Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Düşünceler Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Düşünceler Cevapları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları 5. Ünite Atatürkçülük Sayfa 81 Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Düşünceler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Düşünceler

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 81 Cevabı

• Fransız İhtilali
• Vatan ve millet sevgisi
• Okuduğu okullar ve öğretmenleri
• Osmanlı Devleti’nin durumu
• Türk ve  Avrupalı  düşünürler

Ortaya çıkardığı milliyetçilik ilkesi ile imparatorlukların yıkılarak ulusal devletlerin kurulmasında; özgürlük, adalet, eşitlik ve laiklik gibi ilkelerle de demokratik anlayışın dünya geneline yayılmasında etkili olmuştur.

  • Cevap: Fransız İhtilali

Bir dönem dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, Mustafa Kemal doğduğu sırada pek çok alanda Avrupa’nın gerisinde kalmıştı. Yapılan yenilikler Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu çöküntüden kurtaramamıştı. Ardı ardına gelen askerî başarısızlıklar ve kapitülasyonlar sonucunda yerli sanayinin çökmesiyle İmparatorluk oldukça zor günler geçiriyordu. Sırplarla başlayan ayrılıkçı ayaklanmalar, diğer Balkanlı uluslara da sıçradı. Kısacası ülkenin her yerinde barış ve huzur ortamı bozuldu.

  • Cevap: Osmanlı Devleti’nin durumu

Fransız aydınlanmacılardan J. J. Rousseau (Ruso) çağdaşlık, özgürlük ve eşitlik; Voltaire (Volter) din, inanç ve vicdan hürriyeti konularında Mustafa Kemal’i etkilemiştir. Türk düşünürlerden Namık Kemal, vatan ve millet konusundaki yazılarıyla; Ziya Gökalp Türkçülük üzerine düşünceleriyle; Tevfik Fikret, hürriyet ve adalet kavramlarına yaklaşım tarzıyla Mustafa Kemal’in dikkatini çekmiştir.

  • Cevap: Türk ve Avrupalı düşünürler

Manastır Askerî İdadisinde kendisine tarih bilincini Kolağası Mehmet Tevfık aşılamıştır. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinden itibaren dünyada meydana gelen sosyal, kültürel, ekonomik, askerî ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Okuma ve araştırma merakı, ömrü boyunca artarak sürdü.

  • Cevap: Okuduğu okullar ve öğretmenleri

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu’da başlayan işgaller, milletin bağımsızlığının tehlikeye girmesi, Türk toplumunun içinde bulunduğu ekonomik çöküntü ve geri kalmışlık Atatürk’ü etkilemişti

  • Cevap: Vatan ve millet sevgisi
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!