Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi gösteren gelişmelerden biri değildir?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması
C) Ziraat Bankası için ayrılan sermayenin başka amaçlar için kullanılmaması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

 • Cevap: D

10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”
Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Geleneksel toplumsal yaşantının korunması gerektiği
B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği
C) Batı uygarlığının tüm değerlerinin benimsenmesi gerektiği
D) Uygarlık yolunda geçmiş dönemlerin düşünce yapısının korunması gerektiği

 • Cevap: B

11. I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV

 • Cevap: D

Ç. Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.

 • Cevap: Atatürk, yaşadığı dönemde milli kültürün bir aynası olan sanat anlayışını benimsemiştir. Çünkü o dönem Türkiye’nin yeniden yapılanma süreciydi ve milli kültürün oluşması önemliydi. Burada sanat bir araç görevi görecekti. “Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür” sözleriyle Atatürk bu sanatın Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.Sanayi-i Nefise Osmanlı zamanından kalmadır ve burası Atatürk tarafından imar ettirilip Güzel Sanatlar’a dönüştürülmüştür. Avrupanın çeşitli sanat merkezlerine burada yetişmiş olan sanatçılar gönderilmiştir. Avusturya, Fransa ve Almanya’ya pek çok öğrenci heykel, mimarlık ve resim sanatlarını öğrenmesi için gönderilmiştir.

  Atatürk’ün sanatçıya verdiği değer çok büyüktür. Devrin Türk ocağında İstanbul Şehir Tiyatrosu’ndan Ankara’ya gelen sanatçılar temsiller vermektedir. Henüz devlet tiyatroları kurulmuş değildir. Atatürk bu temsillerden birini izlemiştir ve çıkışında sanatçıları Çankaya’ya davet etmiştir. Çankaya’da ağırladığı sanatçılar kendisine iltifat yağdırmaktadır. Reşit Galip ayrılma vakti geldiğinde sanatçılara Atanın elinin öpülmesi gerektiğini söylemiştir. Atatürk ise “Sanatçı el öpmez, sanatçının eli öpülür” diyerek sanatçıların ellerini öpmüştür.

2. Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslayınız.

 • Cevap: Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal ve kültürel alanda da devrimler yapılmıştır. Kadının toplumdaki yeri, siyasi hayattaki yeri ve önemi gibi alanlarda devrimler yapılarak çeşitli haklar ve özgürlükler tanınmış ve uygulamaya konmuştur.Cumhuriyetle birlikte birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara siyasi ve sosyal hayatta birçok hak ve özgürlük temin edilmiştir. Bu bakımdan Türkiye birçok medeni sayılan ülkeye göre kadınlara da önce ve daha çok değer vermeye başlamıştır.

  Cumhuriyet döneminde kadınlara sağlanan haklar şu şekildedir:

  *Eğitim ve Öğretim Hakkı

  *Kılık Kıyafet Kanunu

  *Medeni Kanun

  *Seçme Hakkı

  *Muhtar Seçilme Hakkı

  *Seçme ve Seçilme Hakkı

3. “Büyük Nutuk”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.

 • Cevap: Konuyla ilgili bir sonuca varmak istiyorsak önce tarihin amacını düşünmemizde fayda var. Tarihin  asıl amacı (benim yorumum) geçmişimizde yapılan hataların tekrar günümüze aksetmesini önlemek ya da geçmişteki başarılı işleri halka öğreterek halkın nereden geldiğini, benliğini unutmasını önlemektir. Aksi taktirde halk amaçsız kalacaktır ve fırtınaya kapılmış bir gemi misali beyhude hareketlerle etrafa savrulacaktır. Dönelim Nutuk’a eğer ki okuduysan veya biraz göz gezdirdiysen göreceksin ki dönemin durumu çok güzel bir şekilde anlatılmış. Halkın yaşadığı zorluklar, işgaller kağıda dökülmüş peki ama neden. yazımın başında da belirttiğim gibi aslında bu eser bize nutuktur bize diyor ki;”Senin ecdadın müşkül bir durumdan senin için kanıyla canıyla böyle kazandı cumhuriyeti”

4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk, devletin içinde bulunduğu durumu anlayabilecek yaşa geldiği günden itibaren ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak ve Türk devletini çağdaş devletler seviyesine çıkarmak için tabir-i caizse dişini tırnağına takarak ve canını hiçe sayarak çalışmıştır.
  Mustafa Kemal Atatürk ülkesi için çalışırken kimi zaman düşman ile birebir karşılıklı mücadele ederken kimi zamanda ülkeyi yükseltmek ve geliştirmek için bir çok çalışmaların ve inkılapların altına imzasını atmıştır.
  Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir çok çalışma ve yenilik yaptığı alanlardan birisi de sağlık alanıdır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, vatandaşların ülkelerine faydalı birer birey olabilmeleri için eğitim alanının yanı sıra bir de sağlık alanının gelişmesini ve bireylerin sağlıklı birer vatandaş olmasını savunmuştur.
  Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk sağlık alanındaki çalışmaları hem arttırmış hem de hızlandırmıştır. Öncelikle tüm vatandaşların sağlık olanaklarından ücretsiz bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyerek egemenliği millete ait kılmış ve bu alanda da tüm vatandaşların ücretsiz fayda sağlamasına ortam hazırlamıştır.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir