Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Kişiler Arası İletişim ve Kitle İletişimi Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Bilgin ile Hoca Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Selim Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Selim Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Selim Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 1. Tema İletişim Sayfa 21, 22, 23, 24, 25 Selim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

SELİM

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplan aşağıda verilmiştir. Bunların anlamlarını tahmin edip yazınız. Sonra aynı kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup karşılaştırınız.

Cevap:

 • zeki: anlama, kavrama yeteneği çok ileri düzeyde olan
 • taşra: bir ülkenin başkenti ya da ana kentleri dışındaki yerlerin tümü.
 • kabiliyet: bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme ya da bir etkiyi alabilme yeterliliği, gücü
 • yazlık gömlek: Rahat ve hafif bir gömlek türü.
 • rekabet: aynı işi yapan kimseler ya da kuruluşlar arasındaki daha iyiye ulaşma, daha iyi sonuç alma yarışması.
 • lastik gibi: Uzayıp giden.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve deyimleri anlamlarına uygun olarak cümlelerde kullanınız.

Dostluk

 • Cevap: Dostluk değeri ölçülmeyecek bir zenginliktir.

İçine düşmek

 • Cevap: O kadar güzeldi ki içine düşersin.

İçinden söküp atmak

 • Cevap: İçimden söküp atmak zaman alacak.

Esvap

 • Cevap: Esvaplarını giyinip de yola çıktı.

Yüreği sızlamak

 • Cevap: O kazada ölenlere yüreğim sızladı.

Meslektaş

 • Cevap: Meslektaşımla yeniden görüşmek çok güzel bir duygu.

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Metnin içeriğine yönelik dört soru hazırlayıp cevaplayınız.

Cevap:

 • Soru: Selim’in babası ne iş yapıyordu?
 • Cevap:  Tenekeciydi.

*************

 • Soru: Öğretmen kaç öğrenci olduğunu söylemiştir?
 • Cevap: yaklaşık 50

*************

 • Soru: Öğretmen Selim’e neden üzülmüştür?
 • Cevap: Çünkü kış vakti üzerinde sadece yırtık bir yazlık gömlek olduğu için.

*************

 • Soru: Selim ailesini seviyor muydu?
 • Cevap: Yaşadığı her türlü zorluğa rağmen çok sevmektedir. Hem annesini hem de babasını.

*************

4. ETKİNLİK 

“Selim” adlı metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden ya da hangilerinden yararlanılmıştır? Örnekleyiniz.

 • Cevap: Öyküleme tekniğinden, betimlemelerden ve karşılaştırmalardan faydalanılmıştır.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerdeki kişilerin nasıl konuştuklarını tahmin edip altlarına yazınız. Bunlardan hangileri dilimizin farklı özelliklerini kullanmaktadır?

Cevap:

 1. Resim: Öğretmen genelde İstanbul ağzıyla konuşmaktadır.
 2. Resim: Şoför halk ağzını daha çok kullanmaktadır.
 3. Resim: Çiftçi köy ağzını kullanmaktadır.

6. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki metinde iki nokta, uzun çizgi ve tırnak işaretinin kullanıldığı yerleri tespit ediniz.

 • Cevap:

Ahmet, eve geç kalmanın korkusu içinde, kapıda bekleyen kardeşi İsmete soruyordu
Babam geldi mi?
Evet.
Benim için bir şey söyledi mi?
Hiç konuşmadı.
Annem bir şey söyledi mi?
Sana çok kızdı fakat babama, seni çarşıya gönderdiğini söyledi.
Yaşasın anneciğim!
diyerek Ahmet, birden içeriye koştu; mutfakta yemek hazırlamakla meşgul olan annesinin yanaklarından öperek ondan özür diledi.

b. İçinde tırnak işareti, iki nokta ve uzun çizgi geçen bir paragraf oluşturup yazınız.

 • Cevap:

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin altını çiziniz.

 • Cevap:

• Bizi biz kılan konuşma gücümüzdür.
• Yazıma başlarken söylediğim gibi biraz hastaydım.
• Böyle olunca da akıl gelişemez, paslanır.
• Bu işi böyle aylarca -hem de hiç aksatmadan– devam ettirebilmek için derine inen bir zekâ ile beraber tükenmez bir sabır da lazımdır.

b. Altını çizdiğiniz fiilimsileri, aldıkları fiilimsi ekine göre türlere ayırıp tablodaki yerlerine yazınız.

Fiilimsiler

 • Cevap: konuşma, söylediğim, gelişemez, aksatmadan, inen

Aldığı fiilimsi eki

 • Cevap: -me  /  -dik   /  -mez    / -an

Fiilimsi türleri İsim – fiil

 • Cevap: konuşma

Fiilimsi türleri  Sıfat – fiil

 • Cevap: söylediğim, gelişemez, inen

Fiilimsi türleri Bağ- fiil

 • Cevap:

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin noktalı yerlerine uygun fiilimsi ekleri yazarak cümleleri anlamlı hâle getiriniz.

 • Cevap: Konuşma, süsleyen, kaçmak, konuşma, etmeye, toplanmasını, bilen, olmasını, bırakıp, göçüp, gitmelerini, olmalarını, bırakıp, dinleyenleri, avutup, yaşamayı, sevdirme…

9. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Aşağıdaki fiilimsileri kullanarak cümleler kurup yazınız.

Konuşmak

 • Cevap: Konuşmak iletişimin temelidir.

Yazarak

 • Cevap: Yazarak daha iyi anlıyorum.

Okumadan

 • Cevap: O kitabı okumadan geçme.

Gelişmiş

 • Cevap: Gelişmiş toplumlar zengin toplumlardır.

Bilen

 • Cevap: Bu soruyu bilen çıkmadı.

Tanışır tanışmaz

Görünce 

 • Cevap: Onu görünce tanışır tanışmaz seversiniz.

Tatmak

 • Cevap: Tatmak için bir kaşık almıştı.

Yakacak

 • Cevap: Yakacak odun da bitmişti.

Bakıp

 • Cevap: Ona bakıp da mutlu olmamak mümkün değildi.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir