Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Okumak Deyince Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2018 - 2019 / 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Bulunuş Hikayesi Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Bulunuş Hikayesi Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Bulunuş Hikayesi Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Okuma Kültürü Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Bulunuş Hikayesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’ÜN BULUNUŞ HİKÂYESİ

DERSE HAZIRLIK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

1. Bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın sözlü edebiyatını, geleneklerini, törenlerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını kısacası kültür ürünlerini incelemenin ve araştırmanın ne tür faydaları olabilir? Tartışınız.

 • Cevap

2. Dîvânu Lugâti’t-Türk hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

Metni okurken hikâye haritasında istenenleri not alınız.

 • Cevap

Hikaye Haritası

 • Olay Örgüsü:
 • Zaman:
 • Kişiler:
 • Yer:
 • Anlatıcı:

2. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

Aşağıda okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

• Yusuf’u kuyudan çıkaranlar, onu birkaç akçeye sattılar. Fakat sonra Mısır’da ağırlığınca cevahire satıldı.
• Türk dilinde şimdiye kadar bunun gibi bir kitap yazılmamıştır. Bu kitaba hakiki kıymet verilmek lazım gelse cihanın hazineleri kâfi gelmez.
• Ali Emîrî, otuz lirayı hemen verir ama Burhan Bey bir de bahşiş istemektedir.
• Bir rivayete göre dükkânın kapısını kilitleyip anahtarı cebine koyar ve bir tanıdığa rastlamak umuduyla çarşıya çıkar.
• Eve gidip gelecek olsa kitabın bir başkasına satılması ihtimali bulunmaktadır.
• “Bak sana bir kitap veriyorum. İyi sakla,,, Sıkıştığın zaman sahaflara götür. Altın para ile otuz lira eder, aşağıya verme!” der.
• Bugün tek nüshası İstanbul’daki Millet Kütüphanesinde olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün bulunuşu, yayımlanması ve çevirisi, ilgi çekici olaylar dizisidir.
• Eserin bulunuşu tamamen bir rastlantı sonucudur.

 • Cevap

cevahir

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

kafi

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

bahşiş

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

rivayet

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

ihtimal

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

sahaf

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

nüsha

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

rastlantı

 • Tahmin:
 • Sözlük Anlamı:

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değerini bilmeyen kişiler kimlerdir?

 • Cevap

2. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değerini ve önemini hemen kavrayan Ali Emîrî Efendi kimdir?

 • Cevap

3. Dîvânu Lugâti’t-Türk neden önemli bir eserdir?

 • Cevap

4. Bir kitabın değerli ve özel olduğuna kimler karar vermelidir?

 • Cevap

5. Bir kitabın değerini belirleyen tek nüsha olması mıdır, içeriği midir? Tartışınız.

 • Cevap

6. Çok değerli olduğuna inandığınız el yazması bir eser bulursanız ne yaparsınız?

 • Cevap

4. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu sözcüklerin altını örnekteki gibi çiziniz.

 • Cevap

Derginize kılı kırk yaracak şekilde bir göz attım.
Aşağı yukarı tam üç yıldır görüşemiyoruz.
Beyza kesinlikle haftaya gelebilir.
Sanırım o işi mutlaka kabul edecektir.
Eminim bu saatte İzmir’e varmış olmalı.
Okulumuzun takımı şüphesiz bu maça iyi hazırlanmış olmalı.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cümlelerin doğru şeklini örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap

İzinsiz inşaata girilmez. (inşaata izinsiz girilmez)
Bu çorba fazla dışarıda kaldığı için bozulmuş. ()
Yeni eve girdim ki sen aradın. ()
Otuz iki oya karşı yirmi altı oyla sınıf başkanı seçildim. ()
Ağrısız kulak delinir. ()
Yeni kazağımı giymiştim ki kapının zili çaldı. ()

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlam belirsizliğinin nedenini cümlelerin karşısına, cümlenin doğru şeklini ise verilen boşluğa yazınız.

 • Cevap

Genç postacıya adresi sordu. – neden – ()
O dosyaları dikkatle inceledi. – neden – ()
Çizimlerini çok beğendim. – neden – ()
Küçük eve koşa koşa gitti. – neden – ()
İnsan kaynakları servisi iletişim bilgilerini istedi. – neden – ()
Buralara geldiğine hâlâ inanamıyorum. – neden – ()

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Altı çizili kelimelerin cümlenin anlamını nasıl etkilediğini açıklayınız.

• Bazıları vardır; gözlerini konuşana diker, sessizce otururlar. “İşte, iyi bir dinleyici!” dersiniz oysaki gözleri konuşanda değildir. İyi bir dinleyici gözleriyle değil sorularla dinler; başka bir deyişle konuşulan konu üzerinde kafasında uyanan sorulara cevap arar. Dinlediklerini bu sorularla değerlendirir.
• Yetkililer güneş çarpması konusunda halkı uyardılar. Özellikle yaşlıların ve çocukların öğle saatlerinde güneşe çıkmamasını söylediler.
• Hedef net bir şekilde belirlendikten sonra ona ulaşmak için ilk olarak yapılması gereken şey plan yapmaktır.
• Bir de bu konuda son olarak şunu belirtmek isterim ki kütüphanecilik önemli bir disiplin gerektirmektedir.

 • Cevap

b) Siz de bu ifadeleri kullanarak birer cümle yazınız.

 • Cevap

8. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden öznel olanlara (Ö), nesnel olanlara (N) yazınız. 

 • Cevap

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün bulunuşu, yayımlanması ve çevirisi, ilgi çekici olaylar dizisidir. ()
Paraya ihtiyacı olan kadın, kitabı Sahaflar Çarşısı’ndaki kitapçı Burhan Bey’e götürür ve otuz liraya satmak istediğini söyler. ()
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün tek nüshası İstanbul’daki Millet Kütüphanesindedir. ()
Bu kitap değil, Türkistan ülkesidir… Türkistan değil bütün cihandır. ()
Otuz değil, otuz bin lira bile değerdir bu kitaba. ()

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

Ali Emîrî Efendi’nin Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değeri ile ilgili Hz. Yusuf’a atıfta bulunarak yaptığı benzetmeyi değerlendiriniz. Ali Emîrî Efendi neden Dîvânu Lugâti’t-Türk ile Hz. Yusuf arasında bir benzerlik kurmaktadır? Yorumlayınız.

Dostlarına, arkadaşlarına kitabın değerini şöyle anlatır Ali Emîrî Efendi:
“Bu kitap değil, Türkistan ülkesidir,,, Türkistan değil bütün cihandır. Türklük, Türk dili bu kitap sayesinde başka bir parlaklık kazanacak. Arap dilinde Sibeveyh’in kitabı ne ise bu da Türk dilinde onun kardeşidir. Türk dilinde şimdiye kadar bunun gibi bir kitap yazılmamıştır. Bu kitaba hakiki kıymet verilmek lazım gelse cihanın hazineleri kâfi gelmez, Bu kitapla Hz. Yusuf arasında bir benzerlik vardır. Yusuf’u kuyudan çıkaranlar, onu birkaç akçeye sattılar. Fakat sonra Mısır’da ağırlığınca cevahire satıldı. Bu kitabı da Burhan bana otuz üç liraya sattı. Fakat ben bunu birkaç misli ağırlığında elmaslara, zümrütlere vermem,”

 • Cevap

10. ETKİNLİK 

Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Yönerge doğrultusunda konuşmanızı hazırlayınız.

Başka dile uymaz annenin sesi,
Her sözün ararsan vardır Türkçesi!
Ziya Gökalp

Bugünden sonra dîvânda, dergâhta, bergâhta, mecliste, meydanda
Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.
Karamanoğlu Mehmet Bey

 • Cevap

Karamanoğlu Mehmet Bey ve Ziya Gökalp’in Türkçeye bakış açılarını değerlendiriniz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Kısa bir konuşma metni hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızda  uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap

11. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yukarıdaki gazete haberini okuyunuz. Siz “drone” cihazına Türkçe karşılık olarak hangisini uygun buluyorsunuz? Niçin ?

 • Cevap

b) Bu seçenekler dışında sizin de bir öneriniz var mı? Sebepleriyle birlikte açıklayınız?

 • Cevap

c) Alışveriş merkezlerinden hastanelere, lokantalardan apartman ve site isimlerine kadar kullandığımız kelimelerin neredeyse tamamı yabancı kelime istilasına uğradı. Dilimizdeki yabancı kelime istilasına dikkat çekmek için yakın çevrenizde karşılaştığınız bir örnekten hareketle kısa bir haber metni yazınız. Haber metninizde 5N1K sorularının cevaplarını vermeyi unutmayınız.

 • Cevap

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kitap okumayla ilgili özdeyişler araştırarak beğendiklerinizi sınıfa getirmek üzere yazınız.

 • Cevap
0
like
0
love
0
haha
0
wow
1
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir