Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Selimiye Camii Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Sanat Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 Selimiye Camii Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Selimiye Camii Metni Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Mimar Sinan’ın eserleri ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonucunu arkadaşlarınızla paylaşıp sınıf panosunda sergileyiniz.

 • Cevap:
 • Mimar Sinan’ın EserleriMimar Sinan’ın bilinen 375 eseri vardır. Mimar Sinan’ın eserleri içerisinde camiden hamama medreseden hastaneye kadar pek çok farklı türde yapıt bulunmaktadır. Mimar Sinan’ın eserleri ve türleri şunlardır.» 81 camii» 51 mescit» 55 medrese

  » 26 darül-kurra

  » 17 türbe

  » 17 imarethane

  » 3 darüşşifa (hastane)

  » 5 suyolu

2. Yaşadığınız çevredeki mimari eserlere örnek veriniz. Bunları farklı kılan özellikleri açıklayınız.

 • Cevap: Cami, okul, müze, tren istasyon  binaları.Mimarileri, yapan kişilerin ustalığı, kullanılan malzemeler değişiktir.

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 112 Cevabı

Okuduğunuz metinde “mimari” ile ilgili anlamını bilmediğiniz sözcüklerle kavram havuzu oluşturunuz. Kavramların anlamlarını öğreniniz.

 • CevapAnlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 113 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Selimiye’ye neden Mimar Sinan’ın ustalık eseri denir? Açıklayınız.

 • CevapMimar Sinan bu camiyi yaptığında 80 yaşındadır. Bu süre içerisinde bir çok esere imza atmıştır. O eserlerden kazandığı tecrübe ile bu başyapıtı meydana getirmiştir. Bu nedenle ustalık eseri denir.

2. Selimiye Camii’nde bulunan “ters lale” motifi ile ilgili hangi söylenceler vardır?

 • Cevap:Bu lale, cami arsasının sahibi olan ve burada lale yetiştiren kişinin, arsaya cami yapımı için çıkardığı güçlük ve ters tutumunu sembolize etmektedir. Bir diğer söylenceye göre lale, kör bir ustanın ürünüdür. Bazılarına göre de lale ismi ile Allah ismi aynı harflere sahiptir. Bu da mistik bir anlam kazandırmıştır. Bazılarına göre de lale ismi tersten okunduğunda hilal kelimesi ortaya çıkmasıdır.

3. Metinden en beğendiğiniz bölümü ve bu bölümü neden beğendiğinizi söyleyiniz.

 • Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Türk İslam Sanatları Tarihçisi Ernst Diez’in, “Selimiye mekân, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür.” sözünden hareketle Mimar Sinan ve Selimiye’ye bakış açısını değerlendiriniz.

 • Cevap: Ernst Diez, bir çok eser görmüştür ve Selimey Camii ve Mimar Sinan’a bu eserlerle karşılaştırdığında büyük bir hayranlık ve saygı duymaktadır.

5. Bir yapının mimari eser olabilmesi için hangi özellikler taşıması gerekir? Açıklayınız.

 • CevapDönemin mimari özelliklerini taşıması ve o dönemin şartları üzerinde bir ustalık barındırması gerekir.

3. ETKİNLİK 

Metinden “tanık gösterme” ve “sayısal verilerden yararlanma” cümleleri yazınız.

TANIK GÖSTERME: Ernst Diez (Ernist Diiz) bu cami için şunları söyler: “Selimiye mekân, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür.”

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA:  Şadırvanla avluda 18 kubbe 16 sütun bulunur. – Yapıyı kubbe kasnağında 32 küçük pencereyle yüzlerdeki üst üste 6 dizide çok sayıdaki pencere aydınlatmaktadır.

4. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz metinle ilgili olanları X ile işaretleyiniz.

Okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmıştır. (X)
Açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılmıştır. (X)
Samimi, içten bir dil kullanılmıştır. ()
Yazar, düşüncelerini kanıtlama gereği duymuştur. (X)
Öznel yargılara yer verilmiştir. ()
Olay anlatılmıştır. ()
Düşünce anlatılmıştır. (X)

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 114 Cevabı

Mimar Sinan’ın mimarisi ile günümüz mimarisini “estetik ve dayanıklılık” yönünden karşılaştıran konuşma yapınız.

 • CevapMimar Sinan’ın mimarisi, o yapı için gerekli tüm özellikleri barındırır. Yapının dayanıklılığında, süslemelerinde, konumunda dönemin şartlarına göre büyük bir ustalık vardır. Her bir köşesi özenilerek, büyük bir dikkatle yapılmıştır. Yapıların tamamlanmasına acele edilmemiştir.

  Günümüz mimarisinde ise estetik yoksunluğu göze çarpmaktadır. Modern mimari az maliyet ile, en kısa sürede göze hoş gelen, çağın gereklerine uygun bir yapı ortaya çıkarmak amacı taşır. Yapının tamamlanmasında teknolojiden yararlanılır. Kişisel beceriler önemli değildir. Bu nedenle duyguları yansıtmaz, daha soğuktur.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerin çatı özelliğine uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Güneydoğu ve güneybatı köşelerindeki minarelerin şerefelerine tek merdivenle ulaşılır.
(   ) Etken   (X) Edilgen

Ruhani ve manevi tarafında daima derin bir sır kalıyor.
(X) Etken   (   ) Edilgen

Mihrap yerinde bir yarım kubbe, merkezî kubbeyi destekler.
(X) Etken   (   ) Edilgen

Süleymaniye Camii ile ustalığımı tamamladım.
(X) Etken   (   ) Edilgen

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerden çatı özelliği aranmayanların başına X işareti koyunuz.

Selimiye’nin dış avlusu camiyi üç taraftan çevirir. ()
Avluya giren kapıların en görkemlisi batı yönüne açılır. (X)
Selimiye, Mimar Sinan’ın yarattığı sekiz dayanaklı cami planının en başarılı örneğidir. ()
Selimiye, varlığı ile Türk tarihinde Edirne’ye güç katarak ona simgesel bir nitelik kazandırmıştır. ()
Eski harflerle yazılmış lale sözcüğü tersten okunduğunda Osmanlıların kutsal alameti olan “hilal” okunur. ()
Yalnız zamanımızın araştırmacıları değil eski yazarlar da Selimiye’nin bir başyapıt olduğu konusunda birleşirler. ()
Edirne ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami, kentin merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen yerdedir. (X)
Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği anıtsal yapı Osman- lı-Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarındandır. (X)

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 115 Cevabı

Mimar Sinan’ın eserleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızda eserlerin şehirlere dağılımını gösteren tablo ve grafiklerden de yararlanınız.

 • Cevap:  Osmanlı Devleti Baş Mimarı olan Abdulmennan oğlu Sinan 1538 yılından sonra Koca Mimar Sinan Ağa olarak anılmaya başlanmıştır. Mimar Sinan Osmanlı Padişahları; Kanuni Sultan Süleyman 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimarlık görevini sürdürmüştür. Onlarca farklı eser inşa eden Mimar Sinan Selimiye Camii’ni “ustalık eserim” şeklinde tarif etmektedir. Bu nedenle Selimiye Camii Mimar Sinan’ın Başyapıtı olarak kabul edilir. Selimiye Camii Dünya Kültür Mirası Listesi’nde de yer almaktadır.

  Mimar Sinan’ın Eserleri

  Mimar Sinan’ın bilinen 375 eseri vardır. Mimar Sinan’ın eserleri içerisinde camiden hamama medreseden hastaneye kadar pek çok farklı türde yapıt bulunmaktadır. Mimar Sinan’ın eserleri ve türleri şunlardır.

  » 81 camii

  » 51 mescit

  » 55 medrese

  » 26 darül-kurra

  » 17 türbe

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kavalın kültürümüzdeki yeri konusunda bir araştırma yapınız.

 • Cevap: Kavalın Orta Asya ya da Orta Doğu kökenli olduğu yönünde iki farklı görüş bulunmaktadır. Her iki görüşe göre de kaval Türklerin geçmişinde yüzlerce yıldır yer almaktadır. Orta Asya’dan göç eden atalarımız, Orta Doğu’da kaval kültürünü devam ettirmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla kaval, tarihimizdeki en eski müzik aletleri arasında yer almaktadır.

  Kaval tok bir sese sahiptir. Dinleyen canlıyı sakinleştirir, adeta huzur verir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca çobanlar tarafından tercih edilmiştir. Kaval sesi, çoban tarafından güdülen sürüdeki hayvanların sakinleşmesine katkıda bulunur. Hayvanlar kaval sesi eşliğinde huzur içerisinde otlar.

  Kaval, masallarımıza da konu olmuştur. Keloğlan masallarında Keloğlan, zaman zaman kavalını kullanarak hasta bir prensesi uyandırmış, zaman zaman ölüyü diriltmiş, bazen de korkunç devleri kavalı ile kedi gibi sakinleştirmiştir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Sanat Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 Selimiye Camii Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!