Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı 

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Fransız İhtilali sonucu dünyaya yayılan ve bugün hâlâ etkili olan milliyetçilik, insan haklan, demokrasi ve millî egemenlik düşünceleri Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir.
2. Atatürkçülük akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik toplumsal bir dönüşüm ve gelişim hareketidir.
3. Bir milletin maddi ve manevi güçlerinin toplamı Millî Güç olarak adlandırılır.
4. İnkılap var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumlan kaldırmak, bunların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler getirmektir.
5. Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngören; birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmeyen Atatürk ilkesi Halkçılık‘tır.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. Devletin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği iç ve dış sorunlara yönelik aldığı siyasi önlemlere siyasi güç denir. (D)
2. Millî egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir. (D)
3. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gibi inkılaplar devletçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. (Y)
4. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması gibi yenilikler, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. (D)
5. Laiklik, toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa, bilime dayandırılması ve
kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. (D)
6. Aşar Vergisi’nin kaldırılması, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınması, Türk Medeni Kanunu, Soyadı Kanunu gibi yenilikler halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır. (D)
7. Atatürk Dönemi’nde yapılan inkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş ülkelerin himayesinde yaşamasını hedeflemektedir. (Y)
8. Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’dır. (Y)

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir