Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Cevapları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları 5. Ünite Atatürkçülük Sayfa 83 Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Cumhuriyet yönetimine giden yolun aşamalarından hangisinin eksik bırakıldığını bulunuz? Eksik olanı kronolojik olarak tamamlayınız.

  • Cevap: Erzurum Kongresi => Sivas Kongresi => Cumhuriyet’in İlanı

Egemenliğin bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimidir. Bu yönetimlerde halk, seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetir.

CUMHURİYET: Egemenliğin bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimidir. Bu yönetimlerde halk, seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetir.

B. Aşağıda Cumhuriyet’ten önceki yönetim anlayışının özellikleri verilmiştir. Karşısına, Cumhuriyet’in Türk toplumuna sağladığı faydaları yazınız.

Egemenlik hakları, millet adına karar verme yetkisi hanedan üyelerinden tek kişiye aitti.

  • Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları:

Halk, yöneticilerini seçemezdi.

  • Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları:

Yönetenlere ve toplumun bazı kesimlerine ayrıcalıklar tanınıyordu. Sınıf ayrımcılığı vardı.

  • Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları:

Temel hak ve hürriyetler güvence altında değildi.

  • Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları:

Kadınların ülke yönetimine katılmaları söz konusu değildi.

  • Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları:

Tek kişi iradesine bağlılık, ülkenin gelişmesinin önünde engel olabiliyordu.

  • Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları:
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!