? 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı | Evvel Cevap

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Yayınları / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Aşağıda Atatürk’ün çeşitli cephelerde elde ettiği başarılarla ilgili değerlendirmeler verilmiştir. Bu değerlendirmeleri okuyunuz ve her birinin altındaki kutucuğa o metinde anlatılanların Atatürk’ün hangi askerî yetenekleri ve kişisel özellikleriyle ilişkili olabileceğini yazınız.

25 Ekim’de asi Arap aşiretleri doğudan Halep’e girerler. Halep’in içi karmakarışıktır. Sokak muharebeleri başlar. Bu muharebelere Mustafa Kemal kendisi de katılmıştır. İşte bu buhranlar içinde çok tehlikeli anlar geçirir. Hatta bir defasında kendisini, etrafını saran asilerin ortasında bulur. Bunları kırbaçla kovmak gibi tehlikeli bir vaziyet içinde kalır. Fakat Osmanlı otoritesinden ve bir Osmanlı paşasının hâlâ yaşayan etkisinden büsbütün kendini kurtaramayan asileri yatıştırmak ve çıkmazdan kurtulmak yolunu bulur. Bir taraftan da Halep’in güneyindeki birlikleri Halep’in kuzeyine çeker. 25-26 Ekim’de, Halep’in 5 kilometre kuzeyinde İngiliz ve Arapları fena bir yenilgiye uğratır. Birinci Dünya Harbi’nin bizim için son muharebesi ve zaferi de budur.
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C I, s. 288 (Düzenlenmiştir.).

  • Cevap: Özgüven, kararlılık, ileri görüşlülüğü, askeri strateji yeteneği

23 Ağustos’ta Türklerin sağ kanadına bir tümenle saldırdılar ve bütün bir gece süren çarpışmalardan sonra, onları Mangal Dağı’ndan çekilmeye zorladılar. Mustafa Kemal, bu ilk başarısızlık karşısında çok sert bir emirle, talimat almadan geri çekildiği için tümen komutanını görevinden aldı ve ileride de bu gibi hâllerin aynı şiddetle cezalandırılacağını bildirdi. Artık ordu, bir tek Yunan askerinin bile Türkiye’nin kalbine ayağını basmasına göz yummayacaktı.
Lord Kinross, Atatürk, s. 328 (Düzenlenmiştir.).

  • Cevap: Zorluklar karşısında pes etmeme, mücadele hırsı, vatanseverliği 

Büyük taarruz sırasında tutsak düşen Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis, Mustafa Kemal’in huzuruna çıkarılmıştır. General Trikopis olanları anlatır. Taarruzun pek ani ve patlak vereceği dakikaya kadar iyi gizlenebilmiş olduğunu itiraf eder. Nihayet onu teslime mecbur kılan durumu da özetler: “Öyle oldu ki tüfeklerin bile işleyemeyeceği bir dara düşürüldük. İşte o zaman karşımızda süngüler parıldamaya başladı. Arkamız önümüz, her yanımız süngü!
Sonu malum.
Fakat Trikopis’in de soracağı bir soru vardı:
— Siz bu muharebeyi nereden idare ediyordunuz?
— İşte, tam o süngülerin parıldadığını söylediğiniz yerde, askerlerin yanındaydım.
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C II, s. 497 (Düzenlenmiştir.).

  • Cevap: Askerlere bizzat kendisinin de fiilen savaşa katılarak örnek olmuş, destek ve moral vermiştir. 

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 13 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir