Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Tatlı Dil Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Tatlı Dil Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Tatlı Dil Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 1. Tema İletişim Sayfa 11, 12, 13, 14, 15 Tatlı Dil Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TATLI DİL

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 11 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin edip yazınız. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi kontrol etmek için sözlükten anlamlarını bulunuz.

 • Cevap:

vitrin

 • Anlamıyla ilgili tahminim: Sergilenmek için kullanılan yer.
 • Sözlükteki anlamı: Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen: Sarışın bir kız, pastacının vitrinine dikkatle bakıyordu. –P. Safa. 2. İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış camlı dolap: Vitrinin yan aynasında eşyayı seyreder gibi görünerek kendime de bakıyorum.-R. H. Karay.

baştan savmak

 • Anlamıyla ilgili tahminim: İstemediğimiz bir kişiye başımızdan uzaklaştırmak.
 • Sözlükteki anlamı: Bir istekte bulunan kimseyi bir bahane bularak yanından uzaklaştırmak, onun isteğini yerine getirmemek

mucize

 • Anlamıyla ilgili tahminim: İnanılmaz olaylar.
 • Sözlükteki anlamıa. (mu:cize) 1. din b. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, hâller, tansık. 2. İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay: “Onca hayhuy arasında, gündeliğin olağan mucizelerini iyiden iyiye unutmuştu. –M. Mungan. 3. İnsan aklının alamayacağı olay: “Şırınga nasılsa umduğumdan çok daha iyi bir tesir yaptı ve zavallı Hacı Ömer, bunu benim bir mucizem gibi gördü.” –R. N. Güntekin. 4. sf. mec.Olağanüstü, şaşırtıcı: Onların aşkı ve evlilikleri zaten bir mucize değil miydi

hüner

 • Anlamıyla ilgili tahminim: Bir işle ilgili ustalık.
 • Sözlükteki anlamıa. Beceri isteyen ustalık, beceriklilik: Benim gibi kurak çölde yaşayanların şiirden, hünerden dem vurmaları nasıl mümkün olur? –A. Kabaklı.

olgun

 • Anlamıyla ilgili tahminim: Olaylara farklı bakabilen.
 • Sözlükteki anlamı: (meyveler için) yenebilecek duruma gelmiş, olgunlaşmış. (insanlar için) bilgisi, görgüsü ve hoşgörüsü gelişmiş, olayları geniş bir açıdan değerlendirebilen.

can yakmak

 • Anlamıyla ilgili tahminim: Başka bir insana acı vermek.
 • Sözlükteki anlamı: insanlara eziyet etmek, zulmetmek.”Padişah, çok can yakmıştı”2. insana acı, üzüntü vermek, üzmek, sıkıntıya yol açmak.

2. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevabı

Aşağıdaki kelime gruplarını ve deyimleri kullanarak kendinizi anlatan cümleler kurunuz.

 • Cevap:

tatlı dil: Ben tatlı dilli bir insanım.
güler yüz: Güler yüzlü olduğum için beni severler.
hayat anlayışı: Hayat anlayışım başkalarından farklıdır.
ağzından bal akmak: Bazen o kadar güzel konuşurum ki ağzımdan bal akar.
doğru söz: Doğru sözlü bir insan olduğum için insanlar beni sever.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin içeriğine göre aşağıdaki cümleleri değerlendiriniz. Bu cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

 • Cevap:

(D) İnsanları diğer varlıklardan ayıran özellikleri, konuşma yetenekleridir.
(D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
(Y) “Dil yarası yaraların en hafifidir.” derler.
(D) Nice güzel insanlar vardır ki dilleri yüzünden sevilmezler.
(D) Tarihte tatlı dille memleketlerin bile fethedildiği görülmüştür.
(D) Tatlı dilli, güler yüzlü insanlar her zaman sorumluluklarını bilir.
(Y) “Kalk şunu yap!” dedikleri zaman onu yapmaya mecbursunuz.
(D) Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

4. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Aşağıdaki paragrafı okuyup paragrafta anlatılanlara farklı çözümler üretiniz.

Tatlı dil insan için başlı başına bir kuvvettir. Dünyaya biraz sevimli olarak gelmenin elbette büyük avantajları var. İnsanlar başkaları hakkmdaki ilk hükümlerini yüzlerine bakarak verirler; sonra konuşmaları yoklanır. Gerçi insanın dili ağzının içinde kolay dönmüyorsa düşüncelerini çabucak, güzel cümleler hâlinde ağzından dökemiyorsa bu gibi hâllerde susmak en emin çaredir. Konuşmaktaki noksanlarını bilen bazı zeki insanlar susmayı becermek suretiyle muvaffak olurlar. Bütün ömürleri boyunca sustukları için yükselmiş insanlar çoktur. Ama asıl muvaffakiyet konuşmakla olur. Güler bir yüz, tatlı bir dille tamamlandığı zaman insana bütün kapılar açılır. Söze başlarken de söylediğim gibi tatlı dil, sevimli görünmeyen hatta soğuk görünen yüzleri bile ısıtır, cana yakın kılar. Tatlı dile bütün kapıların açılması bundandır.

 • Cevap:

• İnsanlar başkaları hakkıdaki ilk hükümlerini yüzlerine bakarak verirler.

 • Ben olsaydım: Ben ilk hükmümü böyle vermez konuştuğu ilk cümlelere göre verirdim.

• Bütün ömürleri boyunca sustukları için yükselmiş insanlar çoktur.

 • Bana göre: Bana göre yanlış bir kanıdır, konuşarak kendimizi ifade etmeli ve başarılar kazanmalıyız.

• Tatlı dil bütün kapıları açar.

 • Bence: Evet, bence de öyle. Tatlı dilin açamayacağı kapı yoktur.

5. ETKİNLİK 

“Tatlı dil insan için başlı başına bir kuvvettir.” cümlesinde anlatılmak isteneni açıklayan bir yazı yazınız.

 • Cevap: Tatlı dilli olmak bize ayrıca bir güç verir. Çözülmesi zor pek çok olayı tatlı dilimizle çözebiliriz. Tatlı dil bizi diğer insanlardan daha güçlü yapar.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Aşağıdaki metinde geçen yazımı yanlış kelime ve kavramları tespit edip altını çiziniz. Bunların doğru yazımını alttaki noktalı yere yazınız.

“Çocuklu ailelerin, küçüklere ulusal tarihimizin dahisi mustafa kemal’i tanıtmak üzere Anıtkabri ziyaret için, yabancı ise ankara kalesini, roma ve augustos (Ogüst) tapınaklarını, anadolu medeniyetleri müzesini görmek için yolları mutlaka Ankara’dan geçerdi.
gerçek ankaralı olduğunu sık sık gururla yenileyen baba annenin hazırlattığı meşhur ankara tavasını yedikten sonra doğru Atatürk orman çiftliği’ne gidilirdi. Atatürkünde sevdiği o ünlü aoç kaymaklı dondurması kağıt kutusundan kaşık kaşık yutulurdu. Türkiyenin en zengin hayvanat bahçesi gezilir ve mohini mutlaka ziyaret edilirdi. Mohini, hintçe ‘bir tanem’ anlamına gelen türkiyenin ilk fiilinin adıdır.”

Cevap: Özel isimlerin iilk harfi büyük yazılır. Kelimelerin doğru yazımız sırasıyla aşağıdadır.

 • Mustfa Kemal’i
 • Anıtkabir’i
 • Ankara Kalesi
 • Roma ve Augostos tapınakları
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 • Ankaralı
 • Ankara Tavası
 • Atatürk Orman Çiftliği’ne
 • Atatürk’ün de
 • Türkiye’nin
 • Mohini
 • Türkiye’nin

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerde virgülün hangi amaçla kullanıldığını yanlarına yazınız.

 • Cevap:

• Umduk, bekledik, düşündük. (Sıralanan yargılar için)
• Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, her sabah işine bu yolla giderdi. ()
• Sesimi beğendiysen kafese koymana gerek yok, ben, zaten senin bahçenin bülbülüyüm. ()

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevabı

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen kelimelerden isim ve fiil olanların altlarını çiziniz. Bu kelimeleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Tartışınız.

Yaşlı kadın sobanın yanında örgü örüyordu. (isim: yaşlı kadın, örgü) (fiil: örüyor)
• Bir gün sizler de yaşlanacaksınız. (fiil: yaşlanmak)
Titreyecek elleriniz, ayaklarınız.  (fiil: titremek)
Okul müdürü odasının penceresinden merakla dışarı bakıyordu.  (isim: okul müdürünün odasının penceresi) (fiil: bakmaj)

 • Cevap: İsimler bir varlığı adını karşılarken, fiiller iş oluş hareket bildirir.

b. Aşağıdaki cümlelerde fiil soylu olduğu hâlde fiil özelliği taşımayan, fiilimsi özelliği taşıyan kelimelerin altlarını çiziniz.

 • Cevap:

• Yorgunluktan halsiz düşen bebek annesinin kucağında uyudu.
• Evinizi silip süpüren varsa değmeyin keyfînize.
• “Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.” (Seneca-Seneka)
• Tanıdık insanlar gelip görmeden buradan ayrılmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdi.

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki şiirde geçen fiilimsilerin altlarını çiziniz. Sonra bu fiilimsilerin türlerini belirtiniz.

 • Cevap:

2
like
1
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

16 Yorumlar

 1. Türkçeseveröğrenci

  İyi bir site

 2. iyi bir site deil

 3. Like ?? kfkfıvfk

 4. Yukarıda yazılı. Olan bir kelime yanlış yazılmıştır oda Mustfa Kemal’i yazısıdır

 5. Yukarıda yazılı olan bir kelime yanlış yazılmıştır oda Mustfa Kemal’i yanlış yazmışlar

 6. helal olsun yapana çok teşekkürler

 7. Süper bir site??

 8. kelime yanlışı var ama bişey olmaz teşekrürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir