Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Yazılı Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1. Zafer ‘zafer benimdir’ diyebilenindir; başarı ‘başarılı olacağım’ diye başlayanın ve ‘başarılı oldum’ diyebilenindir. K. Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözü, hangi kişilik özelliğinin bir yansımasıdır?
A. İleri Görüşlülük
B. Liderlik
C. Kararlılık
D. Askeri Deha

  • Cevap: C

I. Patronun kendi dininden olan çalışanlarına ayrıcalık tanıması
II. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
III. Halkın 15 Temmuz’da darbeye karşı koyması
IV. Sosyal Bilgiler Öğretmeninin öğrencilerinde ülkemizi geliştirmek ve güçlendirmek konusunda bilinç oluşturması

2. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesine uygundur?

  • Cevap: II-III VE IV

3. Atatürk’ün ‘Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.’ sözü aşağıdaki hangi iki ilkeyle doğrudan ilişkilidir?
A. Cumhuriyetçilik- Devletçilik
B. Halkçılık- Laiklik
C. Halkçılık- Milliyetçilik
D. Devletçilik- İnkılapçılık

  • Cevap: B

I. Yapılacak işlerde akıl ve bilimi referans almak
II. İnsanların seçme ve seçilme hakkına sahip olması
III. İnsanların istediği dine inanmada ve istediği fikri benimsemede özgür olması
IV. Çağın gereklerine uygun kuramların kurulması
4. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri Laiklik ilkesine uygun tanımlardır?
A. Yalnız III
B. I ve IV
C. I ve II
D. I ve III

  • Cevap: D

5. Siyasi alandaki çalışmalar, milli egemenlik anlayışını hâkim kılmak ve yönetim sistemini çağdaşlaştırmak için yapılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan çalışmalardan biri değildir?
A. Ankara’nın Başkent ilan edilmesi
B. 1924 Anayasasının kabulü
C. Saltanatın Kaldırılması
D. Medeni Kanun’un kabulü

  • Cevap: D

6. Dini kurallara dayanan ‘Mecelle’ yerine 17 Şubat 1927’de, sorunlara pratik ve akılcı çözümler getiren ve çağın sosyal ihtiyaçlarına cevap veren İsviçre Medeni Kanun’u kabul edildi.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’la ilişkilendirilemez?
A. Mirasta kadın-erkek eşitliği sağlandı.
B. Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı.
C. Resmi nikah zorunlu hale getirildi.
D. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

  • Cevap: A

İtilaf Devletleri, Lozan barış görüşmelerine TBMM ve Osmanlı hükümetini birlikte davet etmişlerdir. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur ve arkadaşlarının meclise verdiği önerge kabul edilerek halifelik ve saltanat birbirinden ayrılmış, saltanat kaldırılmıştır. Böylece Osmanlı Hükümetinin varlığı hukuken sona erdirildi. Laik devlet anlayışının ilk adımı atılmış oldu.
7. Parçada verilen bilgilere göre İtilaf Devletlerinin Lozan barış görüşmelerine TBMM ve Osmanlı Hükümetini birlikte davet etmelerindeki amaçları nedir?
A. Kalıcı barışı sağlamak
B. Ortak bir hükümetin kurulmasını sağlamak
C. Aralarındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak Sevr’i kabul ettirmek
D. TBMM’ye desteğini bildirmek

  • Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesi doğrultusunda Türk köylüsüne yönelik yapılan bir çalışmadır?
A. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
B. Aşar vergisinin kaldırılması
C. Varlık vergisinin getirilmesi
D. Mecellenin kaldırılması

  • Cevap: B

9. Osmanlı Devleti’nde en önemli eğitim kurumlarından medreselerin zamanla bozulmuş, akıl ve bilimden uzaklaşarak sadece dini eğitim veren kurumlar halini almıştırlar. Yeteneksiz kişilerin eğitim kuramlarını doldurmasıyla beraber Osmanlı eğitim sistemi çökmüştür. Yeni kurulan Cumhuriyetin eğitim politikası akıl ve bilimi temele alan bir anlayışla hareket edilmesi gerekliliği üzerine kurulmuştu. Beraberinde birçok yeniliği de getirmişti.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden değildir?
A. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B. Üniversite Reformu’nun yapılması
C. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
D. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

  • Cevap: B

‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. ’
‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.’
‘Vatandaşlar! Düşününüz ki bir toplumun yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmez. Bundan insan olarak utanmak lazımdır.’

10. Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi alanda söylendikleri eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
A. Eğitim
B. Sanat
C. Spor
D. Toplumsal

  • Cevap: D

Hazırlamış olduğumuz “8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
3
love
2
unlike
1
happy
1
clap
1
sad
0
confused
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!