Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Fahrünnisa Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Fahrünnisa Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Fahrünnisa Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 5. Tema Duygular Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 Fahrünnisa Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

FAHRÜNNİSA (DİNLEME METNİ)

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Dinlediğiniz metnin anahtar kelimelerini tespit edip yazınız.

 • Cevap:  öğrenci
  — suskun
  — ders anlatmak
  — gafil avlanmak
  — gurur
  — korkunç korku
  — alçak gönüllülük
  — şiir kitabı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak cümleleri yeniden yazınız. Bu kelimelerle birer cümle de siz kurunuz.

 • ümleyi Yeniden Yazıyorum:
  Buna rağmen bir derste bile onun, derse kalkmak için, küçücük bir istek duyduğunu görmek bana nasip olmadı.

  Benim Cümlem:
  Küçücük bir yavruyken hep süte istek duyardı.

  İleride­ şüphesiz­ pek­ güzel ­yazacaksınız.

  Cümleyi Yeniden Yazıyorum:
  İleride kuşkusuz pek güzel yazacaksınız.

  Benim Cümlem:
  Kumdan yapacağımız kale kuşkusuz çok güzel olacak.

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 131 Cevabı

 • Cevap:

Dinlediğiniz metnin içeriğine yönelik iki soru hazırlayınız.

 1. Soru: Yazar öğrencisini dersi anlatması için kaldırınca niçin şaşırmış?

  Soru: Öğrenci niçin derse kalkmak için istek göstermiyormuş?

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dinlediğiniz metnin konusu nedir?
Cevap: Suskun bir öğrencinin davranışlarıyla öğretmenini şaşırtması.

b. Metnin başlığı ile içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Metinde Fahrünnisa isimli bir öğrenci anlatılmaktadır. Başlık da bu anlatılan işiye göre koyulmuştur.

c. Dinlediğiniz metne başlık yazmanız istenseydi nasıl bir başlık yazardınız?
Cevap: Korkunç Korku

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftan hareketle duygu, düşünce ve olayların gelişimine yönelik fikirlerinizi hikâye türünde yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap: Hayal gücünüze göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Okuduğunuz son kitabı tanıtan bir yazı yazınız. Tanıtacağınız kitabın beğendiğiniz, beğenmediğiniz özelliklerini, yazarının olaylara bakış açısını belirtiniz. Başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap: Okuduğunuz son kitaba göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri yapılarına, yükleminin türüne ve anlamına göre sınıflandırınız. Cümlelerde yüklem olan kelimelerin altını çiziniz.

 • Cevap:Fahrünnisa, lise gibi edebiyat fakültesini de büyük bir başarı ile bitirdi.
  Yapısına göre: Basit Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • O anlattıkça şaşkınlığım ve sevincim artıyordu.
  Yapısına göre: Birleşik Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • Ay­dın­lar yol­la­rın­da ge­ne yal­nız yü­rü­ye­cek­ler.
  Yapısına göre: Basit Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • Öm­rüm­de bu ka­dar du­ya­rak, kav­ra­ya­rak, be­nim­se­ye­rek ders an­la­tan öğ­ren­ci
  gör­me­miş­tim.
  Yapısına göre: Birleşik Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumsuz Cümle

  • Öğ­ret­men sı­nı­fa gir­di, yok­la­ma yap­tı.
  Yapısına göre: Sıralı Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • Ödevlerini yapmak için arkadaşına gitti.
  Yapısına göre: Birleşik Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil cümlesi, isim cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • Sı­na­vı ba­şar­dı, ama­cı­na ulaş­tı, mut­lu ol­du.
  Yapısına göre: Sıralı Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • Se­yir­ci­ler ye­rin­den fır­la­ya­rak ola­yı iz­le­me­ye baş­la­dı.
  Yapısına göre: Birleşik Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • Gü­lü se­ven di­ke­ni­ne kat­la­nır.
  Yapısına göre: Birleşik Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

  • Ağaç­lar, ba­har­da te­pe­den tır­na­ğa çi­çek­ler­le dol­muş­tu.
  Yapısına göre: Basit Cümle
  Yükleminin türüne göre: Fiil Cümlesi
  Anlamına göre: Olumlu Cümle

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir