Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Test

7. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testler 4. Tema Cevapları

“7. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testler 4. Tema Cevapları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testler 4. Tema Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 42 Cevapları

1. Bu görseli en iyi ifade eden metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarılı olmak için en büyük engel yalnız olmaktır. Her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmak uzun vadede başarısızlığa yol açar. Birlikten kuvvet doğar, o nedenle takım arkadaşlarıyla çalışmak başarıyı artıracaktır.
B) Başarılı olmak için yeniliklere ve değişime açık olmak gereklidir. Değişime karşı çıkmak zorlukları da beraberinde getirecektir. Yenilikler kabullenildiğinde zorluklara meydan okumak daha kolay olacaktır.
C) Başarılı olmak için hedefe ulaşmakta yeterince istekli olunmalıdır. Hedefe ulaşabilmek için “vazgeçmek” kelimesi akıldan çıkarılmalıdır. Ancak yeterince istekli olunduğunda başarıya ulaşılabilir.
D) Başarılı olmak için çok çalışmak yeterli değildir. Önemli olan akıllıca çalışmaktır. Farklı düşünerek, farklılıklara ve yeniliklere açık olunarak başarıya daha kolay ulaşılabilir.

 • Cevap: D

2. Yazmaya yeni başlayan bazı kişilerin yaptığı bir hata vardır:—. Oysaki en son varılması gereken yerdir şiir. Çünkü şiir yazmak doğru düzgün yapılması gereken bir iştir ve her yiğidin harcı değildir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şiiri bir ön yargıyla her zaman geri planda tutmak
B) Kolay olduğunu düşünerek edebiyata şiirle adım atmak
C) Edebiyatın şiirsiz olamayacağını düşünmek
D) Şiiri düzyazıdan üstün görmek

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 43 Cevapları

3. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım Elbette daldan dala konup sonra uçacağım Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım Elbette bazen söyleyip bazen susacağım Bu dizelerde yer alan söz sanatının açıklaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Nitelik bakımından zayıf olan güçlü olana benzetilmiştir.
B) İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler yüklenmiştir.
C) Anlam bakımından birbirine karşıt kelimeler bir arada kullanılmıştır.
D) Bir özellik, olduğundan çok az veya fazla gösterilmiştir.

 • Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi bu görselde verilmek istenen mesajı en iyi ifade etmektedir?

A) Dostluk bir mum gibidir, her yer aydınlıkken belli olmaz.
B) Asıl yalnızlık kimsen varken kimsesiz kalmaktır.
C) Varlığına sevindiğin şeyler az olursa yokluğuna üzüldüğün şeyler de az olur.
D) İhtiyaçlar, içinde bulunulan duruma göre değişiklik gösterir.

 • Cevap: D

5. Romancı yaşayacak, duyacak ki yaşatsın ve duyursun. Ağlatmak istiyorsanız önce siz ağlayın. Gördüklerinizi anlamak için önce yaşamış olmalısınız. İnsan ancak yaşadığı kadarını görür, gerçek hayatında veya rüyalarında yaşadığı kadarını. Her roman, gerçeklik toprağında gelişen bir rüyadır. Bu parçadaki “gerçeklik toprağında gelişen bir rüya” sözüyle romanın hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Hayalî unsurlara ağırlık vermesi
B) Yaşanmış olayları işlemesi
C) Hayatın içindeki olayların kurgulanarak anlatılması
D) Okuyucuya kendi hayatından izler sunması

 • Cevap: 

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 44 Cevapları

6. Hayranlıkla baktığımız tablolar çoğu zaman tek bir seferde ortaya çıkmaz. Sanatçılar, genellikle işe bir taslak çizerek başlar. Ancak tablonun yapım aşamasında bazen fikir değiştirip taslakta olmayan figürler eklerler ya da önceden planladıkları figürleri çıkarırlar. Bazen de boyamaya başladıkları bir figürün yerini ya da biçimini değiştirirler. Picasso gibi bazı ressamlarsa daha önce içlerine sinmediği için yarım bıraktıkları tabloların üzerine yeni tablolar yapmakla bilinir. Sanatçının fikir değiştirerek yaptığı değişikliklerin izleri bazen resmin son hâlinde açıkça görülür; bazen de resmin tamamlanmasından yıllar sonra, kullanılan boyaların ışık geçirgenliğinin artmasıyla ortaya çıkar. Picasso gibi ressamların şaheserlerinin altındaki gizli resimleri ortaya çıkarmaksa ancak bilimsel yöntemlerle mümkündür. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bazı ressamlar beğenmedikleri tabloların üzerine yeni resimler çizmişlerdir.
B) Sanatçılar, tablolarının planlarında değişiklik yapabilir.
C) Sanatçılar eserlerini oluştururken bilimden yararlanır.
D) Bazı sanatçıların eserlerindeki değişikliklerin belirginleşmesi süreç gerektirir.

 • Cevap: C

7. Birçok kütüphanedeki kitap dizme yöntemine göre aynı konu başlığı altındaki kitaplar aynı rafta yer almaktadır. Kitabın sırt kısmına yapıştırılan etikette; konu başlıklarına göre belirlenen sınıflama numarası, yazarın soyadının ilk üç harfi ve eserin yayın tarihi yer alır. Bu sisteme göre konu başlık ve numaraları şu şekildedir: Aşağıda bir kütüphanedeki üç kitapla ilgili bilgi verilmiştir.
• Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, 1972.
• İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 2019.
• Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 2019.
Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu kitaplardan herhangi birinin künyesi olabilir?

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 45 Cevapları

8. Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İşlenmiş şeker tüketiminde belirli bir miktarın üzerine çıkılmamalıdır.
B) Erkekler kadınlardan daha fazla şeker kullanmaktadır.
C) Vücudun şeker ihtiyacı doğal gıdalarla giderilmelidir.
D) Şeker kullanım oranı yıllar geçtikçe artmaktadır.

 • Cevap: D

9.
I. tıpatıp aynı yerden kırışıp
II. katlanmaya eğilimli olması gibi
III. bir ceketin her zaman aynı yerden
IV. biz de neye alıştırıldıysak
V. ona döneriz
Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 46 Cevapları

10. Anlatım bozukluğuna yol açan bazı durumlar şunlardır:
• Aynı anlama gelen sözcük veya söz gruplarının aynı cümle içinde kullanılması
• Anlamca çelişen sözcük veya sözlerin bir arada kullanılması
• Sözcüklerin cümle içinde yanlış yerde kullanılması
Aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?

A) Çocuk az kalsın, neredeyse merdivenden düşecekti.
B) Kapıyı kendinize doğru çekiniz.
C) Tam üç yıla yakın bir zaman kuraklık yaşandı bu civarda.
D) Yeni okula geldim ki ders zili çaldı.

 • Cevap: B

11. Aşağıdaki grafikte 2013-2014 yıllarında Türkiye’de STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarından mezun olanların sektörlere göre istihdam (bir görevde, bir işte kullanma) dağılımı verilmiştir.
Bu grafikten hareketle 2013-2014 yılları karşılaştırıldığında,
I. Bazı sektörlere ait istihdam oranlarının sabit kaldığı
II. İstihdam oranlarının beklenen düzeyin altında kaldığı
III. Sektörlerde istihdam edilme sıralamasının değiştiği
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 47 Cevapları

12. Bir belediye, sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak için yolcu taşımada kullanılan ulaşım kartlarıyla ilgili hizmetleri mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır.
Uygulamayı kullanmak isteyenlerin şu talimatları yerine getirmesi gerekmektedir:
• Uygulamayı indirdikten sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için “Kayıt Ol” butonuna tıklayınız.
• “Kayıt Ol” butonunu tıkladıktan sonra gelen ekrandaki tüm kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir.
• Kişisel bilgilerinizin girişini tamamladığınızda cep telefonunuza gelen etkinleştirme kodunu girmeniz için bir ekrana yönlendirileceksiniz.
• Doğrulama işleminden sonra uygulamaya giriş için kullanılacak ekrana ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metindeki talimatlardan herhangi biriyle ilgili değildir?

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 48 Cevapları

13. Bir çiftçi, altı tarlasının bir kısmına sebze (marul, roka, tere), bir kısmına ise hububat (nohut, mercimek, fasulye) ekmiştir. Tarlaların yerleşimi şu şekildedir: Çiftçinin ektiği ürünlerle ilgili bilenenler şunlardır:
• Sebzeler yan yana ekilmiştir.
• Roka, fasulyenin altındadır.
• Mercimek nohudun solundadır.
• 6. tarlaya marul ekilidir.
Buna göre aşağıdaki ürün-tarla eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tere-5
B) Mercimek-2
C) Roka-4
D) Nohut-1

 • Cevap: D

14. Sanat adamı ister istemez gerçeği anlatır,—. Çünkü duygu, düşünce, neyi varsa hepsini bu dünyadan almıştır. Ancak insanlar iki türlüdür: Kimi kendine verilmiş olanı beğenir, onunla yetinir; kimi de onu düzeltmek, kendince daha da güzelleştirmek ister. Bunlar birbirinden kesin sınırlarla ayrılmıştır, demiyorum. Kimileri gördükleriyle yetinir. Kimileri gördüklerini işlemeye çalışır. Ancak birincide hayranlık,—. Sanatçılar ikinci gruptadır. Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (I) yapıtlarını gerçekle yoğurur
(II) ikincide yeniden biçimlendirme isteği daha güçlüdür
B) (l) gerçekleri hayallerle harmanlar
(ll) diğerinde, gördüklerini anlatma amacı vardır
C) (I) eserlerini farklılıklar üzerinden anlatır
(II) diğerinde kendince sınırları ayırma isteği söz konusudur
D) (I) sahiciliği önemser
(II) ikincide hayatı olduğu gibi anlatma dileği daha belirgindir

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 49 Cevapları

15. Aşağıdaki tabloda UV (ultraviyole) indeks değeri ve derecesine göre güneşten korunmak için alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki örnek olayların hangisinde güneşten korunmak için kişinin aldığı önlem yeterli değildir?

A) Ersin, UV indeks değeri 4 iken şapka ve güneş gözlüğü kullanarak 18 dakika bisiklet sürmüştür.
B) Derya, UV indeks değeri 1 iken güneş gözlüğü kullanarak 13.00-13.50 saatleri arasında açık hava konserine katılmıştır.
C) Levent, UV indeks değeri 10 iken şapka, güneş gözlüğü, uzun kollu giysi ve güneş kremi kullanarak 15 dakika bahçe temizliği yapmıştır.
D) Zeynep, UV indeks değeri 7 iken şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanarak açık havada 10 dakika spor yapmıştır.

 • Cevap: C

16. Satır sonunda kelimeler bölünürken dikkat edilmesi gereken kuralların bazıları şunlardır:
• Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.
• Ayırmada satır sonunda ve başında tek harf bırakılmaz.
• Kesme işareti (‘) satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır, ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.
Buna göre, örneklerinin hangilerinde satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken yanlışlık yapılmıştır?

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 50 Cevapları

17. Bu bilgilere göre aşağıdaki örnek olaylardan hangisi yay ayraç içinde verilen bellek türüyle uyuşmamaktadır?

A) Ayşe’nin Birinci Dünya Savaşı’nın başlama nedenlerini öğrenmesi (anlamsal bellek)
B) Murat’ın, aldığı başarı ödülüne baktığında iş arkadaşlarını hatırlaması (duygusal bellek)
C) Uzun bir aradan sonra çadır kuran Cem’in zorlanmaması (yöntemsel bellek)
D) Ece’nin, çocukluğunun geçtiği evin detaylarını unutmaması (eylemsel bellek)

 • Cevap: D

18. Cümle içinde bir fiil kipinin kendi anlamı dışında başka bir fiil kipinin yerine kullanılmasına “anlam kayması’’ denir. Örneğin “Bu tabaklar bitecek.’’ cümlesinde gelecek zaman kipi (-ecek), emir kipinin yerine kullanıldığından anlam kayması oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur?

A) Bekleyin, birazdan o da geliyor.
B) Otobüs durağa yaklaşıyor.
C) Unutma, bekliyorum seni yarın.
D) Nasrettin Hoca bir gün köye gider.

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 51 Cevapları

19. Aşağıdaki tabloda Ali, Burak, Ceren, Derya, Ece adlı kişilerin balık, kırmızı et ve tavuk seçenekleri ile ilgili tercihleri verilmiştir.
• Derya balık yer.
• Ali’nin üç seçeneğe karşı tutumu aynıdır.
• Ceren ve Burak’ın kırmızı et ve tavuk karşısındaki tutumu aynıdır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Burak 5. kişidir.
B) Derya kırmızı et yer.
C) Ece balık ve tavuk yemez.
D) Ceren 4. kişidir.

 • Cevap: C

20. (I) Gök bilimci Galileo Galilei 7 Ocak 1610’da teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde İtalya’nın Padua kenti üzerinde uzanan berrak gecenin içinde, ağır ağır yol alan bir ışık noktası gördü. (II) Baktığı bu nokta Jüpiter’di. (III) Gezegene, kendisinden çok daha küçük olan dört yıldızın eşlik ettiğini hayretle fark etti. (IV) Bu olay gökteki tüm cisimlerin Dünya’nın etrafında döndüğünü varsayan yerleşik anlayış ile Galileo’yu ciddi anlamda karşı karşıya getirecekti. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Bunlar gerçekte dev gezegenin etrafında dönmekte olan uydularıydı.” cümlesi getirilmelidir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

 • Cevap: C

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Beceri Temelli Testler 4. Tema Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
clap
1
love
0
happy
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!