Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Yürekdede ile Padişah Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Erdemler Sayfa 207, 208, 209, 210, 211, 212 Yürekdede ile Padişah Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Yürekdede ile Padişah Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz, kullandığınız bir eşyanızı sizden daha fazla ihtiyacı olan biriyle paylaşır veya ona hediye eder misiniz? Neden?

 • Cevap: Paylaşmak insani değerler arasında olan ve toplumda birlik ve beraberliği sağlayan en önemli değerdir. Paylaşmak, insanlara mutluluk verir. Bu nedenle insanlar paylaşmanın tadına varınca mutlu ve huzurlu olurlar. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve kullandığımız bir eşyayı ihtiyacı olan birine vermek ve onunla paylaşmak bir erdemdir. Bu davranış sosyal bir davranış olarak insanları mutlu eder

2. Kültürümüzde misafirperverliğin önemi ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Kültürümüzdeki misafirperverlik, hoşgörülü olmamızdan, adil olmamızdan, cömert olmamızdan, dürüst olmamızdan ve yardımsever olmamızdan ileri gelmektedir. Bu nedenle milli ve manevi değerlerimizin korunması, yaşanması ve nesiller boyu devam etmesi için misafirperverliğimizin de devam etmesi gerekir. Misafir, Allah’ın gönderdiği bir kul olarak kabul edilir ve bütün ihtiyaçları hemen karşılanır. Bu nedenle kültürümüzün en önemli değerleri arasında misafirperverlik bulunur.

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 208 Cevabı

a) Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

 • CevapYürekdede ile Padişah Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

b) Yukarıda anlamını yeni öğrendiğiniz veya günlük hayatta sık kullanmadığınız sözcüklerden bazılarını seçerek cümle içinde kullanınız.

Cevap:

 • • Memur, odaya girmek için amirinden destur istedi.
 • • Müze yönetimi, yurt dışından gelen turist kafilesini en iyi şekilde ağırlamak için tüm imkanlarını seferber etti.
 • • Aracı yanan biçare adama herkes yardım etmek istiyor fakat kimsenin elinden bir şey gelmiyordu.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

 • Cevap:

1. Yürekdede ve Ayşe Nine nerede konaklamışlardır?

 • Cevap: Yayla yolunda, şehrin ışıklarının görüldüğü bir noktada konaklamışlardır.

2. Padişah kim olduğunu neden açıklamamıştır?

 • Cevap: Padişah yönettiği ülkenin durumunu bizzat gözlemlemek için geziye çıkmıştır. Eğer kim olduğu bilinseydi, insanlar ona göre davranır, padişah da gerçekten neler olup bittiğini göremezdi.

3. Yürekdede’nin hangi sözleri Padişah’ı titretmiştir?

 • Cevap: “Biz bir kıl çadırla, bir kırık tencerenin hesabını öte dünyada nasıl vereceğiz diye tasalanır dururuz. Eğer bi de ona, sahip olduklarından ötürü bir iki sual edilse, ne der? Ne söyler?”

4. Yürekdede’nin isteği karşısında Ayşe Nine’nin verdiği cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Doğru bir cevap olarak düşünüyorum.

5. Ayşe Nine ve Yürekdede’nin yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?

 • Cevap: Ben de onlar gibi davranırdım.

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 209 Cevabı

Dinlediğiniz metinde geçen karakterleri belirgin özellikleriyle tanıtınız.

 • Cevap:

YÜREKDEDE

Yaşlı, konuksever, gönlü geniş, dinine bağlı, eşini seven, eşyaya kıymet vermeyen, tecrübeli bir insandır.

PADİŞAH

Ülkesindeki insanları düşünen, büyüklerine saygılı, alçak gönüllü bir insandır.

AYŞE NİNE

Yaşlı, konuksever, gönlü geniş, dinine bağlı, eşini seven, eşyaya kıymet vermeyen bir insandır.

4. ETKİNLİK 

Metni tekrar dinleyiniz. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları bularak ilgili boşluklara yazınız.

 • Cevap:  Metnin tamamı kurgusal olaylardan oluşmaktadır.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 210 Cevabı

eba.gov.tr adresinden “Yürekdede ile Padişah” videosunu izleyiniz. Yukarıdaki metin ve izlediğiniz videodaki kahramanlar ile olayı benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırınız.

 • Cevap: EBA’da Yürek Dede ile Padişah videosu bulunmamaktadır. Aşağıdaki videodan ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Video, metinle aynı şeyleri anlatmaktadır. Farklı olarak videoda metnin devamı da vardır.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 211 Cevabı

Aşağıdaki görsellerden hareketle dinlediğiniz metni canlandırınız.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.

1. Çocuk doğruyu söyledi, kimse inanmadı.

 • Cevap: Çocuk doğruyu söyledi, ona kimse inanmadı.

2. Anadolu’nun toprağı insanı diriltir, umut verir.

 • Cevap: Anadolu’nun toprağı insanı diriltir, Anadolu insanına umut verir.

3. Sizi önemseyen ve inanan insanlar var.

 • Cevap: Sizi önemseyen ve size inanan insanlar var.

4. Gençlerden çok şey bekliyoruz fakat değer vermiyoruz.

 • Cevap: Gençlerden çok şey bekliyoruz fakat onlara değer vermiyoruz.

5. Bu evden nefret ediyordu ancak darda kalınca geliyordu.

 • Cevap: Bu evden nefret ediyordu ancak darda kalınca bu eve geliyordu.

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 212 Cevabı

Yürekdede ve Padişah’ın cuma günü şehirde karşılaştığını düşünerek masalın devamını yazınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Çocuk Hakları Bildirisi ile ilgili araştırma yaparak sunum hazırlayınız.

 • Cevap:Başlangıç:
  İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, Uluslar arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antlaşmasında te-mel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu, Üye Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini, Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını gözönüne alarak, Genel Kurul, Toplumun her bireyi ve her organının bu Bildirgeyi sürekli olarak gözönünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geliştirici önlemlerle gerek üye Devlet halkları, gerekse bu Devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkele-rin halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesini sağlayamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

  1. İlke:
  Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.

  2. İlke:
  Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir

  3. İlke:
  Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.

  4. İlke:
  Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır.

  5. İlke:
  Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.

  6. İlke:
  Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır.

  7. İlke:
  Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.

  8. İlke:
  Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.

  9. İlke:
  Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.

  10. İlke:
  Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.

2. Nasrettin Hoca’nın “Ye Kürküm Ye” fıkrasını okuyunuz.

Cevap: Ye Kürküm Ye Fıkrası :)

Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe davet etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış ama ne hoş geldin, ne sefa getirdin diyen var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri dönmüş. Az evvel hoş geldin bile demeyenler, önünde yerlere kadar eğilmişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en hasını önüne koymuşlar. Herkes Hoca’nın yemeğe başlamasını bekliyormuş. Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu sofrada sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye kürküm ye!” demeye başlamış.

– İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek yediğini kim görmüş?

Hoca taşı gediğine koymakta gecikmemiş:

– Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı o gördü, yemeği de o yesin.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Erdemler Sayfa 207, 208, 209, 210, 211, 212 Yürekdede ile Padişah Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!