Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Kişisel Gelişim Sayfa 1 Mikrop Savaşları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. “Benlik” sözcüğü size neler çağrıştırıyor?

 • Cevap: Benlik sözcüğü bana insanın kendini bilmesini kendisiyle ilgili artıları ve eksileri bilmesini çağrıştırıyor. Bir kimsenin kendisini kendisi yapan özellik, kişinin öz varlığı, kendilik, kişilik anlamlarına da gelmektedir.

2. İnsanların sizi hangi özelliklerinize göre değerlendirmelerini istersiniz? Neden?

 • Cevap: Beni karakter özelliklerime göre değerlendirmelerini isterim. Dış görünüşüme ya da maddiyata göre değerlendirmeleri pek isteyeceğim bir şey olmaz. Bana önce insan gözüyle bakmalarını benim nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığımı düşünerek davranmalarını isterdim.

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 11 Cevabı

a) Aşağıdaki sözcüklerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

benlik

 • Tahminim: İnsanın kendini bilmesi. Karakter özellikleri.
 • Sözlük Anlamı: Bir kimsenin kendisini kendisi yapan özellik, kişinin öz varlığı, kendilik, kişilik.

şaheser

 • Tahminim: Herhangi bir sanat dalında ortaya konmuş estetik anlamında önemli bir eser.
 • Sözlük Anlamı: Üstün ve kalıcı nitelikte olan yapıt.

çipil

 • Tahminim: Çapak, gözdeki kir.
 • Sözlük Anlamı: (göz için) kirpikleri dökülmüş ya da ağrılı, hastalıklı.

ruh

 • Tahminim: Maneviyat, insanı insan yapan en önemli özellik.
 • Sözlük Anlamı:  Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanın vücudunda bulunduğunu kabul ettikleri, yaşamın özü saydıkları, canlılığı sağlayan, maddesel olmayan varlık, ölümsüz sayılan töz, ilke.

çaba

 • Tahminim: Harcanan emek.
 • Sözlük Anlamı: Para ödemeden, karşılıksız alınan şey, karşılıksız, parasız.

değer

 • Tahminim: Paha, verilen kıymet.
 • Sözlük Anlamı: Bir şeyin gerekliliğini, önemini belirlemeye yarayan saymaca ölçü.

b) Yukarıdaki tabloda anlamını bulduğunuz sözcükleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:
 • Benlik özellikleri insanı diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir.
 • Şaheserler bırakmış bir sanatçıydı.
 • Çipil çipil bakan gözleri vardır.
 • Ruh bedenden ayrılmadan insan ölü sayılmaz.
 • Çabalamadan hiç bir şey elde edilemez.
 • Bir şeyin değeri ne kadar çoksa o kadar az bulunur.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre kendine değer veren insan neler yapabilir?

 • Cevap: Kendine değer veren insan etrafına da değer verir. Etrafındaki anlar ve etrafındakilere yardımcı olabilir.

2. “Dünya sizin için bir şaheser olsun ve dünyaya şaheserler sunun.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?

 • Cevap: Önce insan kendini önemli hissetmeli bu dünyada kendisinin bir şaheser olduğuna inanmalı ve bu dünyada kendinden sonrakiler için bırakacağı şaheserler 0lmalı demek istemiştir.

3. Metinde kendine değer vermekle kendini beğenmek arasındaki fark nasıl açıklanmıştır?

 • Cevap: Kendine değer veren insan bu dünyada kendisinin önemli bir yeri olduğuna inanan insandır. Kendini beğenen insan ise ne yazık ki kendisini başkalarından daha değerli gören bir insandır. Değerli görmekle üstün görmek arasında önemli bir karakter farklılığı vardır.

4. Metnin ana fikri nedir?

 • Cevap: İnsanın kendisini değerli görmesidir.

5. Hayatta değer verdiğiniz üç şey olarak neleri sıraladınız? Neden?

 • Cevap:
 • Kendimi
 • Ailemi
 • Arkadaşlarımı

6. Yazar benlik konusunu nasıl anlatmıştır? Değerlendiriniz.

 • Cevap: Yazara göre benlik öncelikle kendi değerinin farkına varmaktır. İnsan eğer kendi değerinin farkına varırsa o zaman kendisini bu dünyaya gelen bir şaheser olarak kabul eder ve bu dünyaya şaheserler verirler. Etrafındaki insanlara verdikleri değer de bu derecede artar.

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 12 Cevabı

Metnin içeriğine uygun iki soru yazınız.

 • Cevap: İnsan niçin kendine değer vermelidir?
 • Cevap:  İnsan kendine değer verir ve benliğinin farkına varırsa hayatında ne gibi değişikler olur?

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki bilgilerden okuduğunuz metne ait olanları X ile işaretleyiniz.

İnsanı ve toplumu ilgilendiren bir konu seçilmiştir. (X)
Hayalî konular ele alınmıştır. ()
Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmıştır. (X)
Anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır. ()
Konu içten ve samimi bir dille anlatılmıştır. (X)
Nesnel yargılara yer verilmiştir. ()
Öznel yargılara yer verilmiştir. (X)

5. ETKİNLİK 

Ben değerliyim çünkü…” cümlesiyle başlayan hazırlıksız konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

1. Konuşmama uygun bir hitapla başladım. (√)
2. Konuşmaya başlamadan önce konuşmanın konusunu belirttim. (√)
3. Konuşma stratejimi konuya göre ayarladım. (√)
4. Konuşmamda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım. (√)
5. Sözcükleri anlamlarına uygun kullandım. (√)
6. Konuşmamda konuyla ilgili çeşitli örnekler verdim. (√)
7. Konuşmamda jest ve mimiklerimi etkili bir şekilde kullandım. (√)
8. Konuşmamı konuyla ilgili güzel bir dilekle bitirdim. (√)
9. Konuşma sonundaki sorulara yeterince cevap verdim. ()
10.Konuşmamı öğretmenimin verdiği sürede bitirdim. (√)

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 13 Cevabı

Aşağıdaki fotoğraflarda bir iş ve hareketin ismi anlatılmaktadır. Örnekten yola çıkarak iş ve hareket isimlerini yazınız.

 • Cevap: İŞ, OLUŞ, DURUM
 • Oturmak: İŞ
 • Oturma: DURUM
 • Oturuş: OLUŞ

7. ETKİNLİK 

Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için sağlam bir kişilik gereklidir. Sağlam bir kişilik, benliğini yani kendini tanıyan insanla bütünleşmiştir. İnsanın sürdüreceği mutlu ve sağlıklı yaşamın etkileri topluma da doğru çalışma ve üretme olarak yansır. Sağlam kişilikli, benliğini tanıyan insan, toplum için de kazançtır. İnsan kendini algılayıp tanırken başka insanları tanımayı da öğrenir. Bu nedenle benliğimiz hem kendi kişiliğimizin hem de başka insanları tanımamızın anahtarıdır. Kendimiz için attığımız her olumlu adımla aslında içinde yaşadığımız topluma da katkıda bulunmuş oluruz.

a) Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden isim ve çekimli fiil olanları uygun buluta yerleştiriniz.

 • İsimler: TOPLUM, KİŞİLİK, BENLİK, YAŞAM
 • Çekimli Fiiller: OLMAK, YANSIMAK

b) Yukarıdaki metinde “sürdüreceği, tanıyan” sözcüklerinde olduğu gibi kökü fiil olduğu hâlde zaman ve kişi eki almayan sözcükler vardır. Metindeki bu sözcükleri belirleyerek aşağıya yazınız.

 • Cevap: ETKİLER, ÜRETME, KATKIDA

c) Yukarıda belirlediğiniz sözcüklerle cümleler yazınız.

 • Cevap:
 • Bu işin etkileri büyük olacak.
 • Üretme denilen şey önemlidir.
 • Bu işe katkıda bulunanlara ödül verildi.

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 14 Cevabı

İnsana ‘Kendini bil!’ denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.” [Cicero (Çiçero)] sözünü açıklayan bir deneme yazınız.

 • Cevap: İnsan öncelikle kendini bilmelidir. Kendini bilmeyen insan bu dünyada olup biten başka şeylerin de farkına varamaz. İnsanın kendini bilmesi büyüklerin sözünü kesmemesi ya da büyüklerin yanında ayak ayak üstüne atmaması olarak algılanmamalı. Kendini bilme olumlu ve olumsuz yanlarıyla bir insanın kendini tanıma çabasıdır diyebiliriz. İnsan kendini bildiğinde davranışları ve gelecekten beklentileri de ona göre şekillenir. Bu şekillenme beraberinde gelecek adına atacağı adımları da sağlam atmasını sağlar. Bu yüzden bir insanın kendini tanıması ve bilmesi kendi geleceğini ve çevresiyle olan ilişkisini belirleyen en önemli etkendir.

Gelecek Derse Hazırlık

Başarıya ulaşmış insanları araştırarak bu insanların başarıya nasıl ulaştıklarını anlatan bir yazı hazırlayınız.

 • Cevap: Soichiro Honda, bildiğiniz üzere dünyaca ünlü Honda firmasının kurucusu. Honda’nın hikayesi, Toyota firmasında iş görüşmesine gitmesiyle başlıyor. Bu firma, Honda’ya iş için uygun olmadığını söyleyerek onu geri çeviriyor. Honda ise vazgeçmiyor ve Toyota ile rekabete girecek kendi firmasını kurmaya karar veriyor ve böylece Honda doğuyor. Bu hikayeden öğrenilecek bir şey var ise o da asla vazgeçmemektir!

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Kişisel Gelişim Sayfa 1 Mikrop Savaşları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!