Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Yazılı Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (3×5=15p)

 • Cevap:

• Mısırlılar resimleri simgeleştirerek …………hiyeroglif  … denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır.
• Tarihte kullanılan ilk yazı (çivi yazısı) MÖ3200’lerde Mezopotamya’da yaşayan ………Sümerler.bulmuştur.
• Tarihte bilinen ilk kütüphane Asur Kralı Asurbanipal tarafından kurulan …Ninova Kütüphanesidir.
• Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanlara … beşeri faktörler  denir.
• Ülkemizde sanayinin. gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir.

2) Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. (3×5=15p)

(1) Piri Reis
(2) İbn Sina
(3) El-Cezeri
(4) Katip Çelebi
(5) Harezmi

 • Cevap:

( El-Cezeri ) Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır.İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir.
(Katip Çelebi ) Dünyanın her yerindeki coğrafyacılara mektuplar gönderip bilgiler toplayarak 3 yılda yazdığı “Cihannüma” Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır.
( Harezmi ) Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. Matematik (Cebir), astronomi ve coğrafya bilginidir.
( Piri Reis ) Ünlü Türkdenizcisi, haritacısı ve coğrafyacısıdır. Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir.
( İbn Sina) Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur.”Tıbbın Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır.

3) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ harfi koyunuz. (2×5=10p)

 • Cevap:

Anadolu’da kurulan Bergama Krallığı papirüs kağıdını icat etti. (D)
İlkel ziraat araçlarında daha çok hayvan gücü kullanılmaktaydı. (D)
LÖSEV lösemili çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır. (D)
Nufus artışı ve ekonomik ihtiyaçlar toprağın değerini gün geçtikçe azaltmaktadır. (Y)
Bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanır. (D)

4) Aşağıdaki tabloda Sanayi İnkılabı öncesi ve sonrası yaşanan değişimleri yazınız(2×5=10p)

ÖNCESİ – SONRASI

 • Cevap:

Üretim ve tüketim kısıtlıdır. (X)
İnsan gücüne dayalı üretim yapılıyordu. (X)
Uygulanan teknik, tecrübe ve ustalık geleneğine dayanır. (X)
Dağınık bir yerleşim yapısının oluştuğu görülür. ()
Uzak yerler insanoğlu için önemli bir sorundur. ()

5) Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?(5p)
Bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmış kurumlardır.?
A) Dernek
B) Vakıf
C) Sendika
D) Kooperatif

 • Cevap: B

6) Türk ve İslam bilginlerinin de bilimsel gelişmelere katkısı olduğunu iddia eden bir kişi aşağıdaki bilim insanlarından hangisini buna örnek olarak gösteremez?(5p)
A) Harezmi B) Kopernik C) Farabi D) Biruni

 • Cevap: B

• Bilgi nesilden nesile aktarılmaya başlanmıştır.
• Tarih öncesi dönem sona ermiş ve İlk Çağ başlamıştır.
• Elde edilen bilgiler depolanmaya başlanılmıştır.

7) Verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile gerçekleşmiştir?(5p)
A) Tekerleğin icadı B) Kâğıdın icadı C) Yazının icadı D) Matbaanın icadı

 • Cevap: C

8) Osmanlıda Dirlik topraklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.(5p)
A) Zeamet-has-tımar
B) Has-tımar-zeamet
C) Tımar-zeamet-has
D) Has-zeamet-tımar

 • Cevap: D

• Yaşamımızda vazgeçilmez bir yeri olan yazı birden bire ortaya çıkmamıştır. Binlerce yıllık bir gelişme süresinde sistemleşmiş ve bugünkü halini almıştır.
• Fenikeliler alfabeyi icat etmişler, daha sonra ki dönemlerde Yunanlılar ve Romalılar Fenike alfabesini geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini ortaya çıkarmışlardır.
9) Yukarıda verilen bilgilere göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
A) Alfabeyi ilk kullanan millet Fenikelilerdir.
B) Buluşların geliştirilmesi uzun bir süreçte ve değişik toplumların katkılarıyla olmuştur.
C) Alfabenin bulunmasıyla toplumlar arasındaki etkileşim artmıştır.
D) Buluşların gelişmesinde en önemli katkıyı Avrupalılar yapılmıştır.

 • Cevap: B

İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için bir çok araç kullanmıştır.

10) Umut Aras sosyal bilgiler sınavına hazırlanırken yukarıdaki bilgi ile karşılaşmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan birisi değildir.(5p)
A)Kil tabletlerin icadı
B)Bilgisayarın icadı
C)Pusulanın icadı
D)Kağıdın icadı

 • Cevap: C

11) “Sümerler yıldızların insan yaşamıyla ilgili çok sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle yıldızların hareketini yakından incelemeye başladılar.”; Yukarıda verilen bu durum Sümerlerde öncelikle hangi bilim dalının gelişmesine olanak sağlamıştır?(5p)
A) Matematik B) Fizik C) Tıp D) Astronomi

 • Cevap: D

12) Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde gecekondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha fazla yaşanır.
A)Tuz Gölü çevresi B) Teke ve Taşeli Platoları C) Marmara kıyıları D) Yıldız Dağları Bölümü

 • Cevap: C

13) Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararlarından biri değildir ?
A) Vergilerin düzenli toplanması.
B) Taşrada güvenlik sağlanmıştır.
C) Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanması.
D) Esnaflar arasındaki dayanışma artmıştır.

 • Cevap: D

Hazırlamış olduğumuz “7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
10
love
6
unlike
3
clap
2
angry
1
confused
1
sad
0
happy

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!