Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 

6. I . Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olması
II. Kişilerin haksızlığa uğradığı zaman yasaların gösterdiği yollardan haklarını arayabilmesi
III. Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete karşı hak ve görevlerinin en çağdaş şekilde düzenlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ndeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: D

7. Aşağıda verilenlerden hangisi, laiklik ilkesinin temel amaç ve esasları arasında ver almaz?
A) Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılması
B) Kişilere din ve vicdan hürriyetinin sağlanması
C) Kişilerin devletin belirlediği inançlardan birine sahip olabilmesi
D) İnsanların kanun önünde eşit hâle getirilmesi

  • Cevap: C

8. “İnkılap, eskiyen kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan kurum ve sistemleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları ve anlayışı getirmektir.”
Yukarıda verilen bilgilere göre inkılapçılık ilkesinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasını sağlamak
B) Toplumu Batılı ülkelerle aynı kültürel değerlere sahip kılmak
C) Eğitim ve kültür alanında geleneksel yapıyı korumak
D) Bütün ekonomik ve kültürel gelişmeyi devlet eliyle gerçekleştirmek

  • Cevap: A

9. “Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak… Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi, karşılıklı dostluğu beklemektir.”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının temel amaçları arasında ver almaz?
A) Toplumu bütün dış etkilere kapatarak devlet otoritesini güçlendirmek
B) Vatandaşların yaşam seviyesini yükselterek insanca yaşamalarını sağlamak
C) Pozitif bilimlere, güzel sanatlara spora önem veren nitelikli nesiller yetiştirmek
D) Millî kültürü geliştirmek ve yükseltmek

  • Cevap: A
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!