Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1) İngilizlerin Karadenizde karışıklık çıktığını söyleyerek Osmanlı’yı uyarması üzerine asayişi sağlamak için Mustafa Kemal hangi görevle bölgeye gitmiştir?
A) 9. Ordu Müfettişi
B) Harekat Ordusu Komutanı
C) Kuvayı Milliye Komutanı
D) Anafartalar Grup Komutanı

2) Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın dayanacağı temel güç açıkça vurgulanmıştır?
A) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir.
B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
D) Milletin haklarını savunacak bir kurula ihtiyaç vardır.

3) Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir gibi komutanlara da imzalatması;
1 – İstanbul hükümetini temsil ediyor olmaları
2 – İstanbul Hükümetinin görevini yerine getirmesi
3 – Ulusal mücadeleyi kişisellikten çıkarmak istemesi
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2

4) Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine askerlik görevinden istifa ederek ilk kez sivil bir vatandaş olarak katılmıştır?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelge
C) Sivas Kongresi
D) Erzurum Kongresi

5) Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi yabancı etkisinin kabul edilmeyeceğinin göstergesidir?
A) Manda ve himaye kabul edilemez.
B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
C) Azınlıklara sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.
D) Milli meclis derhal toplanarak hükümet işlerini kontrol etmeye çalışacaktır.

6) Aşağıdaki kongrelerden hangisi hem toplanış şekli  hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir?
A) Erzurum
B) Sivas
C) Balıkesir
D) Alaşehir

7) Sivas Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak ve kurtuluş savaşını tek elden yürütmek amaçlanmıştır?
A) Manda ve himayenin reddedilmesi.
B) Erzurum’da alınan kararların kabul edilmesi.
C) Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi.
D) Mebusan Meclisi’nin toplanmasının ifade edilmesi.

8) Sivas Kongresi’nden sonra oluşturulan Temsil Heyeti Ali Rıza Paşa Hükümetiyle Amasya’da bir araya gelerek aralarında Amasya Protokolünü imzalamışlardır.
Buna göre;
1 – Amasya Protokolü padişahtan gizli yapılmıştır.
2 – Temsil heyeti padişah yanlısı davranmıştır.
3 – İstanbul hükümeti Temsil Heyetini hukuki olarak tanımıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2

9) Misakımilli’de yer alan bazı kararlar şunlardır:
• Mondros Mütarekesi imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür
• Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır
• Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar olacaktır.
Buna göre;
1 – Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.
2 – Türk vatanının sınırları belirlenmiştir.
3 – Azınlıklara tanınan hakların sınırı belirlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1, 2 ve 3

10) TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur?
A) Sivas Kongresi
B) Amasya protokolü
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum kongresi

11) İtilaf Devletleri İstanbul’u ablukaya alarak başkenti baskı altında tutmuşlardır. Fakat İstanbul’u resmen işgal etmemişler istediklerini Padişah aracılığıyla zorla yaptırmaya çalışmışlardır.

Buna göre İtilaf Devletleri aşağıdaki olaylardan hangisiyle kontrolün ellerinden gideceğinden korkarak İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir?

A) Amasya Protokolünün imzalanmasıyla
B) Mebusan Meclisi’nde Misakı Millinin kabulüyle
C) Sivas Kongresinin ulusal bir şekilde toplanmasıyla
D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla

12) 1-  Amasya Protokolü
2- Erzurum Kongresi
3- Havza Genelgesi
4- Amasya Genelgesi
Yukarıda verilenlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
1 – 2 – 3 – 4
B) 2 – 3 – 4 – 1
C) 3 – 4 – 2 – 1
D) 4 – 2 – 1 – 3

Test 6  1. A  2. B   3. C   4. D   5. A   6. B   7. C   8. C   9. D   10. D   11. B   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir