Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

4. Aşağıdakilerden hangileri, millî varlığa yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri arasında ver almaz?
A) Propaganda ve yayınlar yoluyla başladıkları mücadeleye işgallerden sonra silahlı direnişlerle devam ettiler.
B) Osmanlı yönetimi tarafından desteklenmişlerdir.
C) Temsil ettikleri bölgelerin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.
D) Bölgesel nitelikli kuruluşlardır.

 • Cevap: B

5. Anadolu ve Trakya başta olmak üzere, yurdun her yerinde varlığını mitingler düzenleyip, silahlı direniş örgütleri kurarak kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi Kuvayımilliye ruhu olarak adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasının nedenleri arasında ver almaz?
A) Anadolu’nun yer yer işgal edilmiş olması
B) Osmanlı yönetiminin işgallere duyarsız kalması
C) Padişahın esaret altından kurtarılmak istenmesi
D) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Osmanlı ordularının terhis edilmesi ile askerî boşluğun ortaya çıkması

 • Cevap: C

6. Erzurum Kongresi’nde “Kuvayımilliye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.” kararı yer almıştır.
Amasya Genelgesi’nin;
I. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
II. İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir.
III. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
kararlarından hangileri, Erzurum Kongresi’nin kararını destekleyici niteliktedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

 • Cevap: A

7. Aşağıda verilenlerden hangisi, Misakımillî kararlarının sonuçları arasında ver almaz?
A) Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) Kurtuluş Savaşı’nın programı yasallaşmıştır.
D) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulacağını bildirmiştir.
D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

 • Cevap: D

1. Misakımillî kararlarının Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.

 • Cevap:
  Misaki millî ile Türk yurdunun sınırları çizilmiş, Türk ulusu tam bağımsızlık amacını dünyaya duyurmuştur.
  Mustafa Kemal’in düşünceleri Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilirken Kurtuluş Savaşı’nın temel programı yasallaşmıştır. Tartışma konusu olan topraklarda halkoylaması yapılmasını önererek Türk halkının sorunları barışçı yollardan çözmek amacında olduğu gösterilmiştir.

2. TBMM’nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.

 • Cevap:
  TBMM’nin Açılış Amaçları:
  1.Milli iradeyi egemen kılmak
  2.Ulusal güçleri bir arada tutmak
  3.Bağımsızlığı sağlamak
  4.Bağımsızlı ve egemenliği sağlayacak otorite ve gücü oluşturmak
  TBMM’nin Açılmasının Önemi:
  1.Milli egemenlik ilkesi kurumlaştı
  2.Halkçı, ulusçu ve demokratik bir Türk devleti oluştu
  3.Temsil heyetinin görevi sona erdi
  4.Ulusal örgütlenme tamamlandı

3. TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak Kurtuluş Savaşı’na etkisini değerlendiriniz.

 • Cevap:
  İstanbul Hükûmeti’nce Doğrudan Çıkartılan Ayaklanmalar
  a. Anzavur Ayaklanması
  b. Kuvayıinzibatiye (Halife Ordusu)
  İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri’nin Kışkırtması Sonucu Çıkan Ayaklanmalar
  a. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları
  b. Çapanoğulları Ayaklanması
  c. Çopur Musa Ayaklanması
  ç. Milli Aşireti Ayaklanması
  d. Koçgiri Ayaklanması
  e. Cemil Çeto Ayaklanması
  f. Delibaş Mehmet Ayaklanması
  g. Ali Batı Ayaklanması
  Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar
  a. Rumların Çıkardığı Ayaklanmalar (Pontus)
  b. Ermenilerin Çıkardığı Ayaklanmalar
  Kuvayımilliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar
  a. Çerkez Ethem Ayaklanması
  b. Demirci Mehmet Efe Ayaklanmas
  * TBMM’ye karşı çıkarılan isyanların en önemli sonucu Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının gecikmesidir.

4. Sevr Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır. Osmanlı Mebusan Meclisi Misakımillî kararlarını kabul etmişken İstanbul yönetimi bu antlaşmayı kabul etmekle ulusal iradeye ters düşmüştür ve anayasaya aykırı davranmıştır. Çünkü Osmanlı Anayasası olan Kanunu Esasiye’ye göre bir barış antlaşmasının, Meclis-i Mebusan’ın onayından geçmesi gerekiyordu. Bu antlaşma ile toprakları paylaşılan, ordusu güçsüzleştirilen, ekonomisi İtilaf Devletleri’nin kontrolüne giren Osmanlı Devleti ve Türk milleti yok sayılmıştır.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir