Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Otoray Yolculuğu Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Otoray Yolculuğu Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Otoray Yolculuğu Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 3. Tema Toplum Hayatı Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67 Otoray Yolculuğu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

OTORAY YOLCULUĞU

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Okuduğunuz metnin yazarının dil ve anlatımı ile ilgili özelliklerini aşağıdaki sorulara göre cevaplayınız.

• Anlatımı nasıl cümlelerle (uzun mu, kısa mı) gerçekleştiriyor? Neden?

 • Cevap: Kısa cümlelere yer verilmiş.

• Anlatımda hangi tür kelimeleri (isim, sıfat, zamir, fiil…) sık kullanıyor?

 • Cevap:  Sıfatlara ve isimlere çok ağırlık verilmiş.

• Anlatımda söz sanatlarına yer vermiş mi? Örnekleyiniz.

 • Cevap: Karşılaştırma kullanılmıştır. => Fakat ikisi arasında adeta nalınlı adam ile patenli adam farkı var.

2. ETKİNLİK 

Metinde geçen ve anlamı bilinmeyen aşağıdaki kelime veya kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.

han, esnaf, lort, avam kamarası, saray, icat, görüş tarzı, eş

 • Cevap:

İcat: Yeni bir şey yaratma, bulma.
Görüş tarzı: Düşünceleri açıklama biçimi.
Avam kamarası: İngiltere halkının yönetime katıldığı meclis.
Esnaf: Küçük sermaye ve sanat sahibi.
Lort: Çok zengin kimse.
Han: Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
Eş: Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri.
Saray: Hükümdarların veya devlet başkanlarmın oturduğu büyük yapı.

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 63 Cevabı

“Ulaşım” kelimesinin anlamını çağrıştıran kelimeleri metinden bulup yazınız.

 • Cevap: Tren, yol, istasyon, otobüs, sefer, vapur, şoför

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri olayın veya düşüncenin yönünü değiştiren kelimelerden yararlanarak tamamlayınız.

 • Cevap:

Büyük şairin, han sahibi olduğu günleri de görürüz. Fakat ölünce kimse malını götüremeyecek.

Niğdeli arkadaş bir esnaf yahut işçi idi. Böyle olmakla beraber sermayesi oldukça fazlaydı.

Otoray görünüşte yirmi otuz kişilik büyük bir otobüs. Fakat içeri girince küçük olduğunu anladım.

Bu seyahat artık yolculuktan usandığım bir zamana rastlamış olmakla beraber beni çok yordu.

Otoray son derece munis bir dekor arasından akıp giderken kâh tekliyordu kâh hızlanıyordu.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Aşağıdaki sorulan cevaplayınız.

Okuduğunuz ‘‘Otoray Yolculuğu” adlı metindeki anlatım kimin ağzından yapılmıştır?

 • Cevap: üçüncü kişi ağzından

Okuduğunuz metnin konusu nedir?

 • Cevap: Yolculuk süreci

Okuduğunuz metnin ana fikri nedir?

 • Cevap: Ulaşımın önemi kullanılan araçlar ile değişmektedir.

6. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metne başlık yazmanız istenseydi hangi başlıkları yazardınız?

 • Cevap: Yolculuk Serüveni

7. ETKİNLİK 

Yazar, aşağıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurmuştur?

 • Cevap:  Açıklama, betimleme

Niğde’ye yaklaşıyorduk.
Yanıma oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti.
— Faruk Nafız’in Hanı, dedi.
Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina sadece Faruk Nafız’in unutulmaz “Han Duvarları” şiirinde tasvir ettiği han idi.

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Aşağıdaki görsellerden yararlanarak demir yolu taşımacılığının gelişimi ile ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerinizi anlatan bir yazı yazınız.

 • Cevap: İlk olarak yapılan demir yolu ulaşımı ile günümüz demir yolu arasında oldukça büyük farklar olduğunu bu görsellerde görmemiz mümkündür.

9. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Aşağıdaki paragrafta virgül hangi amaçlarla kullanılmıştır? Yazınız.

Şoför, daha doğrusu makinistin bana anlattığına göre Adana ve Kayseri’de oturan iki akraba, mesela bir ana kız, pazar sabahları bulundukları yerden hareket ediyor, öğleyin Ulukışla’da birleşiyorlar; akşama doğru yine evlerine dönüyorlarmış.

 • Cevap:  Özneyi ayırmak, ara cümleleri belirtmek gibi amaçlar ile kullanılmıştır.

10. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki altı çizili kelimelere yanda verilen eklerden uygun olanı getiriniz. Bu ekler, eklendikleri kelimelere hangi anlamı yüklemiştir? Söyleyiniz.

-tür, -miş, -yordu, -ydi, – dir, -yorduk

 • Cevap:

Niğde’ye yaklaşıyorduk…….

Burası Fauk Nafiz’in Hanıdır…….

Niğdeli arkadaş bir esnaf yahut işçiydi…….

Otoray cilalı raylar üstünde yağ gibi kayıyordu…….

Bu otoray yolları adeta çocuk oyuncağına çevirmiş…….

Otoray görünüşte yirmi otuz kişilik büyük bir otobüstür…….

b. Altı çizili kelimelerin türlerini fark ettiniz mi? Hangileri isim, hangileri fiildir? İsim olan kelimeler Fiil olan kelimeler

 • Cevap:
 • yaklaşı: fiil
 • Hanı: İsim
 • İşçi: İsim
 • Kayı: Fiil
 • çevir: fiil
 • otobüs: isim

11. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Aşağıdaki cümleler özne ve yüklemden oluşmuştur. Özne ve yüklemleri, altını çizerek gösteriniz.

 • Cevap:

Kentin sokakları pırıl pırıldı.
• Fahriye Abla, güzel bir şiirdir.
• Mutluluk, evin bahçesinde büyüyen çam ağacıdır.
• Güzel ile çirkin yan yanadır.
• Küçük kız hasta oldu.
• Ahmet’in babası telefon etti.
 Otuz beş yaş yolun yarısıdır.

12. ETKİNLİK 

Aşağıdaki çekimli fiillerle ek fiil almış isim soylu kelimeleri kullanarak Özne ve yüklemden oluşan cümleler kurunuz.

yardım etti

 • Cevap: O yardım etti.

cesur olur

 • Cevap: Böyle insanlar cesur olur.

gitti

 • Cevap: O gitti.

güzeldir

 • Cevap: Sevmek güzeldir.

en büyük tutkumdur

 • Cevap: Gitar çalmak en büyük tutkumdur.

öğrencidir

 • Cevap: O öğrencidir.

büyükmüş

 • Cevap: Evleri büyükmüş.

söylemiş

 • Cevap: Annem söylemiş.

bağımsızlığımızın simgesidir

 • Cevap: Bayrak bağımsızlığımızın simgesidir.

göklerdedir

 • Cevap: Al bayrak göklerdedir.

okuyor

 • Cevap: Kardeşim okuyor.

telefon etti

 • Cevap: Annen telefon etti.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir