Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Okumak Düşünmek İçindir Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Okuma Kültürü Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91  Okumak Düşünmek İçindir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 86 Cevabı

• İnsanlar niçin kitap okumaya ihtiyaç duyarlar?

 • Cevap:  İnsanlar günlük hayatlarında birçok şeye ihtiyaç duyarlar. İnsanların ihtiyaçları sürekli olarak artar. Okumak insanın ihtiyaçlarını karşılayan bir faaliyettir. Okumak insan için bir kurtuluş ya da çıkar bir yol olma özelliği taşır. İnsanların kitap okuması, kendini tanıması anlamına gelir.İnsanlar kitap okurlar çünkü kendilerini tanırlar, doğayı ve evreni tanırlar, hayatın amacını anlar ve ona göre yaşamaya başlarlar, hayattan zevk almak isterler, ihtiyaçlarına karşı kolay çözümler üretmek isteyip sorun yaşamak istemezler.İnsan hayatında kitap okumanın en önemli kazanımı düşünceye olan etkisidir. Fikir her zaman insanı yaşatan ve hayatını anlamlı kılan bir değer ve kazanım olmuştur.

• Okumanın “düşünmek” üzerindeki etkileri nelerdir?

 • Cevap:  Okumak bir çıkar yol bulmaktır. Okumak bir kurtuluştur. İnsanın kendini, doğayı ve evreni anlamasında ve yaşamasında en önemli çıkar yollardan biri okumaktır. Okumak, kelimelerin anlamına vakıf olmak demektir. Kelimeler insan beyninde yeni düşünce kanallarının açılmasını sağlar.Okuma faaliyetinin yerine getirilmesi, kelimelerin öğrenilmesi, yeni kelimelerin doğması ve insan beyninde bunların birbirine olan bağları nedeniyle yeni düşünce kanal ve kaynaklarının oluşması bakımından çok önemlidir.Bu nedenle okumak ve düşünmek birbirinden ayrılmaz iki parça olarak bir bütünü tamamlar. Bu da okumanın ve düşünmenin insan hayatını değiştirmesi ve güzelleştirmesi anlamına gelen bir kazanım oluşturur.

• Kendimizi keşfetmek için okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var mıdır? Neden?

 • Cevap:  İnsanların kendilerini anlamaları, keşfetmeleri, tanımaları için bazı faaliyetler yapmaları gerekebilir. Bunun için derin düşünmek, geniş okumak da gerekebilir. Okumak ve düşünmek insanın özüne dönmesi, özünü bulması anlamına da gelir.İnsanlar kendini keşfetmesi için okuma ve düşünme ihtiyacının karşılanması gerekir. Kendimizi keşfetmek için okumak bir çıkar yoldur. Okumak bir kurtuluştur. İnsanın hayatının amacını anlamak, bulmak, yaşamak için okumaya ve kendini bulmak için de düşünmeye ihtiyacı vardır. Düşünmek insana özgü bir kavram olduğu için düşünmenin gücü ve etkisi de bilinmelidir. Bu nedenle insanların fıtri olarak okuması ve düşünmesi elzemdir, herkesin bunu yapması gerekir.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 88 Cevabı

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

keşfetmek: Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak

müfettiş: Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, denetmen

biyolog: Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı

kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet

kâşif: Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu

düşünür: Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir

yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okumak ile düşünmek arasında nasıl bir bağ vardır?

 • Cevap: İnsan düşünmek için okur.

2. Yazarın okumak ile düşünmek arasında kurduğu bağlantıya katılıp katılmadığınızı nedenleriyle anlatınız.

 • Cevap: Katılıyorum. İnsan bir şeyler hakkında sürekli düşünür. Fakat bu düşünceleri kendi bilgisi ile sınırlıdır. Daha iyi düşünmek için araştırmalıdır. Bu da okumayı gerektirir.

3. Düşünmek ile kendimizi ve hayatı keşfetmek arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap: Kendimizde ve hayatımızda var olan fakat bizim farkında olmadığımız şeylerin düşünerek farkına varabiliriz.

4. Yazarın bilim adamları ile “düşünmek” hakkındaki görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Yazar, bilim adamlarının yaptıkları keşifleri, düşünmeleri sayesinde ortaya çıkardıklarını anlatıyor. Yazarın bu görüşü mantıklı bir bakış açısıdır.

5. Yazarın sağlıklı beyin ve düşünme eylemiyle ilgili görüşlerine katılıyor musunuz? Neden?

 • Cevap: Evet. Vücudumuz gerekli besinlerin yanı sıra hareket ederek sağlıklı kalır. Beynimizin hareketi de düşünmektir. Düşünerek hareket eden beyin sağlıklı kalacaktır.

6. Metinde anlatılanın dışında size göre okumanın ve düşünmenin ne gibi yararları vardır?

 • Cevap:  İçimizde var olan fakat henüz keşfetmediğimiz birçok özelliğimiz vardır. Her okuduğumuzda kendimiz hakkında yeni şeyler keşfederiz. Bu keşifler bizi düşünmeye iter. Böylece düşüncelerimiz şekillenir. Kişiliğimiz gelişir. Daha bilinçli bireyler oluruz.

3. ETKİNLİK 

Defterinize aldığınız notlardan hareketle metni özetleyiniz.

 • Cevap: İnsan düşünmek için okur. Hayatta var olan fakat var olduğunu bilmediğimiz şeyler, düşünerek ortaya çıkmıştır. Birçok bilim adamı yaptıkları keşifleri düşünerek ortaya çıkarmışlardır. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, herkesin günlük hayatta gördüğü tasın suyun yüzeyinde batmadan durması üzerinde düşünerek keşfetmiştir. Newton, elmanın ağaç dalından kopup düşmesi gibi normal bir olay üzerine düşünerek yer çekimi kanunu keşfetmiştir. Düşünmek, beynimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Okuyarak daha iyi düşünebilir, dünyaya kayda değer eserler bırakabiliriz.

4. ETKİNLİK 

Archimedes (Arşimet), Newton (Nivtın) ve Owen (Ovın)”ın bilim dünyasına katkılarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap

Arşimet bilim dünyasına fizik ve matematik alanları başta olmak üzere pek çok katkı sunmuştur. Arşimet’in icatlarının ve buluşlarının bazıları şunlardır:» Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur. (Suyun kaldırma kuvvetini ispat etmiştir)» Arşimet Vidası» Arşimet’in Pençesi» Architonnerre

Isaac Newton mekanik, fizik ve matematik başta olmak üzere pek çok alanda bilimsel icatlara ve buluşlara imza atmıştır. Newton’un icatlarının ve buluşlarının bazıları şunlardır:» Yerçekimini bulmuştur. (Yerçekimini ispat etmiştir)» Yansıtmalı teleskobu icat etmiştir.» Kütle çekimini ispatlamış ve kullanmıştır. (Kütle çekim yasasını bulmuştur)» Kendi adı ile anılan Newton mekaniğini bulmuştur.

5. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 89 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların altını çizerek cümlelerin anlamlarına olan katkılarını yazınız.

• Fuarda çok güzel kitaplar vardı. (Bu bir isim cümlesi olduğundan aklınızın karışmaması için öğretmeninize danışınız)

 Aşağı inip gelmesini bekledi. → Cümleye yer-yön anlamı katmıştır.

• Bir gün önce sınıflarına müfettiş gelmişti. → Cümleye zaman anlamı katmıştır.

• Asel odasında mışıl mışıl uyuyordu. → Cümleye durum anlamı katmıştır.

• Uçakla Ankara – İstanbul arası ne kadar sürer? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

• Sonunda araya taraya yer çekimi yasasını bulur. → Cümleye zaman ve durum anlamı katmışlardır.

• Niye bu kapak zıplayıp duruyor? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.

 • Cevap

Yaşantılarımıza olduğu kadar deyimlerimize de yerleşmiş kapılar. Sözgelimi akşam misafirliklerinde kapı kapı gezeriz. Hiç belli olmaz, belki kararımızı değiştiririz diye açık kapı bırakırız. Aileye uzak birilerinden bahsederken dış kapının mandalı deyiveririz. El kapılarında çalışır, ekmeğimizi kazanırız. İstenmediğimiz yerlerden kapı dışarı ediliriz. Kapıdan kovsalar bacadan gireriz kimi zaman, eğer bir şeyi kafamıza koyduysak. Düşünceyi Geliştirme Yolu: Örneklendirme

Yapılan istatistiksel çalışmalara göre İngiltere’de 3508 kişiye bir kütüphane, Belçika’da 4253 kişiye bir kütüphane, ülkemizde ise 64600 kişiye bir kütüphane düşmektedir. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı ise okuma alışkanlığımızın az olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Düşünceyi Geliştirme Yolu: Sayısal Verilerden Yararlanma

Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur. Bu duyguyu davranışa dönüştürmeye önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü saygı, verildiği kadar alınan bir davranıştır. İnsanların bir arada mutlu ve huzurlu yaşamaları o toplumdaki saygı kavramının gelişmişlik derecesine bağlıdır. Atatürk‘ün “Saygı düzenin anahtarıdır.” sözü de bu düşünceyi desteklemektedir. Düşünceyi Geliştirme Yolu: Tanık Gösterme

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 90 Cevabı

Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yerlere kendi düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Arkadaşlar merhaba.

Ben Mehmet

Ben de e-kütüphaneye üyeyim. Size yardımcı olabilirim.

8. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen “E-kütüphane Formu”nu doldurunuz.

 • Cevap

Uyruk: T.C
T.C. Kimlik No: 54242424242
Adı: SÜLEYMAN
Soyadı: RAMİZ
Cinsiyet: ERKEK
Eğitim Bilgileri : LİSE
E-posta Adresi: RAMİ[email protected]İL.COM
Şifre: 298374
Şifre (Tekrar): 298374
Cep Telefonu: 053…………….
Adres: Okul cad. Sınıf Sok. No: 12 Üsküdar / İstanbul

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 91 Cevabı

Aşağıda bir bölümü verilmiş olan yazıyı tamamlayınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

 • Cevap: İnsanoğlunun varlığı düşünmeye bağlıdır. Evet, insanoğlu düşünmese, varlığını bu kadar uzun süre devam ettiremezdi. Nasıl mı?Çok eski zamanlarda dünyanın bir buz çağı yaşadığını biliyoruz. O zamanki insanlar, o soğuktan korunmak için mağaralarda, ağaç kavuklarında saklanmayı düşünemeseydi, belki de tesadüf eseri bulunan ateş ile ısınabileceğini akıl erdiremeseydi, şimdiye bütün insanlık yok olmuştu.İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, gelişebilmesi, onun düşünmesine bağlıdır. Sadece düşünmek yetmez; daha iyi düşünmek gerekir. Düşündüklerini yazıya geçirmek gerekir. Böylece önceki düşünenlerin düşünceleri daha da geliştirilip daha etkili işler ortaya konabilir. Daha iyi düşünmenin yolu da okumaktan geçer.

Gelecek Derse Hazırlık

Yazma alışkanlığının sağladığı faydaları araştırınız.

 • Cevap: Bilgilerin unutulması ve/ veya kaybolması engellenir.» Yazmak stresi azaltır.» Yazmak duygusal rahatlamayı sağlar.» Yazmak hafızanın güçlenmesini sağlar.

» Yazmak öğrenmeyi kolaylaştırır.
» Yazmak hata oranını azaltır.
» Yazmak disiplinli ve planlı olmayı sağlar.
» Yazmak konuşmayı ve diksiyonu güzelleştirir, düzgünleştirir.
» Beyin gelişimine yardımcı olur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Okuma Kültürü Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91  Okumak Düşünmek İçindir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!