Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2018 - 2019

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Okuma Kültürü Sayfa 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 181 Cevabı

1. Okumanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

 • CevapOkumak bir ihtiyaçtır. Okumanın gerekliliği her geçen gün artmaktadır. İnsanın kendini ve dünyayı tanıması ancak okumakla mümkün olmaktadır. Bu nedenle okumak bir ayrıcalık demektir. İnsanların okuyarak cehaletini yenmesi ve söz konusu bilgilerin hazmedilmesi insan hayatını kökten değiştirmektedir. Okumanın bir ayrıcalık olduğu doğrudur. Çünkü okuyan insan ile okumayan insan arasında cehalet farkı vardır. Cahil insanlar gafil olur. Çabuk unutur ve çabuk kandırılırlar. Bu nedenle okumak bilgili olmak, farkında olmak ve insanların ufkunun geniş olması dünyayı yaşanabilir bir yer yapmaktadır. Okumanın bir gereklilik olması kütüphanelerin sayısının artması anlamına gelmektedir. Kütüphanelerin geç saatlere kadar açık kalması gerekir.

2. Kitap okumayla ilgili bildiğiniz özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşarak özdeyişlerde verilmek istenen mesajlar üzerine konuşunuz.

Cevap: Bu özdeyişler kitap okumanın öneminden bahsediyor. 

 • Kitaplar ruhun gıdasıdır – Japon atasözü
 • Okumak, kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır – HZ MUHAMMED
 • Okumadan edindiğim biricik fayda bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur – DESCARTES
 • Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdur – OVİDİUS
 • Az bilmek için çok okumak gereklidir – MONTESQUİEU
 • Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren muhakkak namuslu olur – DİDEROT
 • İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır – ŞEMSETTİN SAMİ
 • Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın. (Benjamin Franklin)
 • Yasalar ölür, kitaplar ölmez. (Bulwer Lytton)
 • İyi kitaplar babalarını ebedîleştiren çocuklardır. (Eflatun)
 • Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır. (Franz Kafka)
 • İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur. (Geothe)
 • İyi bir kitap insana can veren kandır. (John Milton)
 • Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır. (Jonathan Swift)
 • Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır. (Montaigne)
 • Kitaplardan insanı tanıdım. (Roosevelt)
 • Kitaplar soğuk ama, güvenilir dostlardır. (Victor Hugo)

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 183 Cevabı

Okurken altını çizdiğiniz kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap

 • Kelime: sportmen
 • Tahminim: Spor ile uğraşan.
 • Sözlük Anlamı: Vücudu iyi gelişmiş, sporcu.

*********

 • Kelime: ödünç
 • Tahminim: emanet olarak alınmış eşya.
 • Sözlük Anlamı: İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen (şey)

*********

 • Kelime: Akademisyen
 • Tahminim: Bilimsel işlerle uğraşan kişi.
 • Sözlük Anlamı: Üniversitelerde eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten kimse, öğretim elemanı.

*********

 • Kelime: ayrıcalık
 • Tahminim: Farklı olma durumu.
 • Sözlük Anlamı: Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelime gruplarının anlamlarını yazınız.

• Kısa turlar, uzun turlar, mavi turlar, kırmızı turlar (Bu da var mıydı acaba?), Karadeniz turları, Güneydoğu turları, ha babam de babam ülkeyi turluyoruz. Hatta vatan toprakları yetmiyor; sınırları zorluyor, yemeyip içmeyip para biriktirip yurt dışı ülkeleri, uzak coğrafyaları turluyoruz. Bir millet turluyor! Ülke ve dahi dünya kazan biz kepçe, geziyoruz.
• Kan ter içinde kalırcasına âdeta helak oluncaya kadar spor yapıyoruz.
• Biraz paralıysak “sports center” lara (spor merkezine) koşuyor, oluk oluk para akıtıyoruz.
• Aslında ipe un seriyor, okumuyor oğlu okumuyoruz.

 • Cevap

Anlamı

 • ha babam de babam: Hiç durmadan, sürekli olarak, ara vermeden, boyuna.
 • dünya kazan biz kepçe: Bir yeri çok dolaşıp bir kimseyi veya bir şeyi aramak.
 • kan ter içinde kalmak: Çok çalışmak vb.den çok terli, yorgun ve perişan bir durumda, sırılsıklam ter içinde (olmak).
 • oluk oluk para akıtmak: Çok para harcamak.
 • ipe un sermek: Bir isteği yerine getirmemek, bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler, engeller göstermek.

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 184 Cevabı

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar hangi konudan rahatsızlık duymaktadır?

 • Cevap: Türk insanının okumamasından rahatsızlık duymaktadır.

2. Yazara göre kimler okuyabilir?

 • Cevap: Duyarlı bir yüreğe ve pırıl pırıl bir belleğe sahip olanlar okuyabilir.

3. Okumak hakkında ne düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Okumanın çok önemli ve bize çok şey öğreteceğini düşünüyorum. 

4. Kitaplardan elde ettiğiniz tecrübe ve bilgileri hayatınıza yansıtabiliyor musunuz?

 • Cevap: Evet, çok zor durumlara bana yol gösteren rehberlerdir onlar. 

5. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Bilgili,  az ve öz konuşan, ağırbaşlı, sözü dinlenen kişiler. 

6. Çevrenizdeki insanları okumayı teşvik etmek için neler yaparsınız?

 • Cevap: Okumanın ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlatıyorum. 

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metnin başlığı ile içeriğini uyumlu bulup bulmadığınızı sebepleriyle birlikte yazınız.

 • Cevap: Uyumludur. Yazar metinde insanların neden okumadığını irdelemiş ve kendince okumanın bir ayrıcalık olduğu, herkesin okuyamayacağı sonucunu çıkarmıştır.

b) Siz de okuduğunuz metne uygun farklı başlıklar yazınız.

Cevap

 • Tek Kelimeden Oluşan: OKUMUYORUZ.
 • Kelime Grubundan Oluşan: NEDEN OKUMUYORUZ?

5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap

 • Ana Fikir: Ancak okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten korkmayan aksine zevk alan; çevreye, insana ve diğer tüm canlılara sevdalı, kendisine benzemeyenlerle yaşamaya, onları anlamaya ve duyarlı olmaya çalışan insanlar okuyabilir ve bu bir ayrıcalıktır.
 • Yardımcı Fikir: İnsanlar, okumamak için türlü bahaneler bulmaktadır.
 • Yardımcı Fikir: İzlemek için göze ihtiyaç yoktur.
 • Yardımcı Fikir: İnsanlar gezmeyi, okumaktan daha çok sevmektedir.

6. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 185 Cevabı

Aşağıdaki grafiği inceleyerek verilen yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki yargıları grafiğe göre yorumlayınız. Grafiğe göre doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

 • Cevap

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre azalmıştır. (D)
2012-2016 yılları arasında Halk Kütüphanelerindeki kitap sayısında artış yaşanmıştır. (D)
Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı sürekli artış göstermektedir. (Y)
2013 yılında Millî Kütüphanedeki kitap sayısı bir önceki yıldan fazladır. (Y)
Millî Kütüphanedeki kitap sayısı 2014’te artmıştır. (D)
2015 yılında kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı elli iki milyon üç yüz bindir. (Y)

b) Siz de grafikten ulaşılabilecek yargılara üç örnek yazınız.

 • Cevap

1- Milli kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden azdır.
2- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden fazladır.
3- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı en fazla 2015 yılında artmıştır.

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yanlış anlamda kullanılan deyim ve atasözlerinin doğrusunu örnekteki gibi ilgili boşluklara yazınız.

 • Cevap

Her konuda bilginlik taslamasına alıştık. (bilgiçlik taslamak)
Merdivenden düşecek diye korkudan ödüm çatladı. (ödüm koptu)
Şimdi gel de ayıkla bulgurun taşını. (ödüm koptu)
Ahmet hep böyledir, tereyağı gibi üste çıkar. (zeytinyağı gibi üste çıkar)
Açlıktan midem zil çalıyor. (zeytinyağı gibi üste çıkar)
Annesini bir anda karşısında görünce paçaları tutuştu. (etekleri tutuştu)

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğunun sebebini örnekteki gibi yazınız.

Köşedeki oyuncakçıya uçan helikopter gelmiş. (Helikopter zaten uçar.)
Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız. (Okumak ile anlamak sözcükleri yer değiştirmelidir.)
Bu hastalık ölüme, hatta felce bile neden olabilir. (Ölüm, felçten daha olumsuzdur. Bu iki kelime yer değiştirmelidir.)
Durmadan çay ve çekirdek yenilen bu yerden hızla uzaklaştı. (Çay yenilmez, içilir.)
Köyün muhtarı geçmişe ait planlarını anlattı. (Plan geleceğe ait bir işlemdir. Geçmişe ait plan yapılmaz.)
Gelecek güzel günlere özlem duyuyorum. (Henüz yaşanmamış şeylere özlem duyulmaz.)

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 187 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yandaki grafikte bir anket çalışmasından elde edilen Türkiye’nin kitap okuma oranı gösterilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren bir konuşma hazırlayınız.

• Siz hangi dilimde bulunuyorsunuz?

 • Cevap: Kırmızı olan dilim. (Bazen okurum)

• Ülkemizdeki hiç kitap okumayan %32’lik kesimin kitap okumama gerekçeleri neler olabilir?

 • Cevap: Hayat telaşı, zaman bulamama, çok fazla televizyon izleme. 

• Ülkemizde kitap okuma oranını artırmak için neler yapılabilir?

 • Cevap: Kitap okumanın  ne kadar önemli ve faydalı olduğu ile ilgili projeler hazırlayıp sosyal medyada paylaşabiliriz. 

b) Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Evet – Kısmen – Hayır

 • Cevap

10. ETKİNLİK 

Turistik bir gezi esnasında tabelalardaki yabancı kelimeleri gören bir turistin ülkemiz ile ilgili düşünceleri ne olurdu? Düşüncelerinizi sosyal medya mesajı olarak arkadaşınızla paylaşınız.

 • Cevap: Etrafımızda o kadar çok yabancı kelime barındıran tabela var ki… Ülkemize gelen yabancı bir turist ülke değiştirdiğini fark etmeyecek neredeyse… Ya da ülkemizi yabancı bir ülkenin sömürgesi zannedecek. Niçin böyle düşünsün? Biz bağımsız bir millet değil miyiz? Niçin dünya bizi yanlış tanısın ki? Üç kuruş para kazanmak için değerlerimizden vazgeçmeye değer mi?

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Severek okuduğunuz bir kitabı tanıtmak için görsellerle desteklenmiş bir sunum hazırlayınız. Sunum öncesi prova yapınız.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Okuma Kültürü Sayfa 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
17
4
2
6
12
1
4

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!