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir?

 • Cevap: Bir an önce göreve başlamak ve insanlara yararlı olmak için çok heyecanlı ve isteklidir.

2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?

 • Cevap: Fazla hastanın olmadığını, gelen hastaların, özellikle çocukların çok geç getirildiğini, durumlarının son derece ciddi olduğunu farketti.

3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?

 • Cevap: “İnsanların çoğu kırsal kesimde yaşıyor. Doktora gelmek yerine kendi tekniklerini kullanıyorlar.” cevapları üzmüştür.

4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl eğerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: İnsanların eğitimsiz ve bilinçsiz olduğu değerlendirmesini yapabiliriz.

5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?

 • Cevap: Onu savunur ve yapmış olduğu işin doğruluğunu insanlara anlatmaya çalışırdım. 

6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?

 • Cevap: Akbaş Köyü’nün muhtarı Osman Ağa, çakmak taşlarını sarmak için broşürleri kullanmıştır. Eve geldiğinde broşürleri atmıştır. Torunu Ömer broşürleri bulmuş ve onlardan uçak yapıp oynamıştır. Uçan broşürlerden biri yandaki bahçeye gitmiştir. Burada Şerife Teyze broşürü alıp elindeki ipi sarmıştır. Hatice Hanım’a teslim etmiştir. Bu kez broşürü Hatice Hanım’ın torunu Saniye bulmuştur. Saniye tarlaya giderken nohutları broşüre sarmıştır. Nohutları Ayşe Hanım’a ikram etmiştir. Ayşe Hanım nohutları yedikten sonra broşür dikkatini çekmiştir.

7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?

 • Cevap: Halkı bilinçlendirmek için sosyal medyayı etkin kullanıp düşüncelerimi anlatmak isterdim. 

4. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

 • Cevap: Yemi mezun olan doktor Mustafa görev yaptığı hastanede ahalinin doktora gelmek yerine kendi yöntemlerini kullandıklarını öğrenir. Halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmaya karar verir. Dağıttığı broşürlere halk ilgi göstermez. Dağıtılan broşürlerden biri, eşya sarmak, oyun oynamak gibi işler için kullanılırken elden ele dolaşır ve Ayşe Hanım’a ulaşır. Ayşe Hanım broşüre baktığında, broşürde yazılan belirtilerin kendi çocuğunda görüldüğünü fark eder. Hemen bebeğini doktora götürür. Böylece bebeğe zamanında müdahale edilerek, bebeğin yaşaması sağlanmıştır.

5. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 223 Cevabı

Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

 • CevapHerkesin hayalindeki meslek farklıdır. Kimi öğretmen olmak ister kimi doktor kimi de avukat. Önemli olan gelecekte olmak istediğimiz hayalini kurduğumuz mesleğe kavuşabilmek için hazırlık yapılmalı onunla ilgili eğitimler alınmalıdır.Benim hayalini kurduğum meslek öğretmen olmaktır. Bunu daha 1.sınıfa giderken okulun ilk günü öğretmen adımı soyadımı sorduktan sonra ne olmak istediğimi sorduğu gün vermiştim cevabımı. Bende sizin gibi öğretmen olmak istiyorum öğretmenim diyerek. O günden beri de hiç vazgeçmedim hayalimden. Öğretmen olmak istiyor bu devletin çocuklarına bir şeyler öğretebilmek istiyorum. Bazıları değiştirir meslek ile ilgili hayallerini. Karar verememesinden kaynaklanır. Çevresindekilere bakarak değerlendirme yapar. Aslında yanlıştır herkes her mesleği yapamaz yerine getiremez. Kişisel özelliklerimiz ,yeteneklerimize bakarak meslek seçiminde bulunmalıyız.İlerde ne olursak olalım hiç fark etmez yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak için özen gösterelim. Bir de meslek seçimi için büyüklerimizden yardım almalı kendi kişisel özelliklerimizi tanımadan meslek seçiminde bulunmamalıyız.BEN DOKTOR OLMAK İSTİYORUMOkula başladığımda öğretmenimiz herkese tek tek sordu. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz çocuklar. Daha ilk günden vermiştim kararımı. Doktor olacaktım ben. Hastalara yardım eden, onları iyileştiren, daha rahat ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayan, hayatları kurtaran bir doktor olmalıydım ben. Biz çocukları korkutmayan, onların canını yakmayan ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan bir doktor olmalıydım. İşte o gün verdim kararımı ve beyaz önlüğümü giymek için emin adımlarla gidiyorum.

6. ETKİNLİK 

Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Broşür metni mantık kurallarına uymaktadır. Duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımamaktadır. Fakat broşürün Ayşe Hanım’a ulaşma süreci gereksiz yere detaylandırıldığı için konudan sapılmasına neden olmuştur.

7. ETKİNLİK 

Broşürün Ayşe Hanım’ın eline geçme süreciyle ilgili olan bölümünü arkadaşlarınızla canlandırınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapmalısınız. 

8. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki broşür örneğini inceleyiniz.

 • Cevap

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 224 Cevabı

b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.

 • Cevap

BROŞÜR NASIL HAZIRLANIR?
Etkili bir broşür tasarlamak için doğru yapılan bir araştırma süreci gereklidir. Öncelikle broşürde ele alınan kurum için farklı çözüm önerileri ileri sürülmelidir. Fikirler ve çözüm önerileri harmanlanarak en doğru sonuçlara ulaşılmalıdır.
Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmeli ve sonrasında broşür için kullanılacak olan metin hazırlıkları başlamalıdır. İmla kurallarının doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. İmla kurallarının yanı sıra seçilecek olan cümlelerin oldukça etkili olması ve ne anlatılmak isteniyor ise eksiksiz bir şekilde yazıya dökülmesi gerekir. Bir kere okunmuş olsa bile akılda kalıcı olmalı ki ortaya çıkan broşür amacına ulaşmış olsun. Ortaya konacak olan yazı kadar kullanılacak olan görsel ögeler de son derece önemlidir. Konuya uygun renklerin seçimi ve kullanımı da bir o kadar broşürü etkin kılmak için yeterlidir.Cevap: 

Broşürde ele alınan kurum için farklı çözüm önerileri ileri sürülmesi ve önerilerin harmanlanarak en doğru sonuca ulaşılması.

Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgilerinin öğrenilmesi.

Broşür için kullanılacak olan metnin hazırlanması.

Broşür için kullanılacak görsellerin hazırlanması.

9. ETKİNLİK 

Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız.

 • CevapBroşürle Osman Ağa’nın işi bitmişti, buruşturup bir kenara attı. Torunu Ömer, bu buruşturulmuş kâğıdı bulup oynamaya başladı. Yaptığı uçağı bahçenin bir ucundan diğer ucuna uçuruyordu. Ama uçak biraz da rüzgârın etkisiyle hız kazanıp yandaki bahçeye uçtu. Ömer, şaşkın ve üzgün gözlerle uçağın arkasından bakakalmıştı. Diğer bahçenin sahibi Şerife teyze sandalyesinde oturuyordu. Komşusu Hatice Hanım’a vermek için hazırladığı yün ipi sarmak üzereydi. Yerde gördüğü kâğıttan yapılmış uçağı aldı ve bir güzel katlayıp elindeki ipi bu kâğıdın üzerine sarmaya başladı.attı → attıydıbaşladı → başlamıştı

uçtu → uçuyordu

aldı → alacaktı

başladı → başlamalıydı

10. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 225 Cevabı

a) Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz.

 • Cevap

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Okulunuz 7-A sınıfı öğrencisi Can Çalışkan’ın velisiyim. Okul kapısının önünde seyyar satıcılar çocukların sağlığına zararlı gıda maddeleri satmaktadır. Okul yönetimi olarak bu sorunu çözmenizi istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

07/02/2018
Ali Osman ÇALIŞKAN

Adres: Tepe Mahallesi, Yukarı Sokak
No:25 Ulus/ANKARA

b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.

Çözüm Önerilerim: Okul yönetimi belediyeye haber vererek zabıtaların satıcılara müdahale etmesini sağlayabilir.

c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.

 • Cevap

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Okulunuz 7-C sınıfı öğrencisiyim. Okul kütüphanesi sadece ders ve ders aralarında açıktır. Okuldan sonra kütüphane kapatıldığı için, gerek ödevlerimiz gerekse de kitap okuma aktivitelerimiz için kütüphaneden yararlanamamaktayız. Kütüphanenin okul saatinden sonra bir süre daha açık olması öğrenci yararına olacaktır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

07/02/2018
Şenay TÜRK

Adres: Çamlık Mahallesi, Mercan Sokak
No:25 Maltepe/İSTANBUL

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Sağlık ve Spor Sayfa 220, 221, 222, 223, 224, 225  Broşür Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
29
22
7
86
67
10
21

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!