Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı 

Din ve vicdan hürriyeti (1982 Anayasası madde 24):

Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Laiklik ilkesine göre din ve devlet ilişkileri hangi esaslara göre olmalıdır?

  • Cevap: Laiklik ilkesi cumhuriyetin kurucu ilkeleri arasında bulunmaktadır. Laiklik ilkesi Fransa’dan ithal edilen bir fikirdir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir. Devletin dininin olmaması ve dini kurumlara tarafsız kalması anlamında da uygulanmaktadır.Laiklik ilkesi ile din devlete, devlet de dine karışmaz. Laiklik devletin bütün dinlere ve inançlara aynı mesafede olması ve kurumsal yapısını dini değer ve olgulardan ayırması anlamına da gelir. Din ve devlet ilişkilerinde devlet çıkarlarının ön planda tutulması ve devlet güvenliğinin esas alınması söz konusudur. Laiklik, eğitim, öğretim, sosyal hayat, hukuk, siyaset ve daha birçok alanda uygulanmaktadır.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir