Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Test 1

Ana Sayfa / Test Çöz / 8. Sınıf Testleri / İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Test 1
8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nde öğrenim gördüğü dönemde milliyetçiliği ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’dan, vatan sevgisini ön plana çıkaran Namık Kemal’in eserlerinden etkilenmiştir. Arkadaşı Ömer Naci sayesinde de şiire ilgi duymuştur.

Parçaya göre, Mustafa Kemal eğitim gördüğü Manastır şehrinden daha çok hangi açıdan etkilenmiştir?
A) Düşünce hayatı
B) Eğitim hayatı
C) Askerlik hayatı
D) Aile hayatı

Doğru!

Yanlış!

2. İstanbul Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Mustafa Kemal, ilk görev yeri olarak 1905 yılında Şam’a atandı ve burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurmuştur. Cemiyetin isminin neden vatan ve hürriyet olduğunu soran arkadaşına şu cevabı vermiştir. “Ancak hür fikirli insanlar vatanlarına faydalı olabilir.”
Bu parça Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz?
A) Teşkilatçılığı
B) Liderliği
C) Alçak gönüllülüğü
D) Vatanseverliği

Doğru!

Yanlış!

3. Mustafa Kemal, 1917 yılında merkezi Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığı’na atandı. Bu cephede görevli olan Alman komutan Türk askerlerinin İngilizlere taarruz etmesini istiyordu.Mustafa Kemal, silah ve cephane bakımından yetersiz olunması ve cephenin çok geniş olmasından dolayı Alman komutanın verdiği emirleri eleştirdi. Eleştirilerinden sonuç alamayan Mustafa Kemal görevinden istifa ederek İstanbul’a döndü.

Parçaya göre, Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Açık sözlü bir kişiliğe sahip olmasıyla
B) İdealist bir kişiliğe sahip olmasıyla
C) Kararlı bir kişiliğe sahip olmasıyla
D) Barış taraftarı olmasıyla

Doğru!

Yanlış!

4. Osmanlı aydınları 20. yüzyılın başlarında devletin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için bazı fikir akımları ortaya çıkarmışlardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?
A) Batıcılık
B) Milliyetçilik
C) Osmanlıcılık
D) Türkçülük

Doğru!

Yanlış!

5. Doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrine 1907 yılında askerî görevle tekrar gelen Mustafa Kemal, burada İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. Toplantılarda görüşlerini cesaretle savunan Mustafa Kemal, ordunun siyasetten uzaklaşması gerektiğini savunduğundan ve cemiyetin ileri gelenleri ile fikir uyuşmazlığı yaşadığı için cemiyetten ayrılmıştır.

Parçaya göre Mustafa Kemal’in Selanik’teki bu faaliyetleri, Millî Mücadele’deki liderliğine hangi açıdan katkı sağlamıştır?
A) Ekonomik
B) Kültürel
C) Siyasi
D) Toplumsal

Doğru!

Yanlış!

6. Selanik, OsmanlI Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı. Kentte çoğunluğu oluşturan Türklerin yanı sıra Rum, Bulgar, Sırp ve Yahudiler birlikte yaşamaktaydı. Selanik’in liman şehri olması ve demir yolu ile İstanbul’a kadar ulaşımın yapılması Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olmasına neden olmuştur.

Parçaya göre, Selanik ile ilgili yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Çok uluslu bir yapıya sahiptir.
B) Avrupa’nın en modern limanına sahiptir.
C) Ticaret farklı yollarla sağlanmaktadır.
D) Selanik, Osmanlı Devleti için önemli bir kenttir.

Doğru!

Yanlış!

7. Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesinde okurken, komşularının oğlunun giydiği askeri kıyafetten etkilenmiş ve asker olmaya karar vermiştir. Ailesinden gizlice askeri rüştiye sınavına girmiş ve Selanik Askeri Rüştiyesini kazanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ailesinden habersiz sınava girdiğine
B) Yaşadığı çevreden etkilendiğine
C) Askerlik hayatının başladığına
D) Ailesinin yönlendirmesi ile asker olduğuna

Doğru!

Yanlış!

8. Selanik şehrinde çok uluslu yapının olması;
I. Kültürel etkileşimin yaşanmasına
II. İnanç birliğinin oluşmasına
III. Toplumsal hoşgörünün gelişmesine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

9. “Gerçekten tam kararlılık ve ısrar ile sürdürülen ve savunulan bağımsızlık, hak ve özgürlük davalarının başarısını kökünden engelleyecek hiçbir kuvvet düşünülemez.”

Mustafa Kemal bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Bağımsız milletlerin daha güçlü olduğunun
B) Özgürlük için her yolun denenmesi gerektiğinin
C) İnsanların haklarını savunurken kararlı olmalarının
D) Bağımsız ve özgür olabilmek için kararlı olmak gerektiğinin

Doğru!

Yanlış!

10. 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak Şam’a
atanan Mustafa Kemal 1909 yılında 31 Mart Ayaklanmasfnı bastıran Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanlığı’nı yaptı. İtalyanlar’a karşı Trablusgarp’ta başarı ile mücadele etti. Başarılarından dolayı binbaşı rübesine terfi eden Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’nde elde ettiği başarılar ile Albay rütbesine yükseldi. Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı gösterdiği başarı ile Tuğgeneralliğe yükseldi.

Buna göre, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Gösterdiği başarılar sonucunda rütbelerinin değiştiğine
B) Farklı bölgelerde görev yaptığına
C) Milli Mücadele’nin lideri olduğuna
D) Aldığı görevlerde başarıyla mücadele ettiğine

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
3
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir