Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 

10. “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”
Mustafa Kemal Atatürk, yukarıdaki düşüncesi ile Türk gençliğine aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yüklemiştir?
A) Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılanları dogmatikleştirme
B) İlke ve inkılaplara sahip çıkıp geliştirerek devamlılığını sağlama
C) İlke ve inkılapları koruma konusunda kişisel sorumluluktan kaçınma
D) Yapılan inkılaplar dışında başka yeniliklere yönelmeme

 • Cevap: B

11. I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
II. Türk Dil Kurumunun kurulması
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdaki gelişmeler, ilgili olduğu Atatürk ilkeleriyle aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

 • Cevap: C

12. I. Saltanatın kaldırılması
II. Çok partili rejim denemeleri
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
IV. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir?
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV

 • Cevap: D

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Türk millî mücadelesinin ve Atatürk inkılaplarının mazlum milletler üzerindeki etkisine örnekler veriniz.

 • Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nın ardından istediklerine ulaşamayan düşman devletleri Anadolu üzerinde yeniden işgal girişimi başlatıp küçük devletler kurmak isteyince Anadolu halkının direnci ile karşılaşmışlardır. Milli Mücadele bu şekilde şekillenmiştir.1919 – 1922 yılları arasında Türkiye sathında devam eden Milli Mücadele, oldukça zor şartlar altında vatan, millet, din ve devlet müdafaası için zaferlerle sonuçlanmıştır. Devamında ise Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bu bakımdan mazlum milletler açısından Milli Mücadele ve Atatürk İnkılapları bir ilham kaynağı olmaktadır. Bir milletin şahlanışı mazlum milletlere umut olmaktadır. Umut, ümit ve korkuların yenilmesi için bir misal olmuştur.

2. Devletçilik ilkesinin oluşumuna etki eden ulusal ve uluslararası faktörlere örnekler veriniz.

 • Cevap: Devletçilik ilkesi, devlet çatısının ve güvenliğinin öne çıkarılmasını amaçlayan devletin sosyal bir devlet olarak hukukun üstünlüğe dayanan bir algıda oluşmasını sağlayan bir ilkedir. Ulusal olarak başa bağlılık, milli değerler, manevi değerler bakımından kendini koruma altına alan devlet devletçilik ilkesi sayesinde bunu araçsallaştırmaktadır.Uluslararası faktörler olarak millet olma, teşkilatlanma, hukukun üstünlüğü, sosyal devlet olma vasfı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Devletçilik ilkesi bu etkenlerden meydana gelerek devletin teşkilat yapısının oluşmasında ve korunmasında etkili olmakta ve devlet değerlerini ön planda tutmaktadır. Devletçilik ilkesi devletin kurulmasını sağlayan ve cumhuriyeti kuran bir değer olarak varlığını sürdüren bir ilkedir.

3. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları yazınız.

 • Cevap:
 • Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil
 • Bağımsızlık ve Özgürlük
 • Vatan ve Millet Sevgisi
 • Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üzerine Çıkarma Hedefi
 • Egemenliğin Millete Ait Olması
 • Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
 • Milli Kültürün Geliştirilmesi
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir