Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Satılık Ev Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Zaman ve Mekan Sayfa 177, 178, 179, 180 Satılık Ev Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Satılık Ev Metni Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Bulunduğunuz yerde yalnız yaşayan yaşlı insanlarla ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapDevletimiz, belediyelerimiz yardıma muhtaç yaşlılar için evde sağlık kontrolü, eve yemek götürme gibi birçok faydalı iş yapıyor ama özellikle yalnız yaşayan yaşlılar için daha fazlasını yapmamız lazım. Biz genç bireylere düşen görev ise yalnız yaşayan yaşlılara göz kulak olmak. Günlerce insan sesi duymayan yaşlılar var; iki çift laf etmek bile onları mutlu ediyor.

2. Eviniz sizin için neler ifade ediyor? Açıklayınız.

 • Cevap: Ev benim için huzur bulma, rahatlama yeridir. Aile kavramını öğrendiğim ailenin içinde huzurla ve güvenle bugünlere geldiğim yuvamdır ev. 

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 177 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını metni dinlerken tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve sözlük anlamlarını yazınız.

fiskos 

 • Tahmin: Dedikodu
 • Sözlük Anlamı: iki ya da daha çok kişi arasında geçen, başkalarının yanında ama onların duyamayacağı biçimde, gizli ve alçak sesle konuşma.

mayhoş

 • Tahmin: Tadı ekşi olan. 
 • Sözlük Anlamı: tadı hafif ekşi olan.

muşmula

 • Tahmin: Ekşi bir ağaç yemişi.
 • Sözlük Anlamı: İyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen, beş çekirdekli, yuvarlak, buruk ve mayhoş bir tadı olan meyvesi.

dalkavuk

 • Tahmin: Yalaka
 • Sözlük Anlamı: çıkar ve yarar beklediği ya da kendisinden çıkar sağladığı kimselere, makamca, durumca büyüklere karşı saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse.

2. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 178 Cevabı

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Yaşlı adam, evin satılmasını neden istememektedir?

 • Cevap: Yaşlı adam yıllarca uğraşarak meydana getirdiği bahçesinden ayrılmak istemediği için evin satılmasını istememektedir.

2. Çocukların ev satılmayınca buldukları çözüm yolu nedir?

 • Cevap: Gelinlerden biri eve yerleşip gelenin geçenin evi görebileceği şekilde bahçe kapısını açık bırakması ve talipler ile yaşlı adamın konuşmasını engellemesi.

3. Yazar, evin satıldığını nasıl öğrenmiş ve bu durumla ilgili neler anlatmıştır?

 • Cevap: Yazın yazlığına gelince öğrenmiştir. “Ne yazık ki levhadan eser kalmamıştı artık. İş bitmiş, ev satılmış, eski yemiş bahçesinden eser kalmamıştı.” diyerek durumu anlatmıştır.

4. Yaşlı adam ve çocuklarının evle ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Çocuklar bencilce sadece kendilerini düşünüyor, yaşlı adamın ömrünün son günlerin evinde yaşamak istemesini doğru buluyorum.

5. Metinde yer alan soruna yönelik sizin çözümünüz ne olurdu? Anlatınız.

 • Cevap: Çocukların, yaşlı adam ölünceye kadar beklemelerini isterdim. Yeni ev sahiplerinin yaşlı adamı bahçıvan olarak çalıştırmalarını isterdim.

3. ETKİNLİK 

Metni tekrar dinleyerek aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

1. Tahta bir kapının üstüne epey zamandan beri yaz güneşi altında devinimsiz duran, güzün sert yellerinde sarsılan, çırpınıp duran bir levha asılmıştı.

2. Aslında iki üç büyük çınarın altı dışında bütün bahçe güneş içindeydi.

3. İkinci çalışta bahçenin dibinde bir tahta yemeni gürültüsü yaklaşıyor ve yaşlı adam, kızgın kızgın, kapıyı aralıyordu.

4. Elbette ev satılınca gelip bizimle oturacaksınız büyükbaba.

5. Evin üstüne bir kat daha çıkmışlar, bahçe duvarlarını yenilemişlerdi.

6. Onun Paris’te hasır şapkası ve yaşlı bahçıvan kamburuyla canı sıkkın, utangaç, dokunsanız ağlayacak gibi dükkânın iç yanında dört döndüğünü düşlüyorum.

4. ETKİNLİK 

Metne farklı bir başlık bulunuz. Niçin bu başlığı seçtiğinizi açıklayınız

 • Başlık: SÜRÜNCEME
 • Açıklama: Yaşlı adamın hep bahaneler bularak satışı geciktirmesinden dolayı bu başlığı buldum.

5. ETKİNLİK 

Dinlerken aldığınız notlardan yararlanarak metni özetleyiniz.

 • Cevap: Güzel bir bahçeye sahip bir ev satılıktır. Evin satılmasını, sahibinin çocukları istemektedir. Evin sahibi yaşlı adam, yıllarca kaldığı bu evi satmak istememektedir. Fakat satacağına dair çocuklarına söz vermiştir. Bundan dolayı evin satılmasını elinden geldiğince, türlü bahaneler ile geciktirmeye çalışmaktadır. Sonunda çocukları bu işte sıkılıp bir çare bulurlar. Eşlerinden birini eve yerleştirirler. Kadın bahçe kapısını açarak taliplerin evi görmesini sağlar ve yaşlı adam ile konuşmalarına engel olmaya çalışır. Sonunda ev satılır. Yeni sahipleri eve bir kat daha çıkarlar, bahçe duvarlarını yenilerler.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 179 Cevabı

Hikâyede yaşanan olayla ilgili duygularınızı karakterlerin gözüyle anlatınız.

 • Cevap: Hayak gücünüze göre bu etkinliği siz yapınız. (Yapamazsanız yorum yazınız biz hemen yapalım)

Ben, geliniyim: Bu eski evi satmalıyız. Bize para lazım.

Ben, yaşlı adamım: Ömrünün son günlerinde huzur içinde sevdiğim bahçemle birlikte yaşamak istiyorum.

Ben, kızıyım: Dedeme haksızlık ediyorlar. Büyüyünce bende babamlar gibi mi olacağım.

Ben, torunuyum: Babam bu eski evi satmalı, onun rahatını istiyoruz.

7. ETKİNLİK 

a) Örnekteki gibi birden fazla yüklemi olan cümleler yazınız.

Ev, küçük bir merdivenle o bayır aşağı arsası üzerinde dengesini bulmuş, birinci katı gölgeye, yer katıysa güneşe gelen bir köy evinden başkası değildi.

 • Cevap: Sadık sokaktaki yıkık duvarın önüne çömelmiş, elindeki çiçeği kucağına koymuş, ellerini başının arasına almış, iç çeke çeke ağlıyordu.

b) Örnekteki gibi içerisinde bağlaç olan cümleler yazınız.

Çevrede öylesine bir sessizlik vardı ki bu levhadan evin boş olduğu anlamı çıkarılabilirdi ama evin içinde oturanlar vardı.

 • Cevap: Yaşlı adam kahvesinden bir yudum aldı ve genç adama dönüp onun burada çalışamayacağını bir kez daha söyledi.

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 180 Cevabı

Ailenizle yaşadığınız yer ve bu yere nelerin anlam kazandırdığı ile ilgili bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Annemle gezmek için şehirdeki sahil yoluna gitmeyi tercih ettik. Kahvaltı saatinde çıktığımız için sahilde bir simit bir çay alarak denize karşı kahvaltı yaptık. Şehre değer katan en önemli özelliklerden biri de bu boğazdır. Denize arkamızı döndüğümüzde şehri oluşturan tepeler görürüz. Bu tepelerin her birinde camiler vardır.Ezan saati geldiğinde minarelerden ezan yükselir. Şehrin bir başka özelliği ya da yüzü ortaya çıkar. Bu şehir yer ile gök arasında özel bir yerdir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yunus Emre’nin hayatı hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap: Yunus Emre (1240 Eskişehir-1321), Anadolu’da yaşamış, şiirlerini Türk diliyle kaleme almış mutasavvıf ve halk şairidir. Yunus Emre’nin hayatı hakkında kesin bilgilerimiz bulunmamaktadır. Bilgilerimiz kimi eserlerinde kendi hakkında yazdıklarına ve menkıbelere dayanmaktadır.Bu menkıbelere göre çiftçilikle geçinen Yunus Emre kıtlık çıkınca Kırşehir’de bulunan Hacı Bektaş Veli’nin yanına gitmeye karar verir; çünkü Hacı Bektaş kapısına gelen kimseyi geri çevirmezdi. Hacı Bektaş Yunus Emre’yi çok sever ve buğday mı, himmet mi istediğini sorar. Yunus himmetin karın doyurmayacağını, buğday istediğini söyler. Buğdayı alır, yolda pişman olup geri döner. Himmet istediğini söyler. Hacı Bektaş o anahtarı Taptuk Emre’ye verdiğini söyleyince Yunus Taptuk Emre’nin yanına gider, derviş olur ve kırk yıl boyunca dergaha odun taşır ve bir kez bile eğri odun getirmez. Soranlara o kapıdan odunun bile eğrisinin giremeyeceğini söyler. Yunus Emre erenlik mertebesine ulaşmak için her şeyi yapar fakat hiçbir zaman ulaştığını düşünmez. En sonunda dergahtan ayrılır.Dergahtan ayrıyken yaşadıkları sonucunda erenlik mertebesine ulaştığına kani olan Yunus Emre, dergaha geri döner. Hayatını dergahta kaybettiği rivayet olunur.

  Yunus Emre halk için halkın diliyle yazmış, bu nedenle de iyi anlaşılmış ve çok sevilmiştir. Şiirleri tasavvufidir. Aruz ölçüsüyle de şiirler yazmış olmasına rağmen en önemli şiirleri hece ölçüsü ile yazdıklarıdır. Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye ve Divan adlarında iki eseri bulunmaktadır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Zaman ve Mekan Sayfa 177, 178, 179, 180 Satılık Ev Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!