Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Kurulan Dostluk Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Okuma Kültürü Sayfa 80 ,81, 82, 83, 84, 85  Kitaplarla Kurulan Dostluk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kurulan Dostluk Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 80 Cevabı

Seneca’nın (Seneka) “Kitapsız yaşamak; kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.” sözünü açıklayınız.

 • Cevap: Kitap insanların bilgi edinmelerinde çok önemlidir.Dünyayı hayatı ve diğer bilmediklerini kitaplardan öğrenirler.Bu nedenle kitapsız yaşamak bu bilgilerden eksik kalmak anlamına gelir.

Kitaplarla ilgili bir özdeyiş oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez – Victor Hugo

Sizce kitaplarla insanlar nasıl dost olabilirler?

 • Cevap: İnsanların yaşamlarında dostlara arkadaşlara ihtiyacı vardır.Kitaplar da bize öğrenmemiz gereken her şeyi öğreten iyi birer dost gibidir.Kitaplar aynı zamanda yalnızlığımızı paylaştığımız iyi birer arkadaştır.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 82 Cevabı

a) Okuduğunuz şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap:

Masal: halkın ortak yaratısı olarak ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, cin, peri, dev gibi olağanüstü kişileri de olan, olağanüstü olaylara yer veren, genellikle bir tekerlemeyle ya da bir varmış, bir yokmuş gibi bir sözle başlayan bir tür halk öyküsü

Erkilet: Erkilet kayseride bir yerleşim yeridir. Erkilet güzeli ise oraya ait bir türküdür

b) Belirlediğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

 • Cevap: Masallar dünyasında çok güzel şeyler var. Erkilet güzeli olmak da kolay değildir.

2. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 83 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Şairin kitaplarla tanışması nasıl olmuştur?

 • Cevap: Önce cüz adlarıyla tanımıştır kitapları. 

2. Şiirde, kitapların hangi özellik ya da özellikleri, ön plana çıkarılmıştır?

 • Cevap: Kitapların insana arkadaş olması, hayal gücünü geliştirmesi, birçok bilgi barındırması özellikleri ön plana çıkarılmıştır.

3. Şair, çocuklara kitaplarla ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Siz bu tavsiyelerden hangilerini yapıyorsunuz?

 • Cevap: Kitaba güvenmeleri ve onlarla dost olmaları tavsiyelerinde bulunuyor.

4. Şairin şiirine “Kitaplarla Kurulan Dostluk” başlığını koymasının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Şair şiirin genelinde kitaplardan sanki bir dost olarak bahsetmektedir. Bu nedenle bu başlığı koymuş olabilir.

5. Kitap okurken hissettiğiniz duygularla şairin kitap okurken hissettiği duyguları karşılaştırınız.

 • Cevap: Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Kitaplardan yoksun bir hayatın nasıl olacağı ile ilgili görüşlerinizi nedenleriyle anlatınız.

 • Cevap: Kitaplardan yoksun bir hayat, eksik bir hayattır. İnsanoğlu doğuşundan itibaren öğrenmeye başlar. Her bilgi nesilden nesile aktarılır. Fakat bu şekilde sözlü aktarım sağlıklı değildir. En sağlıklı bilgi aktarımı kitaplar ile sağlanır. Ayrıca kitaplar kişini hayal gücünü geliştirir. Bu da medeniyetin gelişmesini sağlar. Kitaplar olmazsa insanlık gelişemez.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz şiirde kullanılan söz sanatlarını ve kullanıldıkları bölümleri bularak yazınız.

 • Cevap

Sevdiklerim için yüreğim
Bir köz gibi yanarken,
Kavrulurken…

Gür bir ağaç gibi, BENZETME
Bir düz ovada koşarcasına BENZETME
Yayıldım, dağıldım sayfalarında.
“Çalıkuşu”yla söyleştim KİŞİLEŞTİRME

Sevgilerin ölümsüzüyle dolup taştı
Yüreğim. ABARTMA

4. ETKİNLİK 

Seçtiğiniz şair ve yazarlardan birisiyle ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: Orhan Veli Kanık Türk edebiyat tarihinin en büyük kalemlerinden biridir. Şiir, hikaye, makale, deneme ve çeviri alanlarında eserler vermiş olan Orhan Veli, en büyük etkiyi şiirde bırakmıştır. Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte Garip Akımının kurucularından olan Orhan Veli Kanık bazı şiirlerinden “Mehmet Ali Sel” takma adını da kullanmıştır. 

5. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 84 Cevabı

Tabloda verilen fiilleri belirtilen özelliklere uygun şekilde örnekteki gibi çekimleyiniz.

 • Cevap

6. ETKİNLİK 

Kütüphaneden alarak okuduğunuz kitaba ait bilgilerden hareketle aşağıda verilen “Kitap Özet Formu”nu doldurunuz.

KİTABIN ADI: Küçük Prens
KAHRAMANLAR: Küçük Prens, Anlatıcı
ZAMAN ve MEKÂN: Bilinmeyen bir gezegen
KONU: Hayal kuran bir çocuk
ÖZET: Hayal Kuran bir çocuğun serüvenleri
ANA DÜŞÜNCE: Hayal kurmak güzeldir
EN BEĞENDİĞİM BÖLÜM: Son bölümü beğendim.

YAZAR:  Saint Exupery

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 85 Cevabı

Aşağıda bir bölümü verilmiş olan şiiri tamamlayınız. Şiirinize uygun bir başlık belirleyiniz.

Ben küçükken bazen soruyorlardı
Düşünmeden: “Ne var bu kitaplarda?”
Aslında bilmeden üzüyorlardı
Nedense cevabı yok hatırımda.

Çünkü kitaplar hayal ve dünya demekti

Sevgi ve aşk demekti

Gökyüzü ve mavi demekti

Kısaca kitaplar hayatın ta kendisiydi

Gelecek Derse Hazırlık

“Archimedes (Arşimet), Newton (Nivtın) ve Owen (Ovın)”ın bilim dünyasına katkıları nelerdir? Araştırınız.

 • Cevap: Bilim, insanlığın ortak katkıları ile büyüyen bir ağaç gibidir. Zemini dünya olan bu ağacı, dönem-dönem bütün insanlık sulamıştır ve sulamak da zorundadır. Devasa bilim ağacının meyvelerinden de bütün insanlık yararlanmaktadır. Bu noktada bilimin; Türk ya da yabancı, Müslüman ya da gayr-ı Müslim (Müslüman olmayan) kim tarafından geliştirildiğine bakılmadan gelişimine katkı verilmesi ve bilimin faydalarından yararlanılması gerekmektedir. Peygamberimiz buna dikkat çeken bir hadisinde “İlim Çin’de de olsa gidip alınız buyurmuştur”. Archimedes (Arşimet), Newton (Nivtın) ve Owen (Ovın)’ın bilim dünyasına katkıları nelerdir birlikte göz atalım.

Archimedes (Arşimet)’in Bilim Dünyasına Olan Katkıları Nelerdir?

Arşimet bilim dünyasına fizik ve matematik alanları başta olmak üzere pek çok katkı sunmuştur. Arşimet’in icatlarının ve buluşlarının bazıları şunlardır:

» Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur. (Suyun kaldırma kuvvetini ispat etmiştir)
» Arşimet Vidası
» Arşimet’in Pençesi
» Architonnerre
» Kürenin yüz ölçümünü ve hacmini hesaplayan formülü buluş ve kullanmıştır.
» Denge prensibini bulmuş ve kaldıraçlarla kullanmıştır.
» Eğri yüzeylerin alanlarını hesaplayan formülü bulmuş ve kullanmıştır.

Newton (Nivtın)’ın Bilim Dünyasına Olan Katkıları Nelerdir?

Isaac Newton mekanik, fizik ve matematik başta olmak üzere pek çok alanda bilimsel icatlara ve buluşlara imza atmıştır. Newton’un icatlarının ve buluşlarının bazıları şunlardır:

» Yer çekimini bulmuştur. (Yer çekimini ispat etmiştir)
» Yansıtmalı teleskobu icat etmiştir.
» Kütle çekimini ispatlamış ve kullanmıştır. (Kütle çekim yasasını bulmuştur)
» Kendi adı ile anılan Newton mekaniğini bulmuştur.
» Diferansiyel ve integral hesaplamaları geliştirmiştir.

Not: Owen soy ismine sahip birden çok bilim adamı vardır. Türkçe kitabında hangi bilim adamı kastedildiği bilinmediği için bu konuda bilgi veremiyoruz.

Arşimet, Newton ve Owen’ın Bilime Katkıları Sayesinde Neler Geliştirildi?

Arşimet, Newton ve Owen’ın bilime katkıları, hali hazırda kullandığımız yüzlerce farklı ürünün ve teknolojinin temelini oluşturmaktadır. Bunlardan sadece bir kaçından bahsetmek gerekirse; Arişemt Newton ve Owen’ın bilime katkıları olmasaydı şu ürünleri bugün kullanamıyor, şu araştırmaları yapamıyor olurduk.

» Televizyon
» Akıllı Telefon
» Gemi ve su taşıtlarının neredeyse tamamı
» Cam şişe ve bütün cam ürünleri
» Küre içeren bütün aletler
» Gözlük, teleskop ve mercek içeren bütün aletler
» Otomobil ve diğer taşıtlar
» Kurulum gerektiren her türlü araç gereç
» Uydu ve uydu sayesinde kullanılabilen araçlar
» Uzay araştırmaları
» Yer altı ve deniz altı araştırmaları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Okuma Kültürü Sayfa 80 ,81, 82, 83, 84, 85  Kitaplarla Kurulan Dostluk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
102
303
25
47
243
20
21

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!