Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı 

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin amaçları arasında ver almaz?
A) Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak huzur içinde yaşaması
B) Devletin ulus egemenliği esasına dayanılarak yönetilmesi
C) Toplumun aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkartılması
D) Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi

  • Cevap: D

2. “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”
Atatürk’ün yukarıdaki ifadelerine dayanarak millî güç unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Milletin ortak ideallere bağlı olarak birlikte yaşama arzusudur.
B) Devlet idaresinin gücünü milletten almasıdır.
C) Güçlü ve çağdaş bir ülke olabilmek için tek gücün devlet otoritesi olmasıdır.
D) Askerî, siyasi ve ekonomik başarılara dayanır.

  • Cevap: C

3. Aşağıda verilenlerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Herkesin eşit miktarda mal ve mülk edinmesini getirmesi
B) Toplumun tamamının yararının gözetilmesi
C) Irk, din ve cinsiyet farkı gözetilmeden herkesin kanunlarla yönetime katılabilmesi
D) Halkın, seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetmesi

  • Cevap: A

4. I . Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk kabul edilmesi II . Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III . Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda millî birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: D

5. Aşağıda verilenlerden hangisi, devletçilik ilkesinin devlete yüklediği görevler arasında ver almaz?
A) Devletin tüm vatandaşlarının herhangi bir sanat ve meslekte başarılı olması ile ilgilenmesi
B) Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın herkesin eğitim hakkına kavuşturulması
C) Yönetimde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
D) Çeşitli işletmeler ve demiryollarının yabancılardan alınarak millîleştirilmesi

  • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir