Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Kitabı Eskici Metni Cevapları

8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Kitabı Eskici Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dikey Yayınları 1. Tema Sevgi Sayfa 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Eskici Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  

ESKİCİ

1. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kelimelerden ve kelime gruplarından hangileri metnin anahtar kelimeleri olabilir? İşaretleyiniz. 

eskici-metni-1-etkinlik-cevaplari


2. ETKİNLİK 

1. etkinlikte belirlediğiniz anahtar kelimelerle metnin diğer unsurlarını (görseller, başlık) birleştirip metnin konusunu belirleyiniz.

 • Cevap: Görselleri incelediğimde ve eskici metnini okuduğumda bu metnin konusu annesi ve babasını kaybeden talihsiz Hasan’ın Filistin’e gitmesi ve oradaki akrabası halasının yanında kalması.

3. ETKİNLİK 

a) Aşağıda verilen alana metnin özetini yazınız.

eskici-metninin-ozeti

b) Metnin özetinden hareketle belirlediğiniz ana fikri ve yardımcı fikirleri yazınız.

 • Eskici metninin ana fikri bence; insan vatanı gibi hiçbir yer olamaz ve insan vatanında özgürce ve rahatça yaşayabilir ve konuşabilir.
 • Eskici metninin yardımcı fikirleri bir çocuğun yaşadığı bir yerden uzağa gitmemesi, bir çocuk yabancı bir ülkeye gidiyorsa onun bildiği anladığı dilden konuşulmalı. 

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve metinlerle ilgili soruları cevaplayınız.

eskici-metni-4-etkinlik-cevaplari

1. Hangi metinde yazar, metnin şahıs kadrosunda yer almakta ve hikâyeyi birinci kişi ağzından anlat­maktadır? Nedeniyle birlikte yazınız.

 • Cevap: 1. metinde kahraman anlatıcının bakış açısı vardır. Kahraman kişi yazarın kendisidir. Yazar olayı anlatır.

2. Hangi metinde yazar, olayı dışarıdan izleyen bir kişinin ağzından (üçüncü kişi ağzından) anlatmak­tadır? Nedeniyle birlikte yazınız.

 • Cevap: 2. metinde ise yazar olayın içinde değildir, gözlemci durumundadır, olayın içinde değil dışındadır ve yazar gördüklerini anlatır.

5. ETKİNLİK

“Eskici” metnindeki hikâye unsurlarını aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 

eskici-metni-5-etkinlik-cevaplari


6. ETKİNLİK 

Aşağıda, metinden alınan cümleler karışık olarak verilmiştir. Metnin akışını dikkate alarak kronolojik sıra ve mantık akışı içinde cümleleri düzenleyiniz. 

eskici-metni-6-etkinlik-cevaplari


7. ETKİNLİK

Aşağıda verilen ifadeleri metne göre tamamlayınız.

 • Eskici hikayesinin ana karakteri olan Hasan dil ve yabancılaşma sorunuyla karşılaşıyor. 
 • Hasan’ın yerinde ben olsaydım bu sorunu şöyle çözerdim: Gitmiş olduğum ülkenin dilini ve kültürünü öğrenirdim. Yabancısı olduğum bu ülkenin insanlarını tanımaya çalışırdım.

8. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen ifadeleri metne göre tamamlayınız.

a) Okuduğunuz metnin başlığı neden “Eskici” dir?

 • Cevap: Çünkü hikayenin kahramanı olan Hasan’ın hayatını ve sorunu bir eskici değiştiriyor.

b) Metinde ele alınan konuya ve anlatılan olaya uygun olarak siz metne hangi başlıkları verirdiniz? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: Garip Hasan, Suskun Hasan, Hasan ile Eskici

9. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin yazarı hakkında bilgi edindikten sonra yazara ait diğer eserleri aşağıya yazınız.

eskici-metni-9-etkinlik-cevaplari


10. ETKİNLİK 

a) Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine, cümlenin anlamında değişiklik olmayacak şekilde, farklı kelimeler yazınız.

b) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

c) Aşağıdaki cevabın sorusunu siz oluşturunuz.

eskici-metni-10-etkinlik-cevaplari


11. ETKİNLİK

“Hasan vapurda eğlendi; giril giril işleyen vinçlere, üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendi.”

a) Yukarıdaki cümlede aynı kavram alanına giren ancak arasında anlam farklılığı bulunan kelime çiftini yazınız.

 • Cevap: Vapur ve sandal.

b) “Kaptan, gemi, kotra, güverte, yelkenli, tekne, yat, deniz” kelimelerinden aynı kavram alanına girenleri aşağıya yazınız.

 • Cevapgemi, yelkenli, tekne, yat. 

12. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri verilmek istenilen duygu ve düşüncenin akışına göre mantıklı bir sıra oluşturacak şekilde numaralandırınız. Daha sonra cümleleri sırasına göre birleştirerek bir paragraf oluşturunuz.

 • (2) Bu yüzden ulusal kültürümüzün temeli olan Türk dili, Atatürk’ün en çok üzerinde durduğu, en çok kafa yorduğu, en çok gönül verdiği bir konudur.
 • (4) Devrimci olarak ele alıp ona yepyeni bir gelişme alanı açmıştır.
 • (1) Cumhuriyetin getirdiği yeni kültür değerlerini halka benimsetmek Atatürk’ün önem verdiği konu­lardan biridir.
 • (3) Atatürk dilimizi bilim açısından ele alıp kendisi incelemiş, başkalarına inceletmiş.

13. ETKİNLİK 

a) “Virgül işareti birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.” açık­lamasına örnek verilebilecek cümleleri işaretleyiniz.

 • (X) Depremde yerle bir olan kentlerin, kasabaların yıkıntılarında yaşam izi sürüyorlardı.
 • (X) Düşman askerleri yaşlılara, kadınlara, çocuklara bile acımıyordu.
 • () Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız size bir sual sorayım.
 • (X) Bu güzel bahçeleri, evleri, insanları bir defa daha görmek isterdim.
 • () Umduk, bekledik, hayal kırıklığına uğradık.

b) Virgül işaretinin “Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.” görevine uygun olarak kullanıldığı ve aşağıdaki ifadelerin de yer aldığı bir cümle yazınız.

 • Cevap: İnsan kahkahaları, sevgi dolu nineler, tomurcuk açmış ağaçlar onun mutluluğunun sebebidir.

14. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen cümlelerdeki sıfat-fiilleri bulup altını çiziniz.

eskici-metni-14-etkinlik-cevaplari


15. ETKİNLİK 

Altı çizili kelimelerdeki eklerin ne eki olduğunu ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtiniz.

Zaman ekiSıfat-fiil eki

 • () Elbet o günler de gelecek. Zaman eki
 • () Gelecek yıl buralarda olmayacağım. Sıfat-fiil eki
 • () Bitmez tükenmez sitemin varmış. Sıfat-fiil eki
 • () Okunacak çok kitap var. Sıfat-fiil eki
 • () O gezide farklı farklı insanlar tanıdık. Zaman eki
 • () Tanıdık tanımadık herkes oradaydı. Sıfat-fiil eki
 • () Ne güzel sözler söylemiş. Zaman eki
 • () Geçmiş günler hep hatırımda. Sıfat-fiil eki
 • () Bu hikâye böyle bitmez. Zaman eki

16. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde hâl ve iyelik eki alan sıfat-fiillerin altını çiziniz.

eskici-metni-16-etkinlik-cevaplari

 

2022 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!